Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ СОРТІВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ

Доктор Наталія

аспірант

Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Новіцька Н.В.

Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ СОРТІВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ ЗАКАРПАТТЯ

 

У наш час низьке виробництво високобілкових продуктів   харчування тваринного походження, їх висока собівартість дає поштовх для збільшення площ під зернобобовими культурами.  Однією з рослин цієї групи  є квасоля.

Квасоля — цінна високобілкова культура, яка має багатостороннє використання в народному господарстві. Цінність квасолі обумовлена високим вмістом білка у насінні (17- 33%), засвоюваність якого досягає 87% [1]. До його складу входить ряд незамінних амінокислот, що дозволяє вважати насіння культури джерелом повноцінних білків, прямо-таки «м'ясо з грядки». ЇЇ білок  добре засвоюється організмом людини, за складом близький до білка тварин, а за якістю прирівнюється до дієтичних курячим яйця.

Попит і ціна на її насіння у світі постійно зростають. У той же час аграріями України цій культурі не приділяється належної уваги.

На сьогодні вітчизняні селекціонери пропонують ряд нових  високоврожайних штамбових сортів квасолі з високою якістю насіння. Культура досить вимоглива до умов навколишнього середовища. За  повідомленням Ф.С.Стаканова [2] біологічно мінімальною  температурою повітря для формування нею вегетативних органів є 10-130С, генеративних – 15-180С, плодоношення – 15-2 0С, а оптимальними відповідно 15-200С, 18-220С та 20-23 0С. Квасоля вимоглива також до умов волого забезпечення. Для набубнявіння, нормального проростання та початку ростових  процесів вона потребує 104-120% вологи від маси насінини [3].

Закарпаття – є нетрадиційним, але сприятливим регіоном для вирощування квасолі. Більша частка зерна  цієї культури вирощується в приватному секторі на незначних площах (в основному присадибних ділянках), що не задовольняє попиту в її продукції. Тому стоїть питання про збільшення посівних площ.

  Закарпаття   характеризується   відмінними  від   інших областей України грунтово-кліматичними характеристиками.  Територія  регіону  має   м'який   помірно-континентальний   клімат[5].

Грунтово- кліматичні умови на всій території Закарпаття сприятливі для розвитку сільського господарства, але найкращі вони – в низовинній її частині.

Характеристика регіону за кліматичними факторами

Показник

В зоні досліджень

В межах України

Річна сума сонячної радіації

4000 – 4800 МДж/м2

3500 – 5200 МДж/м2

Середня сума позитивної температури повітря за теплий період

3000 – 3600 0С

2990 – 4378 0С

Сума активних температур

(перехід температури повітря через 10 0С)

3000 – 3200 0С

2400 – 3400 0С

 

        Річна сума опадів

  600 мм

400 – 1250 мм

На  території  Закарпатської  низовини найпоширенішими є дерново-підзолисті,  дернові, лучні та болотні грунти. Найкращими за своїми фізичними властивостями в області є дернові грунти, які утворилися в заплавах Тиси і Латориці на піщаних і супіщаних річкових відкладах. Гумусовий  горизонт – 25-30 см, вміст гумусу- 1,4- 2,6. Для підвищення врожайності культур, а саме квасолі, оскільки дуже добре реагує на внесення добрив, необхідно вносити багато органічних добрив, міндобрива, проводити вапнування. Особливо ефективним для квасолі також є застосування молібдену на кислих  грунтах.

Отже, у кліматичних умовах Закарпаття  квасоля  почуває себе  добре  – опадів і тепла достатньо для оптимального росту і розвитку рослин та формування  ними максимальної продуктивності.

 В сортовій технології вирощування квасолі квасоля звичайна Ph. vulgaris L. в регіоні досліджень із районованих сортів квасолі вивчалися такі: Мавка, Перлина. Перелічені сорти мають  наступні біологічно-господарські характеристики:

Мавка. Виведений в Інституті землеробства НААН. Висота рослин 50-60 см. Висота прикріплення нижнього бобу 12-14 см.  Рослини індетермінантного типу росту, із завиваючою верхівкою та прямостоячою формою куща. Ботанічна різновидність – var. ellipticus albus. Підсім’ядольне коліно світлозелене, квітка біла, боби жовтого кольору, із загостреним кінчиком, форма насінини – овально-еліптична, забарвлення насіннєвої оболонки біле, з ледь помітним мармуровим рисунком. Маса 1000 насінин 280 г. Тривалість періоду вегетації 105 днів. У насінні міститься 23 % протеїну. Урожайність зерна становить – 2,6-2,8 т/га.

Перлина. Виведений в Інституті землеробства НААН. Сорт отримано шляхом індивідуального добору з комбінації Чорна магія×Fruhe Warch. Зернового напрямку використання. Належить до виду звичайної квасолі – Ph. vulgaris L., ботанічна різновидність – var. sphaericus albus. Рослини індетермінантного типу з завиваючою верхівкою та не сланкою формою куща, стійкі до вилягання, висотою 60-70 см. Зерно біле, з високими смаковими якостями та доброю розварюваністю, з вмістом протеїну 24%. Колір квітки білий, маса 1000 насінин – 212 г. Форма поперечного перетину боба – округла, основний колір боба – жовтий, текстура поверхні гладенька. Придатний до механізованого збирання. Період вегетаціїї – 105 днів, урожай зерна – 2,6-2,8 т/га[4].

 

Література

1. Минюк, П.М. Фасоль. / П.М. Минюк. – Минск: Ураджай, 1991. – 92 с.

2. Стаканов, Ф.С. Фасоль. / Ф.С. Стаканов. – Кишинев: Штиинца, 1986. –196с.

3. Бадина, Г.В. Возделывание бобовых культур и погода. / Г.В. Бадина. – Л.:

Гидрометеоиздат, 1974. – 242с.

 4.   Полянская Л.Н., Загинайло Н.И. Новые сорта фасоли // Селекция и семеноводство. - №3, 1991. –  39-40с.

5.   Клімат України. За ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. – К.: Видавництво Раєвського, 2003. – 343 с.

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 407
Всього коментарів: 0