Головна » Статті » Конференція_2016_05_19-20 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТОНКОНОГОВИХ ТРАВ НА НАСІННЯ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

Сладковська Тетяна

 асистент

Житомирський національний агроекологічний університет

м. Житомир

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТОНКОНОГОВИХ ТРАВ НА НАСІННЯ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

 

За умов розвитку ринкової економіки значення сортового насінництва важко переоцінити. Насінництво повинно забезпечити прискорене розмноження нових високопродуктивних сортів і гібридів. Від цього залежить підвищення конкурентоздатності технологій їх вирощування та ефективність агровиробництва [2, 3].

Удосконалення елементів технологій вирощування, що мають забезпечувати високу врожайність сільськогосподарських культур, обов’язково супроводжується економічною оцінкою. Висновок про доцільність проведення тих чи інших елементів технології можливо лише після комплексної оцінки, як впливу на урожайність культури, так і на показники економічної ефективності її вирощування [1].

Мета наукових досліджень полягає у підвищенні насіннєвої продуктивності та якості насіння грястиці збірної та пажитниці багаторічної  на основі комплексної оцінки інтродуційного потенціалу, встановлення особливостей росту, розвитку рослин залежно від елементів технології вирощування  в умовах Полісся України.

Наукові дослідження з багаторічними тонконоговими травами проводилися нами у двох дослідах впродовж 2012–2015 рр. в умовах Житомирського обласного об'єднання з насінництва кормових культур – ТОВ «Житомирнасінтрав», Житомирський район, с. Глибочиця. Ґрунт дослідних ділянок  дерново-підзолистий легкосуглинковий, вміст гумусу – 1,82 %.

Схема досліду 1: Фактор А  – види трав: 1) грястиця збірна; 2) пажитниця багаторічна. Фактор В – удобрення: 1) без добрив (контроль); 2) Р60К60;  3) N60Р60К60 (фон); 4) фон + РКД; 5. фон + РКД + бор. Фактор C – покривна культура: 1)вико-вівсяна суміш; 2) ячмінь ярий.

Схема досліду 2: Фактор А  – види трав: 1) грястиця збірна; 2) пажитниця багаторічна. Фактор В – удобрення: 1) без добрив (контроль); 2) Р60К60;  3) N60Р60К60 (фон); 4) фон + РКД; 5. фон + РКД + бор. Фактор C – строк посіву: 1)весняний; 2) літній.

На травостої грястиці збірної та пажитниці багаторічної застосовували висококонцентроване комплексне хелатне добриво для позакореневого підживлення злакових культур у фазі виходу в трубку – Квантум-Зернові  та концентроване борне добриво Квантум  Бор-Актив.

           Економічну оцінку впливу досліджуваних факторів на урожайність насіння грястиці збірної та пажитниці багаторічної визначали розрахунковим методом з використанням технологічних карт за цінами, які склалися на 2015 р.

Одним з основних показників, що характеризує ефективність застосування різних елементів технології вирощування є умовно чистий прибуток, одержаний з 1 га. У наших дослідах найнижчим цей показник відмічений на посівах багаторічних тонконогових трав при внесенні фосфорно-калійних добрив: на посівах грястиці збірної 6,12–7,12 тис грн/га, пажитниці багаторічної – 5,41–7,44  тис грн/га. Це можна пояснити  досить високою вартістю добрив 2100 грн/га, що склала більше 60% від всіх затрат та низьким приростом урожаю.

На посівах грястиці збірної більший  умовно чистий прибуток отриманий на посівах сортом Муравка. Кращі варіанти дослідів спостерігались на підпокривних посівах, зокрема під вико-вівсяною сумішшю з використанням повних мінеральних добрив, рідких комплексних добрив та бору і становили 12,62 тис грн/га в середньому за роки досліджень.

Серед сортів пажитниці багаторічної кращі показники отримані на посівах сорту Святошинський. Серед варіантів дослідів з покривом та строком посіву суттєвої різниці не виявлено. А на варіантах з внесенням добрив кращі показники отримано при внесенні N60P60K60 + РКД + В та становлять 11,89–12,50 тис грн/га в середньому за роки досліджень.

Аналізуючи отримані нами дані можна зробити висновок, що найбільшим фактором у формуванні витрат на 1 га посіву багаторічних тонконогових трав були добрива. Вони склали 62 % від загальних витрат на вирощування, що становить 3870 грн, в свою чергу з цієї суми на азотні добрива витрачається 54 %, фосфорно-калійні – 41 %, рідкі комплексні добрива – 4 % та препарат бору – 1 %. Від загальної суми витрат на азотні добрива витрачається 35 %, що становить 2100 грн, а на фосфорно-калійні – 26 % – 1570 грн. Другим по значущості фактором впливу на витрати є паливо, що складає 26 % від загальних витрат, далі слідують насіння – 7 % та інші фактори – 2 %.

 

Література

1. Мойсієнко В. В. Формування насіння багаторічних злакових трав залежно від елементів технології вирощування в умовах ТОВ «Житомирнасінтрав» / В. В. Мойсієнко, Т. А. Сладковська // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 1. – С. 197–199.

2. Петриченко В. Ф. Стратегія розвитку кормовиробництва в Україні / В. Ф. Петриченко, О. В. Корнійчук // Корми і кормовиробництво. – 2012. – Вип. 73. – С. 3–10.

3. Полянчиков С. П. Спеціальні мікродобрива для газонів та декоративних рослин / Н. И. Полянчиков // Agroexpert. – 2011. – № 5. – C. 45.

Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (18.05.2016)
Переглядів: 369
Всього коментарів: 0