Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В ОЦІНЮВАННІ ГІГІЄНИ ВРХ

Палій Андрій

к. с. – г. н., доцент

Харківський національний технічний університет

сільського господарства ім. П. Василенка

м. Харків

 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД В ОЦІНЮВАННІ ГІГІЄНИ ВРХ

 

Найважливішим завданням сільського господарства є подальше збільшення виробництва молока, м’яса та іншої сільськогосподарської продукції з метою повнішого задоволення потреб населення в продуктах харчування. Основою підвищення продуктивності тварин є рівень і якість годівлі, режими та умови утримання.

Ефективна гігієна тварин – це основа стабільності роботи сільськогосподарського підприємства і якості продукції, що випускається. Гігієна вимені великої рогатої худоби перед доїнням має величезне значення в профілактиці маститного захворювання і безпосередньо позначається на кількості виробленого сільськогосподарським підприємством молока в розрахунку на одну тварину [1, 2].

Комплексна оцінка гігієни – це групова оцінка, й підвищення цього показнику на один бал може збільшити кількість соматичних клітин в молоці на 50000/мл.

Існуючі способи визначення якості проведення переддоїльної підготовки корів не забезпечують швидкої та достовірної оцінки їх санітарно-гігієнічного стану. Вони мають складність в проведенні, матеріальні та спеціальні вимоги до здійснення таких аналізів [3].

Перспектива пошуку оперативних, варіативних й достовірних способів визначення якості санітарно-гігієнічного стану вимені корів та комплексної їх гігієни безпосередньо перед доїнням є актуальною проблемою й представляє як науковий, так і практичний інтерес [4].

Розроблений спосіб оцінки гігієни корів виконується наступним чином: після надходження корів на доїння та займання ними відповідного місця в доїльному залі, до вимені підносять прямокутну трафаретку розміром 30 см × 30 см, в яку встановлюється елемент з фільтрувального каліброваного паперу [ГОСТ 12026-76. Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови]. Потім цією трафареткою контактують з поверхнею вимені.

На наступному етапі прямокутною трафареткою розміром 30 см × 15 см, в яку встановлюється елемент з фільтрувального каліброваного паперу [ГОСТ 12026-76. Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови] контактують з нижньою частиною задніх кінцівок (від суглобів вниз).

Потім за кількістю бруду, що залишається на фільтрувальних каліброваних паперах гігієну корів класифікують за п’ятьма позиціями ступеню забруднення.

Інтерпретацію отриманих даних здійснюють використовуючи наступну класифікацію за категоріями забруднення елементів з фільтрувального каліброваного паперу: І категорія – бруд на фільтрувальному елементі, яким контактували з вименем, відсутній, а фільтрувальний елемент, який контактував з гомілкою має забруднення на площі < 20 %; ІІ категорія – фільтрувальний елемент, який контактував з вименем чистий, а фільтрувальний елемент, який контактував з гомілкою має забруднення на 20 – 30 % площі; ІІІ категорія – фільтрувальний елемент, який контактував з вименем має забруднення на площі < 25 %, а елемент, яким контактували з гомілкою має забруднення на 30 – 50 % площі; IV категорія – фільтрувальний елемент, який контактував з вименем забруднений на 25 – 30 %, а елемент, яким контактували з гомілкою, забруднений на 50 – 70 %; V категорія – фільтрувальний елемент, який контактував з вименем, забруднений на 30 – 40 %, а фільтрувальний елемент, який контактував з гомілкою має забруднення на 70 – 90 % площі.

Таким чином комплексна оцінка гігієни корів за інноваційним методологічним підходом оцінюється за шкалою від 1-го до 5-ти балів на вимені (передня і задня частина вимені, основа вимені і соски) та в нижній частині задніх кінцівок (від суглобів вниз, включаючи ратиці).

Якщо корови отримують оцінку від 3-ох до 5-ти балів, необхідно виявити джерело забруднень та усунути його.

Розроблений спосіб простий у застосуванні, дозволяє зменшити матеріальні затрати на здійснення досліджень та підвищити якість молока.

 

Література

1. Фенченко Н. Г. Влияние различных факторов на молочную продуктивность коров [Текст] / Н. Г. Фенченко, Н. И. Хайруллина, В. Хусаинов // Зоотехния. – 2005. – № 4. – С. 7.

2. Палій А. П. Деякі аспекти підвищення якості молока [Текст] / А. П. Палій // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2016 – Вип. 170: Технічні системи і технології тваринництва, Технічний сервіс машин для рослинництва. – С. 46–50.

3. Палій А.П. Інновації у визначенні якості здійснення підготовчих операцій до доїння [Текст] / А. П. Палій // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2015. – № 93. – С. 144–148.

4. Тіннберг М. Як підвищити якість молока? [Текст] / М. Тіннберг // Пропозиція плюс. – 2007. – № 9. – С. 6.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (17.05.2016)
Переглядів: 243
Всього коментарів: 0