Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОСТИННОСТІ

Буй Лілія

студентка

Науковий керівник: к.т.н. Кузьмін О.В.

Національний університет харчових технологій

м. Київ

 

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОСТИННОСТІ

 

В умовах сьогодення політика функціонування підприємств гостинності все більш стає спрямованою на пошук таких моделей економічного зростання та розвитку, які пов’язані з ефективним використанням ресурсів та прийнятні з екологічної та соціальної точок зору. З економічної точки зору зменшуються витрати на забезпечення діяльності підприємств гостинності; з екологічної – зменшується негативний впливу на довкілля; з соціальної – створюються більш комфортні умови для клієнтів.

В цілому на туризм припадає до 5% від світових викидів двоокису вуглецю (CO2) в атмосферу, з яких на підприємства гостинності – до 1%. Тому питання, які пов’язано з мінімізацією викидів CO2, поступово перетворюються на складову систему енергоменеджменту для підприємств гостинності.

З метою локалізації викидів CO2 та підвищення енергоефективності підприємств гостинності необхідно використання поновлюваних джерел енергії та впровадження ресурсозбережних технологій в системі енергоменеджменту при одночасному скорочені енерговитрат.

Відповідно до політики європейського союзу в області енергоменеджменту можна зробити попередній висновок, що у найближчі роки енергозбереження та ресурсозбереження в Україні буде набувати глобального масштабу. З метою переходу до більш екологічної економіки відбудеться пом'якшення наслідків зміни клімату та забезпечення економічної та екологічної стійкості підприємств гостинності.

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 184
Всього коментарів: 0