Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Кульбаба Сергій

к.с.-г.н, доцент

Нагорний Сергій

к.с.-г.н, доцент

Харківський національний  технічний університет

сільського господарства імені Петра Василенка

м. Харків

 

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

 

Останнім часом інформаційні технології починають займати важливу роль в системі освіти. До найбільш розвинутих і перспективних інформаційних технологій відносяться мультимедіа технології [1].

Застосування мультимедіа технологій дозволяє підвищити мотивацію студентів до навчання за рахунок застосування сучасних засобів обробки візуальної інформації, підвищуючи інтерес до самостійного використання їх в пізнавальній та професійній діяльності [2, 3].

Дослідження стосовно використання мультимедійного супроводження в освітньому процесі проводилось серед студентів Харківського національного  технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка денної форми навчання з профільних дисциплін «Машини та обладнання для тваринництва», «Технічні системи і технології тваринницьких ферм». Дослідження проводилось в формі соціологічного опитування, яке було проведено після закінчення учбового семестру. В період учбового семестру лекційні і практичні заняття проводились з використанням мультимедійних технологій. Результати досліджень показані в таблиці 1.

Таблица 1

Результати опитування студентів по застосуванню мультимедійних технологій під час проведення занять

Критерії оцінки

Ккількість студентів, %

Так

Ні

Байдуже

1. Необхідно використовувати мультимедіа технології в лекційних курсах?

92,7

1,8

5,4

2. Як Ви вважаєте мультимедіа технології сприяють написанню конспекту лекцій більш якісно?

89,1

9,1

1,8

3. Як Ви вважаєте матеріал представлений за допомогою мультимедіа технологій підвищує цікавість при вивченні дисципліни?

92,7

3,6

3,6

4. Хотіли б Ви навчитись використовувати програмні продукти для створення докладу за допомогою мультимедійного супроводження?

72,7

7,3

20

5. Хотіли б Ви застосовувати ПК при виконанні лабораторних і практичних робіт (також з використанням графічних 3D моделів)?

72,7

12,7

12,7

6. Хотіли б Ви приймати участь в розробці графічних 3D моделей механізмів і машин?

58,2

25,4

16,3

 

Як видно з результатів опитування використання мультимедіа технологій позитивно впливає на освітній процес. Так 92,7% студентів вважають за необхідним використання мультимедіа технологій при проведені лекцій. Також 89,1% студентів вважає що мультимедійні лекції (презентації) краще сприяють більш якісному написанню конспекту.

Невід’ємною складовою освітнього процесу, при проведенні занять, є цікавість студентів тематикою дисципліни і заняття. Так 92,7% студентів вважають що застосування мультимедійного супроводження підвищує цікавість до навчання.

На питання «Хотіли б Ви навчитись використовувати програмні продукти для створення докладу за допомогою мультимедійного супроводження?» позитивно відповіли 72,7% студентів. Це показує що студенти хотіли б не тільки бути глядачами, а також вміти використовувати комп’ютерні технології, програмне забезпечення під час навчання. В підтвердження цьому можна виділити, що 72,7% студентів бажали би виконувати практичні і лабораторні роботи з використанням ПК (також з використанням графічних 3D моделів механізмів і машин). А 58,2% студентів виявили бажання прийняти участь у розробці графічних 3D моделі механізмів і машин.

Як показують дослідження, мультимедійні засоби навчання є перспективним і високоефективним інструментом поліпшення якості освітнього процесу в вищих навчальних закладах.

 

Література

1. Основы применения мультимедиа в открытом образовании [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ido.rudn.ru/Open/multimedia

/mult2.html (Дата звернення 4.05.2016 р.). – Назва з екрана.

2. Кульбаба С.В., Нагорный С.А., Чигрин А.А. Мультимедиа технологии графики в образовательном процессе [Текст]/ Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка «Технічні системи і технології тваринництва. – Харків: ХНТУСГ. – 2014. – Вип. 144. – С. 55-60.

3. Кульбаба С.В., Чигрин А.А., Тимчук Д.С. Применение мультимедиа технологий в образовании. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://psychology.snauka.ru/2014/05/3193 (Дата звернення 4.05.2016 р.). – Назва з екрана.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (17.05.2016)
Переглядів: 281
Всього коментарів: 0