Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВИБОРУ МІСЦЯ ПІД ЗАБУДОВУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ТВАРИННИЦЬКИХ ОБ’ЄКТІВ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ Пр-АТ «АГРО-СОЮЗ» ДНІПРОПЕ

Головко Юлія

слухач магістратури

Жижина Поліна

слухач магістратури

Корейба Людмила

к.вет.н., доцент

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Дніпропетровськ

 

ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВИБОРУ МІСЦЯ ПІД ЗАБУДОВУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ТВАРИННИЦЬКИХ ОБ’ЄКТІВ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ Пр-АТ «АГРО-СОЮЗ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

При визначенні схеми лікування хвороби, спеціалісу необхідно, в першу чергу, вияснити причину її виникнення. Більшість захворювань незаразного походження виникають внаслідок невідповідності умов утримання та годівлі – екологічних факторів – фізіологічним потребам організму [1 – 3].

Тривала дія несприятливих факторів обумовлює стрес у тварин. Д.А. Устинов (1992 р.) розділяє стрес-фактори на кормові, фізичні, хімічні, травматичні і біологічні [2].

Окрім того, екологічна обстановка у світі постійно погіршується, внаслідок чого дія стрес-факторів на організм тварин посилюється. Тому ветеринарний лікар повинен налагоджувати свою роботу по відтворенню тварин з урахуванням не тільки відомих умов утримання і годівлі, а й дії факторів забруднення навколишнього середовища.

ПрАТ «Агро–Союз» розташоване в північно-східній частині Синельниківського району Дніпропетровської області.

За даними метеорологічної станції, клімат району, в якому розташоване господарство, є помірно – посушливим. Загальна кількість опадів на рік становить 427 – 486 мм. Середньодобова температура влітку складає +24°С, а максимальна сягає +46°С. Середньодобова температура взимку складає - 11°С, мінімальна опускається до – 31°С.

Рел’єф ПрАТ «Агро–Союз» представлений горбистою рівниною степової частини України. Основна площа землекористування господарства – чорноземи: звичайні малогумусні. Вони мають сприятливі для землеробства водно-фізичні, фізико-хімічні і агротехнічні властивості.

На території господарства виявляється водна ерозія і, періодично, вітрова. З метою підвищення родючості ґрунту, захисту її від чинників деградації, збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції, економії енергоресурсів і забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища в господарстві упроваджується ґрунтозахисна система землеробства. Екологічний стан ґрунту і навколишнього середовища дозволяє господарству вийти на біологічне землеробство і вирощування екологічно чистої продукції.

Правильне розміщення тваринницьких ферм на території фермерського господарства та наявність добре обладнаних приміщень для худоби є поряд зі створенням кормової бази найважливішою умовою успішного розвитку тваринництва. Під час вибору території забудівлі враховували природно – кліматичні особливості місцевості, повітряний режим, кількість опадів, потужність сонячної інсоляції, наявність природних земельних масивів.

Територію ферми вибрали згідно основних вимог до ділянки під будівництво. Плануванням передбачалось розподіл території на функціональні зони з урахуванням технологічних зв’язків. На підприємстві виділяють такі зони: виробничу зону основного призначення (корівники, доїльні зали та молочні відділення, родильне відділення, пункт штучного осіменіння, телятники); адміністративно – господарську (їдальня, санпропускник, приміщення для працівників, медпункт тощо); зону зберігання та підготовки кормів; зону зберігання та обробки гною.

В господарстві велику увагу приділяють гігієнічному стану молочного комплексу. Щодня проводиться миття доїльних залів, тваринницьких проходів, ремонт споруд і будівель. Регулярно здійснюється дезінфекція, дератизація та дезінсекція.

Джерелом отримання води є артезіанська свердловина, яка забезпечує тварин водою високої санітарної якості.

Корми заготовляють з дотриманням зоогігієнічних нормативів (певні строки заготівлі, волого – температурний режим, відсутність отруйних речовин та різних домішок тощо). Регулярно проводять зоохімічний аналіз та органолептичну оцінку якості кормів, закладених на зберігання. Корми зберігають згідно встановлених вимог.

Гній у господарстві зберігається в спеціалізованих лагунах, де плавно осідає з піском. Пісок потім сепарується і використовується на підстилку. Тверда фракція компостується і використовується як добриво, вивозиться на поля. Рідка фракція перемивається та використовується для інших господарських цілей.

Отже, у АТЗТ «Агро-союз» при виробництві тваринницької продукції враховують усі зоогієнічні та ветеринарно – санітарні норми.

 

Література

1. Фурдуй Ф.І. та ін Стрес і адаптація сільськогосподарських тварин в умовах індустріальних технологій. - Кишинів: Штинница, 1992 - 223 с.

2. Устинов Д.А. Стрес-фактори в промисловому тваринництві. - М.: Россельхозиздат, 1976. - С.140-145.

3. Спіцина Т.Л., Корейба Л.В. Вплив умов утримання корів-матерів сірої української породи на життєздатність телят / Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Кримський агротехнологічний університет». – Серія «Ветеринарні науки» . Випуск 144. – Сімферополь,2012. – С. 168 – 173.

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 284
Всього коментарів: 0