Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

ОСОБЛИВОСТІ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ У ГАЛУЗІ ЗАГОТІВЕЛЬНИХ І ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шостік Дарина

аспірантка

Науковий керівник: к.т.н., доцент, Зацерклянний М.М.

Одеська національна академія харчових технологій

м.Одеса

 

ОСОБЛИВОСТІ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ У ГАЛУЗІ ЗАГОТІВЕЛЬНИХ І ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Питання раціонального використання природно-сировинних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища особливо актуальні і погребують вирішення. Численні відходи харчових виробництв є потенційною вторинною сировиною. Нині основна частина вторинної сировини, що утворюється у харчовій і переробній промисловості (близько 70%), надходить у сільське господарство у натуральному вигляді, а понад 15 % не використовується взагалі і є джерелом забруднення довкілля.

Що стосується зернопереробної галузі, то вона є однією з головних ланок, що поєднує інтереси виробників зерна та споживачів через функції заготівлі, обробки, зберігання, переробки та реалізації готової продукії. Результатом недосконалості технологічних схем і об'єктивнивним показником науково-технічного рівня таких підприємств є відходоємність, тобто кількість сировини, що не використана для виробництва продукції і спрямована у відходи.

Відходи або так звані вторинні матеріальні ресурси (ВМР), - це як правило, напівфабрикат, тобто результат незавершеного, не доведеного до кінця виробництва, або продукт, для якого не існує на сьогоднішній день раціональна область економічно прийнятного використання.

Головним напрямком у галузі раціонального використання відходів АПК є вдосконалення переробки ВМР зернопереробних і зернозаготівельних підприємств з урахуванням охорони навколишнього природного середовища. Завдання стосовно переробки зернопродуктів полягає у подальшому удосконаленні існуючих та впровадженні нових «екологічно чистих» технологій переробки відходів, у тому числі при виготовленні продуктів харчування підвищеної біологічної цінності на основі зернопродуктів та їх похідних.

Проведений нами аналіз твердих, рідких і пилоподібних виробничих відходів хлібоприймальних і зернопереробних підприємств показав, що до їх складу входять білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини. Відходи мають значний вміст клітковини, тобто є цінним джерелом харчових волокон тощо, які бажано використовувати як додатковий сировинний ресурс.

Крім того головною метою нашої роботи було розроблення технології комплексного використання відходів, що утворюються при підготовці зерна до переробки і при його переробці у готову продукцію. Для реалізації цієї мети були поставлені і вирішені наступні завдання:

- розроблено способи і режими одержання продуктів із відходів зазначених видів;

- вивчені властивості отриманих продуктів і підготовлені рекомендації щодо цільового їх використання;

- оцінено екологічний та економічний ефекти від використання запропонованих технологій.

На підставі проведених досліджень, повязаних з методами поводженням з відходами зернопереробних підприємства, запропоновано використовувати відходи в якості матеріалу при підготовці субстрату при вирощуванні грибів. При цьому вирішуються не тільки економічні, а і екологічні проблеми.

Взагалі завдання дослідження у галузі утилізації відходів галузі хлібопродуктів вимагає єдиного підходу для всіх підприємств галузі і полягає в удосконаленні існуючих технологій отримання основної продукції, направлених на зменшення кількості відходів, та впровадженні нових технологій з переробки відходів. Оптимізація цих процесів повинна ґрунтуватися на комплексній оцінці ефективності по безвідходності технологічнх процесів, глибини переробки сировини та екологічності виробництва.

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 317
Всього коментарів: 0