Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_3_Економіка_і_природокористування

ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК «ДОРОЖНЯ КАРТА» ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Прийматчук Оксана

аспірантка

Науковий керівник: д.е.н., професор, Щурик М.В.

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

м. Івано-Франківськ

 

ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК «ДОРОЖНЯ КАРТА» ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

 

Оптимізація засад відтворення земельних ресурсів АПК є одним із найважливіших інструментів збереження й поліпшення їх екології.  Втім, як засвідчують дослідження нині використання природно-ресурсного потенціалу, включаючи землю, продовжує носити виснажливий, екстенсивний характер. Порушено екологічно допустиме співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових насаджень, що негативно впливає на стійкість агроландшафту. Потреба бережливого раціонального відтворення земельних ресурсів, відповідно до засад сталого розвитку, для більшості населення країни залишається поки що невідомим.

Якість життя на Землі, чистота земель є важливими показниками рівня екології. Погіршення земельних ресурсів спричиняється багатьма чинниками, найважливішими з них є: антропогенне та техногенне навантаження.

На стан екології також впливають безпосередньо власники й користувачі земельних угідь. Саме вони в процесі використання й охорони сільськогосподарських земель можуть сприяти або, навпаки, негативно впливати на процеси використання, збереження та охорону земель АПК, включаючи збереження їх екології.

Аналіз засвідчує, що нинішні засади використання земельних ресурсів землекористувачами й землевласниками в аграрному секторі України, спрямовується, передусім на потребу нарощування обсягів виробництва рослинницької продукції. Не сприяє збереженню й покращенню екологічного стану земель АПК структура сільськогосподарських угідь.

Нині в суспільному відтворювальному процесі не знайдено оптимального співвідношення, котре би дозволило успішно поєднувати розв’язання соціальних, екологічних та економічних завдань в процесі використання земельних ресурсів. Йдеться про небезпечний дисбаланс, який має місце між матеріальними інтересами суб’єктів господарювання, екологією та соціальними проблемами. Вчені застерігають, що досягнення  соціальних, екологічних і матеріально-виробничих результатів скоріше за все не можна протиставляти один одному. Всі вони нерозривно пов’язані між собою й лише в своїй сукупності можуть забезпечити сталість у цілому [1].

Вирішення завдань дотримання вимог екології земель АПК можна шляхом запровадження засад сталого розвитку, котрі є своєрідною дорожньою картою, що розроблена країнами світової спільноти та затверджена  Конференцією ООН у 1987 р. в Ріо-де-Жанейро [2].

Важливим кроком до запровадження засад сталого розвитку має стати розробка загальнодержавної програми, котра би зобов’язувала кожний регіон, населений пункт, громадянина України приймати безпосередню участь у заходах, які спрямовані на оптимізацію використання земельних ресурсів їх збереження, поліпшення та охорону. Йдеться про можливість реалізації конкретних напрямків поліпшення екології, розв’язання соціальних та економічних проблем.

Одним із напрямків покращення екології відтворення земельних ресурсів може стати запровадження та розвиток органічного землеробства, котра потребує проведення певних підготовчих заходів. Серед них суттєве значення має бути відведено оцінюванню якості землі, її придатності для виробництва екологічно чистої продукції. Також пріоритетним напрямком поліпшення стану екології земель АПК є проведення заходів по формуванню нових земельних фондів, власників і користувачів земель, що дасть можливість забезпечити контроль над виробництвом екологічно чистої продукції, розв’язання  соціальних економічних та екологічних проблем.

Особливу увагу слід звернути на поліпшення використання та залучення в сільськогосподарський оббіг покинутих і незадіяних земель. Нині, як засвідчують дослідження, включаючи землі незадіяного пайового фонду, значна частина земель аграрного сектора не використовується, заростає бур’янами, чагарниками тощо. Ці землі слугують потенційним, постійно-діючим джерелом засміченості й забрудненості сільгоспугідь. Аналіз засвідчує, що нині в Україні нагальною є потреба проведення повторного перерозподілу   аграрного фонду земель, серед користувачів і власників який би давав можливість організовувати відтворення земель АПК з використанням засад сталого розвитку. Саме ці та інші конкретні заходи дадуть можливість створити базис для організації процесу земельних ресурсів аграрного сектору на нову модуль відтворення, котра поєднуватиме одночасне розв’язання екологічних, соціальних та економічних завдань.

 

Література

1.  Щурик М.В. відтворення земельних ресурсів аграрного сектору на засадах сталого розвитку /М.В. Щурик // Економіка природокористування. – 2014. – №1-2. – С. 120

2. Хвесик М.А. Інституціональне забезпечення землекористування: теорія і практика: Монографія. – К.: Книжкове видавництво НАУ, 2006. – 260 с.

Категорія: Секція_3_Економіка_і_природокористування | Додав: Admin (25.03.2016)
Переглядів: 212
Всього коментарів: 0