Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_2_Біологічні науки

ДІЯ СИМЕТРИЧНОГО АСИХРОННОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ В УМОВАХ НОРМАЛЬНОЇ ТА ПІДВИЩЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

Сакун Оксана

асистент

Ритченко Юлія

студент

Троян Богдан

студент

Науковий керівник: д.б.н, професор Никифоров В.В.

Кременчуцький національний університет імені  М. Остроградського

м. Кременчук

 

ДІЯ СИМЕТРИЧНОГО АСИХРОННОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ В УМОВАХ НОРМАЛЬНОЇ ТА ПІДВИЩЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

 

Під час довготривалої дії шкідливих фізичних факторів визначення рівня активності модельних організмів (МО) проводилось десять діб з контрольними спостереженнями через добу. Шумове забруднення коливалось у межах 70–79 дБ. Для проведення дослідження реакції біологічних об’єктів на електромагнітне випромінювання (ЕМВ) двигунів обрано точки з різними значеннями індуктивності поля, у тому числі максимальні та мінімальні.

Симетричний режим двигуна має досить великий діапазон індукції магнітного поля (ІМП) – від 0,15 до 26,6 мкТл, що дає можливість прослідкувати реакцію живих організмів на досить потужне магнітне поле [1]. Великі значення магнітного поля, звичайно, призводять до більшого відсотку загибелі МО [2].

Підвищена активність дрозофіл спостерігається при довготривалій дії ІМП ≥ 0,5 мкТл (рис. 1). При зростанні ІМТ до 3,95 мкТл до шостої доби включно зафіксовано стан підвищеної активності з переходами до стану збудження, на восьму добу спостережень виявлено різкий спад активності з подальшим її підвищенням. Значні коливання активності від стану підвищеної збудженості до пониженої зареєстровано під час впливу ЕМВ у діапазоні 6,61–8,57 мкТл.

Рисунок 1 − Активність Drosophila melanogaster L. залежно від тривалості та інтенсивності ІМП симетричного асинхронного двигуна

При показниках 8,82–15,5 мкТл активність Drosophila melanogaster L. від стану загальмованості у першу добу дії стрес-факторів стрімко зростає до стану збудження на четвертий день експерименту, у подальшому прослідковується постійне коливання стану активності МО від 2 до 5 балів. Більш загальмованими протягом досліду є дрозофіли під дією ІМП 22,8–25,4 мкТл, їхня активність у цілому коливається від 2 до 4 балів, за винятком шостої доби експерименту – зафіксовано підвищену активність, що можна пояснити проходженням другої стадії адаптації до стресу.

Для подальшого дослідження ефекту сумації шуму та ІМП МО чистих ліній розташовано у зоні дії електромагнітного випромінювання та шуму різної інтенсивності в експериментальних точках: 1. Шум: 56 – 57 дБ; ІМП: 4 мкТл; 2. Шум: 64 – 65 дБ; ІМП: 34 мкТл; 3. Шум: 65 – 66 дБ; ІМП: 260 – 300 мкТл;               4. Шум: 78 – 79 дБ; ІМП: 70 мкТл; 5. Шум: 75 – 76 дБ; ІМП: 5 – 6 мкТл.

Параметри у першій точці наближені до норми (ЕМВ за російськими нормативами), у точках 2–5 шум є підвищеним, що підтверджено моніторингом реакції тест-об’єктів на дію шуму при природному магнітному полі.

При збільшенні температури до 30–35 ºС з метою моделювання та вивчення реакції МО на стрес-фактори в умовах літньої спеки виявлено загострення реакції на дію шуму та ЕМВ практично при всьому спектрі значень ІМП. За даними Ронкіної температура впливає на репродуктивну здатність самців. Експериментально встановлено зростання відсотку стерильних самців дрозофіли, зафіксовано відсутність потомства у окремих пробірках при живих батьківських особинах. Особини F2 загинули, практично не давши потомства. Розвиток F2 супроводжувався сповільненими темпами та загибеллю на стадії лялечок та личинок. Імаго у точках № 2–4 значно більші за розмірами своїх попередників та імаго з точок 1, 5. У точці № 3 загинуло ≈ 33 % дрозофіл на стадії лялечки. У точках 2, 4 цикл розвитку дрозофіли сповільнився практично удвічі.  

Зі зростанням температури реакція МО загострюється, темпи розвитку сповільнюються, знижується репродуктивність Drosophila melanogaster L., зростає стерильність самців, організми гинуть на стадії лялечок та личинок. Частота мутацій зростає, збільшується кількість особин із порушеннями пігментації тіла. Наприклад, при 4 мкТл, 70 дБ та температурі 35 ºС зафіксовано тератогенез понад 6 %.

 

Література

1.      Никифоров В. В. Зміна активності тест-об’єктів під короткотривалою одночасною дією шуму та магнітного поля від симетричного та асиметричного асинхронного двигунів. / Никифоров В. В., Чорний О. П., Сакун О. А. // Інженерні та освітні технології. [Електронний ресурс]. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 1/2015 (9). – С. 46−54. – Режим доступу: http://eetecs.kdu.edu.ua

2.      Сакун О. А. Поведінкові та репродуктивні зміни у Drosophilla melanogaster L. під одночасною дією шумового та електромагнітного забруднення / Сакун О. А.,  Ритченко Ю. В. // Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: ХХІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів, та молодих учених, 24–25 квітня 2014 р.: матер. допов. – Кременчук, 2014. – С. 410–411.

Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (18.05.2016)
Переглядів: 197
Всього коментарів: 0