Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_4_Технічні науки

ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОЄМКОСТІ ПОДРІБНЕННЯ ЗЕРНА

Запорожець Микола

к.т.н., доцент

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

 

ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОЄМКОСТІ ПОДРІБНЕННЯ ЗЕРНА

 

На приготування кормів у тваринництві витрачається 40-45 % усіх витрат праці [1]. Більшість технологій приготування кормів передбачає подрібнення зерна, як основного компонента кормових сумішей. Для цього використовуються декілька типів дробарок, із яких основним є молоткові дробарки. Але вони мають високу енергоємність подрібнення, яка складає 9-15 кВт∙тод/т. Відомі наукові дослідження, які стосуються зниження енергоємності подрібнення зерна, присвячені оптимізації конструктивно-кінематичних параметрів дробарок і не зачіпають принципових основ руйнування твердих тіл. Із теорії відомо, що тверде тіло характеризується наявністю просторової системи мікро- і макродефектів, через які опір руйнуванню можна знизити у 100...1000 разів [2]. Зерно складається із скелета, який має пружні властивості, а також наповнювача, який має в’язкі властивості. У зв’язку з цим, для якісного подрібнення молоткові дробарки повинні працювати, коли швидкість молотків складає 110...114 м/с, а кількість ударів по одній зернині досягає 30…40 ударів [3]. Тому логічним є попереднє деформування зерна пристроями з низькою швидкістю. При цьому зерно попередньо починає руйнуватись, і у самій дробарці для його остаточного руйнування необхідно значно менше енергії.

Нами пропонується встановити перед дробаркою додатковий пристрій для попереднього подрібнення і деформації зерна. Цей пристрій складається з двох паралельно  встановлених вальців. Між ними є робочий зазор, який, як і робоча довжина вальців, визначається за відомими формулами [4]. Використовуючи ці формули, отримуємо значення параметрів: зазор – 0,8…1,5 мм, робоча довжина – 205…210 мм.

Потужність електроприводу при таких параметрах складає 1695-1700 Вт. Це показує, що пристрій забезпечує суміщення у роботі з дробаркою КДУ-2 (Q=2,4 т/год), і при цьому питома енергоємність руйнування зерна склала 0,90…0,92 кВт∙год/т. Таке попереднє руйнування зерна приводить до того, що енергоємність основного подрібнення зменшується до 40 % і складає для дробарки КДУ-2 – 6…10  кВт∙год/т.

Результати цієї роботи можуть бути використані при розробці нових технічних засобів подрібнення сировини для виробництва кормів.

 

Література

1. Зайцев С.П. Экологическая и энергетическая эффективность технологии приготовления кормов. - Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2007. - №11.

2. Горобей В.П., Лузин В.А. Снижение энергоёмкости измельчения зерна предварительным разрушением. - Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2008. - №12. - с. 35-36.

3. Рахматуллин Х.А. Прочность при интенсивных кратковременных нагрузках. - М. - 1961.

4. Дацишин О.В., Ткачук А.І., Гвоздєв О.В. та ін. Технологічне обладнання зернопереробних та олійних виробництв. - Вінниця, Нова книга. - 2008. - 488 с.

Категорія: Секція_4_Технічні науки | Додав: Admin (18.05.2016)
Переглядів: 226
Всього коментарів: 0