Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Ушкаренко Юлія

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії,

Херсонський державний університет

м. Херсон

 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 

Харчове виробництво відіграє важливу роль в житті людини. На харчових підприємствах у зв'язку з використанням багатьох видів сировини і видів її переробки мають місце практично всі види шкідливих виділень. За ступенем інтенсивності негативного впливу підприємств харчової промисловості на об'єкти навколишнього середовища перше місце займають водні ресурси. За витратами води на одиницю продукції  харчова промисловість займає одне з перших місць серед галузей народного господарства. Високий рівень споживання обумовлює великий обсяг утворення стічних вод на підприємствах, при цьому вони мають високу ступінь забрудненості і становлять небезпеку для навколишнього середовища [4].

На підприємствах цукрової, крохмале-патокової, консервної, виноробної галузей основний обсяг стічних вод утворюється при гідротранспортуванні і мийці сировини. Для стічних вод цих галузей характерний високий показник вмісту зважених органічних речовин [1]. При виробництві продуктів харчової та смакової промисловості, що не містять цукру, утворюється стічна вода, забруднена великою кількістю цукрозамінників [1]. Також в стічній воді знаходяться ароматичні речовини, такі як ментол. Стічні води м'ясопереробних підприємств містять велику кількість мінеральних і органічних домішок. Склад стічних вод дозволяє використовувати їх для зрошення сільськогосподарських культур, що вирішує завдання очищення і підвищення родючості ґрунту.

Також в харчовій промисловості актуальною для переробних підприємств є охорона атмосферного повітря. У викидах підприємств харчової промисловості знаходяться такі речовини, як: складні ефіри оцтової кислоти, монокарбонові кислоти, лактати, формальдегід, нафталін, діацетил, ацетат амонію, етилбензол, діметілбензол, антрацен, акролеїн, масляна кислота, фенол, толуол, бензол [1]. Найбільш шкідливі речовини, що надходять в атмосферу від підприємств харчової промисловості,  органічний пил, двоокис вуглецю, бензин і інші вуглеводні, викиди від спалювання палива [2]. Багато технологічних процесів супроводжуються утворенням і виділенням пилу в навколишнє середовище (цукрові заводи, олійно-жирові, тютюнові фабрики і ін.). Проте харчова промисловість не відноситься до основних забруднювачів атмосфери. Однак майже всі її підприємства викидають в атмосферу гази і пил, чим погіршують стан атмосферного повітря.

Вважаємо, що основні шляхи вирішення проблем полягають в наступному: забезпечення виробництва високоякісної і екологічно безпечної продовольчої сировини, вдосконалення існуючих та розробка нових, в тому числі безвідходних та екологічно чистих технологій харчових продуктів; створення суспільної довіри у громадян може значно підвищити економічні можливості того чи іншого підприємства; у кожного підприємства повинен бути екологічний паспорт [3], документ який   містить характеристику взаємовідносин підприємства з навколишнім середовищем, а саме: загальні відомості про підприємство, використану сировину, написання технологічних схем виробництва основних видів продукції, схем очищення стічних вод і аеровикидів, їх характеристики після очищення, дані про тверді та інші відходи, а також перелік планованих заходів, спрямованих на зниження навантаження на навколишнє середовище, з зазначенням термінів, обсягів витрат, питомих і загальних обсягів викидів шкідливих речовин до і після здійснення кожного заходу.
 

Література

1. Балатенышева М.Е. Определение и оценка экологических аспектов предприятий пищевой промышленности в условиях глобализации // Российское предпринимательство. –  2014. –  № 12 (258). –  С. 160-168.

2. Волова Л.А. Переработка биологических отходов / Л.А. Волова // Экология производства. – 2007. – №7 – С.13-15.   

3. Глухов В.В. Економічні основи екології / В.В. Глухов, Т.В. Лисочкина, Т.П. Некрасова. – СПб.: Спеціальна література, 1995. – 280 с.

4. Челноков А. А. Основы промышленной экологии / А.А. Челноков, Л.Ф. Ющенко. – Минск: Вышэйш. шк., 2001. – 95 с.

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 2234
Всього коментарів: 0