Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

СТВОРЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЯК ШЛЯХ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ГІРНИЧИМИ РОБОТАМИ ТЕРИТОРІЙ

Літвінов Юрій

асистент кафедри прикладної економіки

Державний ВНЗ «НГУ»

м. Дніпропетровськ

 

СТВОРЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН ЯК ШЛЯХ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ГІРНИЧИМИ РОБОТАМИ ТЕРИТОРІЙ

 

Сучасні взаємовідносини суспільства та природи характеризуються наявністю екологічних обмежень, необхідністю технологічного вирішення питань щодо охорони природи, запобіганню виникненню та походження еколого-економічних проблем. Актуалізація цих проблем потребує збільшення уваги до їх вирішення при залученні природоохоронних рішень. За даними Всесвітнього банку, витрати на запобігання можливих негативних впливів на навколишнє середовище, екологізація виробництва окупаються в середньому за 5 - 7 років. Включення екологічних факторів у процедуру прийняття рішень на стадії проектування обходиться в 3 - 4 рази дешевше наступного впровадження додаткового очисного встаткування [1].

Відкритий спосіб розробки родовищ є основним напрямом розвитку гірничої промисловості (до 80% від загального обсягу видобутку корисних копалин), що зумовлює збільшення територій, які повністю або частково піддаються порушенню. Тільки у Дніпропетровській області кількість кар’єрів і шахт складає близько 100 од. Загальна площа порушених земель у області – 27 тис. га [2]. При цьому, саме видобуток відкритим способом впливає на найбільшу зміну ландшафту. Ступінь зміни ландшафту залежить від прийнятого способу розкриву та системи розробки. Так наприклад, на гірничодобувному підприємстві ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК», тільки на початку будівництва кар’єру, в залежності від глибини розташування рудного пласту, необхідно виділити до 230 га природних земель та протягом його експлуатації виділяється понад 100 га кожного року [3]. Але, на жаль, повертаються землі під рекультивацію у значно менших обсягах. Таким чином не дотримуються принципи раціонального природокористування, а саме, наслідки експлуатації кар’єру є джерелом значного порушення земельних ресурсів.

Приведено лише деякі приклади наслідків експлуатації родовищ корисних копалин. Гірничодобувна галузь України, що забезпечує значний обсяг  промислового виробництва та валютних надходжень в країну, потребує вдосконалення, передусім, технології експлуатації родовища, яка є визначальним фактором ефективності використання запасів природних ресурсів. Тому створення природоохоронних та ресурсозберігаючих технологій видобутку корисних копалин, їх раціональне використання для виробництва продукції мають бути пріоритетним напрямом розвитку гірничодобувних підприємств. Для подолання небезпечної ситуації, яка щорічно загострюється, необхідна цілеспрямована розробка і впровадження на гірничодобувних підприємствах ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих технологій видобутку, переробки й комплексного використання мінеральної сировини, реабілітації порушених гірничими роботами територій, а також економічних механізмів стимулювання цих завдань.

 

Література

1. Научные основы рационального природопользования при открытой разработке месторождений: монография / Г.Г. Пивняк, И.Л. Гуменик, К. Дребенштедт, А.И. Панасенко. – Днепропетровск: НГУ, 2011. – 568с.

2. Терехов Є.В. Покращення еколого-економічних результатів діяльності гірничодобувного підприємства в режимі землезбереження / Є.В. Терехов / Науковий вісник Херсонського державного університету – 2014. – Вип. 5.– С. 202-205.- Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_05/193.pdf

3.Мормуль Т.Н.  Выбор землесберегающей технологии вскрытия и системы разработки месторождений в зависимости от их формы и размеров / Т. Н. Мормуль, Ю. И. Литвинов // Екологія і природокористування - 2013. - Вип. 17. - С. 145-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecolpr_2013_17_19

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 320
Всього коментарів: 0