Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

ODPADY – PROBLEM XXI WIEKU

Sidko Wladimira

studentka

Burlaka Iryna

promotor

Uniwersytetu Technologij i Designu w Kijowie

 

ODPADY – PROBLEM XXI WIEKU

 

Każdego dnia - nawet nie zdając sobie sprawy - przyczyniamy się do produkowania śmieci. Każde gospodarstwo wyrzuca ( i tym samym przyczynia się do produkcji) ton odpadków. Odpady można unieszkodliwiać, czyli wykluczać szkodliwe działanie odpadów. Wykorzystywanym sposobem jest między innymi utylizacja. Polega ona na wykorzystaniu surowców pochodzących z odpadów. Często procesowi temu poddaje się produkty, które straciły wartość użytkową ( np. zepsuta lodówka, uszkodzony telewizor). Pojęcie to odnosi się przede wszystkim na określenie procesu przeróbki ubocznych produktów pochodzących z przemysłu spożywczego.Od kilku lat coraz modniejszy i popularniejszy staje się recykling. Polega on na ponownym wykorzystaniu odpadów do wytwarzania nowych produktów. Celem recyklingu jest uzyskanie substancji bądź materiału, który może być użyty ponownie jako materiał o przeznaczeniu pierwotnym. Dla tego możemy powiedzieć że recykling jest jednym z sposobów ochrony środowiska.Oferowana technologia polega na termicznym rozkładzie w atmosferze redukcyjnej substancji organicznych zawartych w nie segregowanych odpadach komunalnych i różnych odpadach przemysłowych, prowadzonym w specjalnym urządzeniu z grzaniem przeponowym w temperaturach poniżej 600oC. W procesie odzyskuje się wszystkie elementy metalowe zawarte w odpadach z podziałem na żelazne i kolorowe oraz wyprowadza składniki mineralne w postaci zeszkliwionego granulatu. Można przetwarzać osady ściekowe i dowolną biomasę. Iłość wtórnych odpadów do ostatecznego deponowania wynosi poniżej 0,5%.Pojedyncza linia ma wydajność 45.000 Mg/r a minimalne obciążenie wynosi 25.000 Mg/r. Technologia polega na chemicznym przetwarzaniu zmielonych butelek PET w 100% na surowce z jakich są one produkowane, czyli na glikol etylenowy i kwas tereftalowy. Produktem ubocznym jest wysokiej czystości fosforan lub siarczan potasu lub sodu. Wszystkie produkty sa poszukiwane na rynku i mają dobra cenę. Technologia jest rzadkim przykładem produkcji praktycznie bezodpadowej, gdyż z każdego 1000 kg surowca PET pozostaje nie więcej niż 2 kg odpadów stałych w postaci ścinków papieru z etykiet i polietylenu z nakrętek dających się całkowicie zagospodarować.Instalacja nie produkuje ścieków, nie wydziela gazów.

Recykling plastikowych butelek krok po kroku

1. Segregacja u źródła – tworzywa sztuczne segreguje się do żółtych pojemników. Należy przy tym pamiętać o zgniataniu butelek i opakowań oraz związywaniu torebek foliowych przed wyrzuceniem. Przestrzeganie powyższych zasad pozwoli zaoszczędzić miejsce zbiórki odpadów oraz uniknąć wywiewania z pojemnika lekkich torebek foliowych.

2. Segregacja wtórna – tworzywa sztuczne trafiają do sortowni odpadów, gdzie zostają ręcznie posortowane ze względu na kolor, a następnie zgniecione i zbelowane. Następnie zostają przewiezione do zakładu przetwórczego, gdzie zaczyna się właściwy proces recyklingu.

3. Mielenie butelek na płatki PET, wykorzystywane do produkcji wysokiej jakości włókien poliestrowych.

4. Przetworzenie rozdrobnionego tworzywa na regranulat, ulegający następnie procesom krystalizacji i suszenia. Procesy te zachodzą w urządzeniu zwanym ekstruderem (wytłaczarką). Gotowy granulat wykorzystywany jest do produkcji wyrobów formowanych wtryskowo.

5. Produkcja preformy na maszynie wtryskowej – rozgrzanie granulatu PET do temperatury 260-300°C w celu doprowadzenia materiału do stanu płynnego, a następnie, wtryskiwanie go do formy o zamierzonym kształcie. W czasie procesu chłodzenia i krystalizacji preforma zyskuje odpowiednie właściwości.

Z gotowej preformy, pod ciśnieniem gorącym azotem wytłaczane są, między innymi, butelki na chemię gospodarczą.Tworzywo powstałe w procesie recyklingu butelek PET może zostać wykorzystane do produkcji:

  • przezroczystych folii poliestrowych, folii pokryciowych i przekładkowych folii do termoformowania
  • włókien i przędz poliestrowych, znajdujących zastosowanie w produkcji ubrań, dywanów, tkanin obiciowych, namiotów, a także jako wypełnienie kurtek, śpiworów, kołder czy poduszek
  • butelek do pakowania detergentów
  • izolacyjnych materiałów budowlanych (włókien poliestrowych, warstw foliowych) żywicy poliestrowej

Surowiec PET uzyskany podczas recyklingu butelek lub sztywnych folii znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, między innymi w przemyśle spożywczym i odzieżowym.Oryginalne, powtórne zastosowanie plastikowych butelek z pewnością wymaga fantazji. Jeżeli nie chcemy wykorzystać butelki ponownie w naszym domu, pamiętajmy aby wyrzucić ją do specjalnego kosza na odpady plastikowe. W ten sposób przyczynimy się do segregacji odpadów i zadbamy o środowisko.

 

Literatura

1.http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/technologie-maloodpadowe-i-bezodpadowe;3985973.html

2 http://www.epla.pl/midcom-serveattachmentguid-1df1a3559905c701a3511dfa36e13792188e3c0e3c0/tendencje_w_recyklingu_tworzyw_sztucznych.pdf

3. http://www.recykling.pl/recykling/index.php/technologia/26

4. http://www.tkomplex.ru/en/equipment/equipment-application/recycling-and-utilization-of-plastic-wastes-and-pet-bottles

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 218
Всього коментарів: 0