Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_3_Економіка_і_природокористування

СТРАТЕГІЇ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Шаповал Вадим

к.е.н, доцент, доцент кафедри прикладної економіки

Державний ВНЗ «Національний гірничий університет»

Єремєєва Ірина

к.і.н., доцент, доцент кафедри політології, соціології та гуманітарних наук

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

м. Дніпропетровськ

 

СТРАТЕГІЇ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 

Мінерально-сировинні запаси надр України впродовж тривалого часу залишаються об’єктом інтенсивної експлуатації під час здійснення економічної діяльності. Це обумовлено, як концентрацією потужних гірничодобувних підприємств в Україні наприкінці 1980-х років, так і досить успішною інтернаціоналізацією їх діяльності в 2000-х роках, тобто виходом марганцеворудних, залізорудних, феросплавних та металургійних підприємств на зовнішні ринки. В результаті, держава утримала виробничий потенціал гірничо-металургійного комплексу з відповідною кількістю робочих місць та отримала значні валютні надходження. Головними негативними атрибутами зазначених змін залишились: орієнтація на масштабне виснаження мінерально-сировинних запасів; переважне виробництво продукції з низьким рівнем технологічного переділу (реалізація мінеральної сировини та чорних металів); низькі темпи впровадження ресурсозберігаючих технологій та інших природоохоронних заходів. Сучасні кризові явища в економіці України та неприваблива кон’юнктура міжнародних ринків для багатьох вітчизняних гірничо-металургійних підприємств визначають зменшення їх економічного потенціалу, що розглядається як суттєва перешкода вирішенню екологічних та соціальних проблем. Таким чином відбувається зміна системи групових та особистих пріоритетів щодо підґрунтя подальшого розвитку суспільства та досягнення значущих показників сталості. Необхідність визначення компромісних рішень між економічними та екологічними інтересами різних зацікавлених груп (власники підприємств, споживачі, інвестори, інші категорії населення, держава) ставить нові науково-практичні завдання пошуку більш раціональних підходів до управління природокористуванням, які запобігатимуть реалізації песимістичного сценарію сталого розвитку.

Під час виробництва експортно-орієнтованої продукції підприємствами гірничо-металургійного комплексу України формуються негативні екологічні екстерналії, які обумовлюють рівень техногенного навантаження  (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Забезпечення оптимістичного сценарію сталого розвитку

Чинником такого техногенного навантаження на довкілля можна визначити конкурентоспроможність кожного виду гірничо-металургійної продукції [1]. При цьому, структура постачань продукції обумовлена наступним: кон’юнктурою внутрішнього та зовнішніх ринків; можливостями підприємств з низьким рівнем технологічного переділу впливати на її закупівлі споживачами; можливостями змінювати постачальника сировини (концентратів, феросплавів); надлишком виробничих потужностей для потреб внутрішнього ринку.  Повноваження власності, кон’юнктура ринків та інші чинники дозволяють максимізувати прибутки в кожному з підприємств шляхом диверсифікації експортної пропозиції (залізорудна сировина, метали, вироби з металів). Проте, виробничий розвиток зазначених підприємств можливий за рахунок використання акумульованих техногенних відходів, насамперед, марганцеворудних та залізорудних комбінатів, а саме відходів збагачення рудної сировини (шламів). Цим буде забезпечуватись природоохоронних ефект, що дозволятиме як утилізувати відходи, так й заощадити непорушені природні ресурси (землі, надра тощо).

Отже, на результати екологізації діяльності гірничо-металургійних підприємств впливають можливості отримувати ними економічні результати на внутрішньому та зовнішньому ринках, в обсязі, достатньому для формування ресурсного забезпечення природоохоронних проектів. Диверсифікація джерел мінеральної сировини для реалізації стратегій бізнесу в умовах глобалізації ринків визначатиме перехід країни до сталого розвитку.

 

Література

1. Shapoval V. Strategies of mining and processing enterprises in the context of globalization and transition to sustainable development [Текст] / V. Shapoval,
Y. Litvinov, O. Gorpinich, O. Nykytiuk // Єдина Європа: нові виклики: Монографія = United Europe: new challenges: Monograph / Національний гірничий університет, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Дніпропетровськ: НГУ, 2012. – С. 47-55.

Категорія: Секція_3_Економіка_і_природокористування | Додав: Admin (25.03.2016)
Переглядів: 310
Всього коментарів: 0