Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_3_Економіка_і_природокористування

РОЗВИТОК РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

Таратула Руслана

к.е.н., доцент

Львівський національний аграрний університет

м. Дубляни

 

РОЗВИТОК РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

 

Одними з найважливіших чинників збалансованого розвитку України є ряд взаємозв’язаних проблем щодо використання природних ресурсів, захищеності від масштабних загроз техногенного та природного характеру, охорони навколишнього природнього середовища. Світова практика свідчить, що одним з ефективних засобів інформаційного забезпечення при вирішенні даних проблем є комплекс територіально розподілених даних про Землю, отриманий за допомогою зйомки Землі з космосу. Даний вид інформаційних ресурсів отримав назву космічної інформації дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Сучасне зростання потреби у використанні інформаційних продуктів і послуг, отриманих із застосуванням технологій ДЗЗ, зумовив розвиток світових ринків інформаційних продуктів і послуг ДЗЗ. В довгостроковій перспективі прогнозується різка інтенсифікація темпів зростання цих ринків [1].

Розвиток ринку ДЗЗ є складним процесом, однак має стратегічний характер, оскільки послуги ДЗЗ створюють значний мультиплікативний ефект в загальній економіці країни. Варто відмітити, що в процесі досліджень ринку інформаційних послуг ДЗЗ проаналізовано відкриті джерела по даній темі, порівняння наявних даних між собою, оцінка їх коректності та виявлення загальних трендів розвитку космічних технологій ДЗЗ і послуг.

На основі проведених досліджень нами виділено ключові проблеми стратегічного розвитку процесів виробництва інформаційних продуктів і послуг ДЗЗ в світі, які в інтеграції з результатами порівняльного аналізу, а також сукупністю отриманих результатів дозволили визначити найбільш критичні чинники для розвитку процесів виробництва і збуту вітчизняної продукції ДЗЗ (рис. 1) [2; 3; 4]:

 • орієнтація вироблених послуг та технологій обробки даних ДЗЗ на вузькі спеціалізовані групи споживачів;
 • розробка інструментів виявлення вимог користувачів для вирішення проблеми низького рівня попиту на інформацію з ДЗЗ;
 • розробка автоматичних комплексів обробки даних ДЗЗ, призначених для вирішення проблеми низької рентабельності діяльності за рахунок збільшення частки продуктів і послуг в загальному обсязі продажів;
 • заміна існуючих космічних платформ мікросупутникових і створення low-cost комерційних платформ для вирішення проблеми низької рентабельності;
 • формування інструментів організації зйомки за допомогою багатоспутникових орбітальних угрупувань для задоволення споживачів щодо вирішення виявленої проблеми недостатньої оперативності надання інформації, а також відсутності можливості отримання інформації про необхідні території в потрібний користувачеві час;
 • забезпечення автоматичного надходження інформації користувачам;
 • створення експертних комунікаційних платформ та інтернет-простору вільного отримання продукції ДЗЗ для вирішення проблем ознайомлення потенційних споживачів із перевагами користування продукцією ДЗЗ;
 • розробка інформаційних послуг ДЗЗ, призначених для використання в галузевих системах моніторингу та підтримки прийняття рішень, заснованих на інтеграції, аналітичній обробці вихідних даних ДЗЗ, об'єднання ГІС та інформаційних систем органів державної влади різного рівня.

Рис. 1. Чинники інноваційного розвитку процесів виробництва і збуту вітчизняної продукції ДЗЗ

 

Розвиток ринку інформаційних послуг дистанційного зондування землі вимагає одночасного формування комплексу підсистем ефективної ринкової інфраструктури. Найбільш важливим напрямом розвитку ринкової інфраструктури є створення і просування єдиної торгово-комунікаційної платформи, доповненого проектами вільного доступу і просуванню інформаційних послуг ДЗЗ, а також формування фінансово-кредитної підсистеми.

 

Література

 1. Satellite-Based Earth Observation. Market Prospects to 2018. Euroconsult Research Report. – Euroconsult, 2009.
 2. Рябов И.В. Инновационная концепция развития рынка информационных продуктов и услуг дистанционного зондирования Земли в России: [Электронный ресурс] / И.В. Рябов // Управление экономическими системами. – 2012. – № 4 (40). – Режим доступа: www.uecs.ru/innovacii-investicii/item/
 3. Состояние, перспективы и проблемы рынка услуг дистанционного зондирования Земли из космоса: [Электронный ресурс] / Офіційний веб-сайт державного космічного агентства. – Режим доступа: http://www.nkau.gov.ua/nsau/newsnsau.nsf.
 4. Creating a European Marketplace for Earth Observation Services: [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Європейської асоціації дистанційного зондування. – Режим доступа:http://earsc.org/
Категорія: Секція_3_Економіка_і_природокористування | Додав: Admin (25.03.2016)
Переглядів: 310
Всього коментарів: 0