Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_3_Економіка_і_природокористування

КОНЦЕПЦІЯ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ЛІСОВІЙ ГАЛУЗІ

Касюхнич Володимир

аспірант

Науковий керівник: д.е.н., проф. Дребот О.І.

Інститут агроекології і природокористування НААН

м. Київ

 

КОНЦЕПЦІЯ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ЛІСОВІЙ ГАЛУЗІ

 

Важливою складовою економічного регулювання збалансованого та невиснажливого землекористування в лісовому господарстві є система фіскального регулювання. Мова йде саме про фіскальну складову, яка представлена стягненням плати за спеціальне лісокористування, класичними податковими платежами, штрафами та іншого роду платежами, пов’язаними з господарським освоєнням лісоресурсного потенціалу [1, с. 52]. Так до теперішнього часу актуальними залишаються проблеми визначення величини природної ренти в лісовому господарстві, виявлення факторів, що обумовлюють похідний від неї об’єм лісового доходу. Вчені та практики дискутують з приводу економічно обґрунтованого змісту методики реальної (кількісної) оцінки показників, що характеризують економіко-фінансовий стан у лісозаготівельному комплексі. Вважаємо, що відповіді на ці питання лежать у площині загальної концепції лісової ренти, на підставі якої слід розробляти прикладні методики формування лісового доходу, його розподілу податковими та неподатковими методами.

Ряд проблемних питань вилучення й розподілу лісового доходу до цих пір залишається невирішеним, а саме: вибір податкових чи неподаткових методів; або ж їх економічно обґрунтоване поєднання; обґрунтування співвідношення між ними; вибір способів розподілу платежів за рівнями бюджетної системи держави. Комплексне вирішення даних питань визначається ефективністю функціонування економічного механізму імперативного (державно-владного) регулювання рентних відносин у природокористуванні [1].

Сьогодні земельні ресурси в лісовій галузі – це власність держави, передача права їх використання корпоративним власникам зобов’язує останніх сплачувати з отриманого доходу податок. Сплата податку свідчить про зміну форми власності – частина доходу корпоративного власника у формі податку надходить в бюджет держави, набуваючи статусу державної власності. Отже, базовим регулятором корпоративного доходу від лісокористування повинен стати податок на землю лісогосподарського призначення.

Сьогодні існує непрозорість фінансових потоків, які призводить до появи і розвитку тіньової діяльності в лісовому секторі, коли частина лісового доходу вилучається нелегально, не підконтрольна органам державної влади. Законодавчою основою діалогу може стати делегування функцій державного управління землями лісогосподарського призначення від держави до регіональних органів влади чи навіть територіальних громад, через відповідні угоди, де сума лісового доходу від стягування платежів за користування землями лісогосподарського призначення повинно стати одним з головних зобов’язань регіональних органів державної влади.

Реалізація Концепції формування системи податків та інших обов’язкових платежів за користування природними ресурсами в лісовому господарстві неможлива без зміни правових норм регулювання власності на землі лісогосподарського призначення, що дозволяє в подальшому визначити суб’єкт і об’єкт податкових правовідносин, а також бюджетні взаємовідносини державних та місцевих органів влади. Це вимагає створення більш складної правової процедури управління лісокористуванням, а, відповідно, і прийняття спеціального Закону України.

Головною передумовою реалізації цієї моделі управління землями лісогосподарського призначення на практиці є кардинальна переорієнтація державної політики на фінансово-господарські та бюджетні інтереси регіонів. При цьому необхідна розробка критеріїв розмежування і закріплення земельних ділянок лісового фонду за державою та її територіальними громадами чи приватними особами [2].

Виходячи з ситуації, що склалася в лісовій галузі України, система ринкових відносин вимагає, насамперед, перегляду норм правого врегулювання прав власності на землі лісогосподарського призначення і методів податкових взаємовідносин лісокористувачів з бюджетною системою України з метою реалізації економічних (фінансових і податкових) інтересів усіх суб’єктів земельних відносин в лісовому господарстві.

 

Література

  1. Карпук А.І. Фіскальне регулювання лісокористування: пріоритети диференціації та диверсифікації / А.І. Карпук // Економіст. – 2012. – № 5. – С. 52–54.
  2. Зозуля В.В. Методическое обеспечение системы налогово и иных обязательных платежей за пользование лесными природными ресурсами / В.В. Зозуля // Налоговая политика и практика. – 2011. – № 2. – С. 15–19.
Категорія: Секція_3_Економіка_і_природокористування | Додав: Admin (25.03.2016)
Переглядів: 210
Всього коментарів: 0