Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_5_Економічні науки

АНАЛІЗ МІСЦЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В ДОХОДАХ МІСЦЕВИХ БЮЖДЕТІВ

Чекотілова Аліна

студент

науковий керівник: к.е.н., доцент Городецька Т.Е.

Харківський інститут фінансів КНТЕУ

м. Харків

 

АНАЛІЗ МІСЦЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В ДОХОДАХ МІСЦЕВИХ БЮЖДЕТІВ

 

На сьогоднішній день податки відіграють важливу роль у формуванні доходів бюджетів держави, у тому числі й місцевих. В свою чергу, місцеві бюджети є одним із найсуттєвіших джерел задоволення життєвих потреб населення. Більшість державних видатків, насамперед соціального спрямування, фінансуються саме з місцевих бюджетів.

Кожна держава має власну бюджетну систему. Невід’ємною складовою бюджету України є місцевий бюджет. Місцевий бюджет – це бюджет адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, селища, села), затверджений відповідною радою. Основним завданням місцевого бюджету є забезпечення необхідними грошовими ресурсами фінансування заходів господарського й культурного будівництва розвитку освіти тощо [4].

Згідно з бюджетною класифікацією, доходи місцевих бюджетів поділяються на: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, державні цільові фонди та трансферти. Податкові надходження до місцевих бюджетів включають в себе податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств комунальної власності, плату за землю, плату за ліцензії на певні види господарської діяльності, місцеві податки і збори.

За даними Державного казначейства України, податкові надходження складають 86,4 % доходів місцевих бюджетів (без урахування трансфертів). Їх обсяг становить 87,3 млрд. грн, що на 4,2 % менше від минулорічного показника. Структура податкових надходжень до загального фонду місцевих бюджетів наведена в табл. 1.

Податок на доходи фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела дохідної частини місцевих бюджетів, його частка становить 61,9 %. Надходження цього податку склали 62,6 млрд. грн, що на 3,1 % менше за відповідний показник минулого року. Річний план виконано на рівні 93,4 % від показника затвердженого місцевими радами, або на 4,4 млрд. грн менше. Другим за обсягом джерелом надходжень доходів до місцевих бюджетів традиційно є плата за землю. З цього джерела надійшло 12,1 млрд. грн, що на 5,6 % менше за відповідний показник минулого року. У структурі плати за землю спостерігається тенденція до збільшення орендної плати за землю та відповідне скорочення земельного податку. У 2015 році ця тенденція продовжилася: зокрема, частка земельного податку скоротилася, а частка орендної плати збільшилася на 0,1%

До місцевих бюджетів від місцевих податків і зборів надійшло 8,1 млрд. грн, що на 10,1 % більше аналогічного показника 2014 року. Їх частка у структурі доходів місцевих бюджетів за рік зросла на 1,0% і склала 8,0 % [3].

 

Таблиця 1

Структура податкових надходжень до загального фонду місцевих бюджетів за 2013-2015 років

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

2013 р., млн. грн.

Частка надходжень у доходах місцевих бюджетах,%

2014 р., млн. грн.

Частка надходжень у доходах місцевих бюджетах, %

2015 р., млн. грн.

Частка надходжень у доходах місцевих бюджетах, %

Податок на доходи фізичних осіб

61066,0

60,6

64586,0

61,4

62557,2

61,9

Плата за землю

12581,7

12,5

12802,9

12,2

12083,9

12,0

Місцеві податки і збори:

– єдиний податок

5456,9

5,4

7314,1

7,0

8055,6

8,0

4815,6

4,8

6640,5

6,3

7413,3

7,3

Екологічний податок

890,5

0,8

1009,3

1,0

1206,3

1,2

 

У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України з 2011 року структура місцевих податків і зборів зазнала суттєвих змін. А саме, відбулося скорочення кількості місцевих податків і зборів з 14-ти до 5-ти. Найвагомішим серед місцевих податків і зборів був єдиний податок, який надійшов у сумі 7,4 млрд. грн, що на 11,6 % більше за обсяги надходжень 2014 року. Таке зростання відбулося, в основному, через збільшення кількості платників податку: фізичних осіб та суб’єктів малого підприємництва.

Отже, одним з найважливіших формуючих факторів доходів місцевого бюджету є податки. Підвищення ролі податків і збільшення частини доходу за їх рахунок є головним напрямом зміцнення місцевих бюджетів, розширення їх фінансової автономії. А ефективне використання доходів місцевих бюджетів в свою чергу є важливим інструментом зміцнення всієї фінансової та економічної системи України. Місцеві бюджети відіграють значну роль у забезпеченні функціонування житлово-комунального господарства, закладів культури та спорту, засобів масової інформації, транспорту, дорожнього господарства тощо. Таким чином, сплачуючи податки, ми робимо крок до покращення нашого життя у майбутньому.

 

Література

1. Єфремова І. І. Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування: проблеми правового визначення / І. І. Єфремова // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 157–161.

2. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/news/559/

3. Кириленко О. П. Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О. П. Кириленко. К. : Знання, 2012. – С. 237–241.

4. Науменко А. М. Напрями підвищення дохідності місцевих бюджетів / А. М. Науменко // Держава та регіони. – №5. – 2013. – С.127–133.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.05.2016)
Переглядів: 2658
Всього коментарів: 0