Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_3_Економіка_і_природокористування

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МІКОРИЗИ В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Пилипенко Вячеслав

к.е.н., доцент кафедри економіки

Сумський національний аграрний університет

м. Суми

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МІКОРИЗИ В ОРГАНІЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

 

В умовах все більшої орієнтації агарного сектору економіки розвинених країн світу на виробництво екологічно чистої продукції та розвитку органічного землеробства набуває актуальності застосування нетрадиційних методів підвищення урожайності сільськогосподарських культур з використанням корисних мікроорганізмів.

Зарубіжний досвід свідчить про високу ефективність технологій вирощування сільськогосподарських культур з використанням мікоризи, яка маї значні переваги: площа контакту грибокореня з ґрунтом в сотні разів більше, ніж площа кореня рослини з ґрунтом, що в десятки разів збільшує доступ рослини до ґрунтових і атмосферних ресурсів; рослина отримує необхідні макро- і мікроелементи в строго певних пропорціях (збалансовано) для кожного періоду вегетації, що є необхідною умовою високого врожаю і високої якості продукції; рослина в значній мірі захищена від кореневих захворювань, завдяки тому, що обмін харчуванням між рослиною і АМ-грибом відбувається всередині клітини кореня рослини, а також здатності АМ-грибів «на замовлення рослин» синтезувати антибіотики; мікоризні рослини, інфіковані АМ-грибами, мають високі стартові умови і значні переваги перед бур’янами в доступі до елементів живлення і вологи.

Застосування мікоризи дозволяє значно зменшити витрати за рахунок скорочення використання і навіть повної відмови від хімічних добрив і засобів захисту рослин, скорочення кількості технологічних операцій, особливо енерговитратних. В Україні цей напрям тільки починає завойовувати позиції, проте досвід використання мікоризи вже свідчить про її високу ефективність. Так, наприклад, за даними Волинської державної с.-г. дослідної станції (2014 р.), при проведенні досліджень по вирощуванню картоплі з різними способами обробки ґрунту і попередниками були підтверджені переваги мікоризи (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна ефективність вирощування картоплі.

Показники

Варіанти досвіду

Контроль

Внесення органічних добрив, 50 т/га

Передпосадкова обробка бульб інокулянтом мікоризи

Урожайність, т/га

23,5

32,4

32,8

Вартість валової продукції, грн./га

41849

59875

59430

Прямі затрати, грн./га

16825

21005

17625

Собівартість, грн./ц

722,7

653,8

541,9

Прибуток, грн./га

25024

38870

41805

Рентабельність, %

148,7

185,1

237,2

 

Врожайність в порівнянні з контролем (без внесення добрив) вище на 38% і знаходиться на рівні варіанту з внесенням органічних добрив в розмірі 50 т / га. Однак відсутність витрат на внесення органіки дозволило значно знизити собівартість продукції, яка нижче контролю на 25%, а варіанти з внесенням органіки - на 17%. Як результат, прибуток в розрахунку на 1 га при використанні мікоризи збільшується на 67% в порівнянні з контролем і на 7,6% в порівнянні з варіантом з внесенням органіки. Досвід роботи сільгосппідприємств Чернігівської, Сумської та ряду інших областей по вирощуванню з мікоризою сої, кукурудзи на зерно свідчать про аналогічні результати: збільшення врожаю - 15-30%, підвищення прибутку на 1 га приблизно в 1,5 рази [1]. Таким чином, використання мікоризи навіть в перший рік є високоефективним і дозволяє отримувати додатковий прибуток. Крім того, використання проміжних посівів, (наприклад, на зелений корм або сидерат), вимагає в 2,5 рази менше витрат, ніж вартість іннокулянта мікоризи, а сила мікорізної «підтримки» значно зростає. Зарубіжний досвід свідчить, що після 3-4 років безперервного покриття ґрунту культурами-господарями насиченість ґрунту спорами гриба зростає настільки, що навіть переривання посівів і перехід мікоризи зі стану гіфів в споровий стан дозволяє при посіві нової культури обійтися без повторної передпосівної інокуляції.

Важливе значення має також довгостроковий ефект від використання мікоризних технологій. Це і економія на використанні хімічних засобів боротьби з бур'янами, шкідниками і хворобами, і підвищення родючості ґрунту, а значить, і збільшення врожайності. Зменшення хімізації, практично повне припинення процесів ерозії кардинально поліпшують якість ґрунтів, а, отже, і якість рослинницької і тваринницької продукції (через органічні корми) що забезпечує, зокрема, можливість проходження сертифікації на предмет отримання статусу органічної продукції і, відповідно, збільшення реалізаційних цін в 1,5 рази в порівнянні зі звичайною продукцією.

Особливо актуальним є перехід на органічне землеробство в умовах імплементації Угоди про Асоціацію та початку функціонування ЗВТ з ЄС. З 2017 року передбачений перехід в країнах ЄС на використання сертифікованих кормів органічного походження на відгодівлі свиней та птиці. Україна є одним з найбільших експортерів фуражного зерна в світі [2], причому частка країн ЄС в її експорті кукурудзи в 2014/2015 маркетинговому році склала більше 25% від загального обсягу [3]. В зв’язку з цим зростають вимоги до якості зерна. Застосування мікоризи якраз і дозволяє це зробити.

Таким чином, використання мікоризних технологій забезпечує стійке підвищення економічної ефективності сучасного землеробства.

 

Література

  1. Пилипенко В. Где еще резервы прибыли? / Пилипенко В.В., Киричек В.А. // Зерно. – №12. – 2014. – С.44-47
  2. Экспорт Украины: что происходит и каковы прогнозы на будущее? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.companion.ua/articles/content?id=292329 (дата звернення 27.02.2016 р.). – Назва з екрана.
  3. Експорт зернових культур України за 2014/2015 МР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/system/files/Експорт%20зернових%20за%202014-15%20МР.pdf (дата звернення 27.02.2016 р.). – Назва з екрана.
Категорія: Секція_3_Економіка_і_природокористування | Додав: Admin (25.03.2016)
Переглядів: 237
Всього коментарів: 0