Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

ОЦІНКА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧИХ РУБОК У ДУБОВИХ ЛІСОСТАНАХ ПОДІЛЛЯ

Матусяк Михайло

асистент кафедри

 садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства

Вінницький національний аграрний університет

м. Вінниця

 

ОЦІНКА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧИХ РУБОК  У ДУБОВИХ ЛІСОСТАНАХ ПОДІЛЛЯ

 

Дубові ліси є основними лісовими формаціями Поділля і Тернопільщини зокрема. Поряд із тим дубові насадження характеризуються утрудненим природним насіннєвим відновленням. У результаті застосування головним чином суцільних рубок та наступного штучного лісовідновлення зрубів частка лісів природного походження у регіоні суттєво скоротилася. У зв’язку із цим науковці ДП “Вінницька лісова науково-дослідна станція” у 60-их роках минулого століття заклали ряд дослідних експериментів щодо застосування інших, не суцільних рубок головного користування. Основною метою проведення рубок було виявити можливість заміни материнського насадження новим природним поновленням дуба з метою збереження природнх високопродуктивних дубових лісостанів.

Усі дослідно-виробничі рубки були зосереджені у дачі “Галілея” ДП “Чорківське лісове господарство”. Дача “Галілея” розташована у південній частині Тернопільської області на водорозділі річок Серет та Нічлава. Загальна площа лісового масиву – 1856 га. Основними типами умов місцезростання є свіжі та вологі грабові діброви.

Дослідні рубки включали проведення: спрощених 2-х прийомних рубок,  3-х прийомних рубок, рубок Корнаковського. У січні-лютому  1965 року  був проведений перший прийом спрощеної 2-х прийомної рубки на площі 3,0 га у відповідності  з розрахунками по інтенсивності вирубування маси на кожному варіанті. Заходи по сприянню природному поновленню поводилися шляхом рихлення грунту та шпигування жолудя під зрідженим наметом. Ці роботи були проведені у  1966 році. У 2015 році нами проведене чергове обстеження цієї ділянки. На цей час насадження характеризувалося переважанням граба звичайного за незначної участі дуба (до 10%) у складі віком 46 років. Аналіз таксаційних характеристик та проведене обстеження насаджень вказує на заміну дуба грабом.

Рубки Корнаковського були закладені у 1964 році  на загальній площі 16,1 га. Рубка була розрахована на 9 років із щорічним вирубуванням двох лісосік шириною 25 м із 3-х річним терміном примикання. На час закладання досліду насадження характеризувалося переважанням дуба звичайного у складі та наявністю надійного 1-рчного підросту на усій площі. Наступні лісосіки вирубувалися протягом 1967-1968 років. За результатами проведеного обстеження у 2015 році більшість вирубаних ділянок характеризувалися переважанням граба та ясена у складі насаджень. Проте, на окремих ділянках була помітна значна участь дуба у складі. Зокрема, це ділянки, які були вирубані у протягом 1966 та 1967 років. Поряд із цим, у складі цих насаджень дуб характеризувався куртинним розташуванням. Відмічалася значна конкуренція супутніх порід, зокрема, граба.

Поступова 3-х прийомна рубка була запланована на площі 5,0 га, перший етап якої був проведений у 1966 році та була розрахована на період 20 років.  У насадженні було проведене вирубування частини (до 15% запасу) деревини. Було проведено заходи із сприяння природному поновленню а також шляхом рихлення і шпигування жолудя. У 2015 році було проведено обстеження даної ділянки. Слід відмітити що наступні етапи цієї рубки не були проведені. У результаті цього на час обстеження насадження представлене старовіковим (понад 150 років) деревостаном дуба без сформованого молодого покоління та підросту.

Висновки. Аналіз закладених у 60-их роках минулого століття дослідів щодо застосування не суцільних дослідно-виробничих рубок у дубових насадженнях вказали на відсутність значних позитивних результатів щодо відтворення лісостанів при проведенні поступових 2-х та 3-х прийомних рубок. Після проведення цих рубок молодого покоління дубових лісостанів не сформовано. На місці проведення 2- прийомних рубок відбулася зміна порід супутніми породами, а 3-х прийомні рубки до кінця не були завершені, що призвело до загибелі підросту. Задовільні результати отримані лише при у результаті проведення рубки Корнаковського, після проведення яких на окремих ділянках збереглося 3-4 одиниці дуба звичайного.

 

Література

  1. Анучин Н.П. Лесная таксация / Н.П.  Анучин. – М.: Лесная пром., 1982. – 552 с.
  2. Білоус В.І. вирощування високопродуктивних культур дуба в Лісостепу України / В.І. Білоус. – Вінниця: Книга-вега, 2007. – 176 с.
  3. Вакулюк П.Г. Лісовідновлення та лісорозведення в Україні / П.Г. Вакулюк, В.І. Самоплавський. – Харків: Прапор, 2006. – 383 с.
  4. Генсирук С.А. Леса Украины. / С.А. Генсирук. – М.: Лесная промьшленность. – 1975. - 280 с.
  5. Жуков А.Б. Дубравы УРССР и способы их восстановления. В кн. «Дубравы СССР» т. 1 / А.Б. Жуков. –  М-Л.: ГЛБИ, 1949.
Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 239
Всього коментарів: 0