Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_3_Ветеринарні науки

ПОШИРЕННЯ ЕЗОФАГОСТОМОЗУ СВИНЕЙ В УМОВАХ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

Євстаф’ва Валентина

д.вет.н., професор, завідувач кафедри

Мельничук Віталій

асистент

Малошенко Михайло

студент

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

 

ПОШИРЕННЯ ЕЗОФАГОСТОМОЗУ СВИНЕЙ В УМОВАХ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

 

Найбільш поширеними інвазійними хворобами свиней є шлунково-кишкові нематодози, зокрема езофагостомоз [1]. За даними літератури хворобу реєструють в свинарських господарствах незалежно від форми власності протягом всього року з невеликими сезонними коливаннями екстенсивності й інтенсивності інвазій. Хвороба завдає значних економічних збитків, внаслідок зменшення приростів, відставання в рості і розвитку молодняку, зниження якості продукції та сировини, народження слаборозвиненого молодняку [2].

У зв’язку з цим, вивчення епізоотичної ситуації щодо езофагостомозу свиней є актуальним питанням, що потребує додаткового вивчення.

Епізоотичну ситуацію щодо езофагостомозу свиней вивчали впродовж 2015 року в умовах одноосібних селянських господарств (ОСГ) Миргородського району. З метою копроскопічної діагностики відбирали проби фекалій від свиней різних вікових груп (поросят до 2-місячного віку, молодняку віком 2‒4 міс., 4‒6 міс. та 6‒12 міс., свиней старше однорічного віку). Лабораторні дослідження виконували на базі навчально-наукової лабораторії паразитології кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної агарної академії. Копроовоскопію проводили флотаційним методом за Г. О. Котельниковим та В. М. Хреновим [3]. Всього досліджено 75 проб фекалій. Визначали екстенсивність (ЕІ, %) та інтенсивність інвазії (ІІ, яєць у одній краплині флотаційної рідини).

За результатами власних досліджень встановлено значне поширення езофагостомозної інвазії свиней в умовах ОСГ Миргородського району. Екстенсивність езофагостомозної інвазії сягала 68,0 % за інтенсивності інвазії – 37,20 яєць/кр. (від 1,3 до 107,3 яєць/кр.).

З’ясовано, що з віком тварин показники екстенсивності та інтенсивності інвазії зростають та дорівнюють відповідно: у поросят віком до 2 міс. – 30,0 % та 6,46 яєць/кр.; поросят віком від 2 до 4 місяців – 53,3 % та 17,62 яєць/кр.; поросят віком від 4 до 6-ти місяців – 66,7 % та 20,50 яєць/кр.

Найвищі показники ЕІ та ІІ було зареєстровано в групах тварин на відгодівлі, а також у свиней старше 12-місячного віку (відповідно 86,7 та 47,91 яєць/кр., 90,0 % та 51,78 яєць/кр.).

Таким чином встановлено, що езофагостомоз є досить поширеним нематодозним захворюванням свиней у приватних господарствах Миргородського району, середня інвазованість тварин становить 68,0 % за інтенсивності інвазії 37,20 яєць в одній краплині флотаційної рідини.

 

Література

1. Приходько Ю. О. Гельмінтози свиней фермерських та приватних господарств / Ю. О. Приходько // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць. – Х., 2000. – Вип. 6 (30), ч. 2.: Вет. науки. – С. 91–93.

2. Манойло Ю. Б. Епізоотична ситуація щодо езофагостомозу свиней в господарствах Полтавської області / Ю. Б. Манойло // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Ветеринарна медицина. – 2014. – Вип. 1. – С. 128–131.

3. Котельников Г. А. Гельминтологические исследования животных и окружающей среды / Г. А. Котельников. – М.: Колос, 1984. – 208 с.

Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (18.05.2016)
Переглядів: 268
Всього коментарів: 0