Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

ОБҐРУНТУВАННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МАКРОФІТІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІДРОФІТНИХ СИСТЕМ

Маджд Світлана

к.т.н., доцент

Національний авіаційний університет

м. Київ

 

ОБҐРУНТУВАННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ МАКРОФІТІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ГІДРОФІТНИХ СИСТЕМ

 

Використання гідрофітної системи очистки обумовлене необхідністю поліпшення екологічного стану водних екосистем і необхідністю зменшення надходження у водойми  залишкових концентрацій забруднюючих речовин.

Механізм очищення води на біоінженерних спорудах  поєднує  основні елементи ґрунтового очищення  та використання вищих водних рослин в якості біофільтра. Особливістю інженерних споруд регулювання якості води є штучно створений біоценоз, якісні і кількісні характеристики компонентів якого  формуються за безпосереднього впливу  вищих водних рослин [1].

Очищення води вищими водними рослинами від хімічних забруднюючих речовин полягає як у безпосередніх процесах – седиментації, асиміляції, акумуляції, трансформації, так і опосередкованих – коренева система макрофітів є субстратом для заселення мікроорганізмами-деструкторами; виділення рослинами кисню сприяє окисненню ксенобіотиків [1, 2].

Макрофіти мають здатність асимілювати з водного середовища важкі метали, пестициди, феноли, радіоактивні ізотопи, нафтопродукти та інші речовини  [3].

Ефективність функціонування гідрофітних систем значною мірою залежить від правильної їх експлуатації і коректно спроектованих розмірів. Адаптаційні можливості таких систем створюються шляхом формування в них біоценозів вищих рослин-едифікаторів, бактеріальних угрупувань, водоростей і безхребетних [1, 2, 3].

З’ясована можливість використання гідрофітної споруди для кондиціювання стічних вод, особливо за лімітуючими показниками: БСК5, вмістом мінерального азоту та нафтопродуктів, визначені найбільш придатні види вищих водних рослин та мікроорганізмів-деструкторів, які мають значну адаптаційну можливість та метаболічну активність.

В результаті проведених досліджень, при роботі гідрофітної споруди, спостерігався високий рівень очищення стічних вод від мінеральних і органічних речовин. Так, концентрація NH4–N в гідрофітній системі зменшилась на 27,9–76,9%,  вмістом NO2–N на 58,1–78,9%,  NO3–N на 58,1–78,9%,  концентрація нафтопродуктів зменшилась на 80,0–82,0% [2, 3].

Отримані результати свідчать, що штучно створений біоценоз із вищих водних рослин та мікроорганізмів-деструкторів здатний ефективно відновлювати якість стічних вод. Дані досліджень також вказують, що істотне зниження забрудненості води відбувається внаслідок життєдіяльності вищих водних рослин, біоценозу іммобілізованих мікроорганізмів-деструкторів, що знаходяться, як на інертному субстраті (щебінь) так і на кореневій системі рослин.

 

Література

1. Романенко В.Д. Природні і штучні біоплато фундаментальні та прикладні аспекти / В.Д. Романенко Ю.Г. Крот, Т.Я. Киризій. – К. : Наук. думка, 2012. – 110 с.

2. Міхєєв О.М. Адаптація гідрофітної системи для очистки стічних вод підприємств цивільної авіації / О.М. Міхєєв, С.М. Маджд, О.І. Семенова, Т.І. Дмитруха // Хімія і технологія води. – 2015. – №. – С. С.574–581.         

3. Маджд С.М. Удосконалення технологічної схеми очищення зворотних вод авіапідприємств / С.М. Маджд // Проблеми водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2013.– Вип. 22. –  С.107–112.

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 196
Всього коментарів: 0