Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЗНЕШКОДЖЕННІ НАФТОЗАБРУДНЕНЬ ГРУНТІВ

Биченко Анастасія

аспірант

Хохлов Андрій

к.т.н., ст.н.с.

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України

м. Київ

 

ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЗНЕШКОДЖЕННІ НАФТОЗАБРУДНЕНЬ ГРУНТІВ

 

Вирішення проблеми очищення грунтового покриву від забруднень нафтою, розробка нових і вдосконалення існуючих технологій відновлення нафтозабруднених грунтів, відноситься до числа пріоритетних. Особливу проблему становлять викиди або випадкові розливи нафти на поверхні грунту, оскільки вони можуть призвести до забруднення грунтових вод та джерел питної води.

У грунті міститься чисельна група мікроорганізмів, здатних руйнувати вуглеводні нафти. Однак навіть їх активність не завжди достатня, якщо утворюються розчинні похідні або поверхнево-активні сполуки, що збільшують поширення залишкової нафти. Процес природного відновлення забруднених нафтою грунтових середовищ є дуже тривалим. Ауторемедіація нафтозабруднених грунтів при рівні забруднення до 20% триває від 2 до 30 років і більше. Мікробіологічні методи є невід'ємним компонентом сучасних біотехнологій очищення навколишнього середовища від нафтозабруднення. Однієї з найбільш перспективних технологій очищення нафтозабруднених грунтів вважається інтродукція в грунт різних комплексів мікроорганізмів, що мають підвищену здатність до біодеструкції тих чи інших вуглеводневих компонентів нафти і нафтопродуктів. Єдиним реальним в даний час способом боротьби з наслідками розливу нафти і нафтопродуктів є комплекс робіт, що включає механічне або фізико-хімічне видалення розлитих нафтопродуктів з подальшим очищенням ґрунту від залишкової нафти біологічними методами за допомогою біодеструкції нафтоокислюючими мікроорганізмами [1-3].

Нафтопоглинаючі сорбенти з іммобілізованими на поверхні мікроорганізмами-деструкторами нафти є найбільш перспективним видом сорбентів для ліквідації нафтових забруднень. При одержанні сорбційного біокомплексу треба враховувати специфіку певного сорбенту–носія, мікроорганізмів-деструкторів нафти, особливості сорбції мікробіологічної компоненти на його поверхні та умови збереження активності бактеріальної складової для знешкодження забруднювача. Проведеними дослідженнями по виділенню та збагаченню мікробіоти з використанням посівного матеріалу з довкілля були одержані мікроорганізми, що здатні розкладати нафту та нафтопродукти різного ґенезу. Як показали експериментальні результати, потенціал нафтоокислюючих мікроорганізмів значно вищий, якщо вони іммобілізовані на поверхні сорбенту. При використанні нафтопоглинаючих сорбентів (гідрофобний вуглецевий матеріал та інші) з іммобілізованими мікроорганізмами та зафіксованими на сорбенті мінеральними поживними речовинами досягається висока ефективність зв’язування мобільної частини нафти та деструктивної активності мікробної складової біосорбенту. Такий біосорбційний комплекс дозволяє відновити нафтозабруднений грунт до первісного стану. Розробка та впровадження в практику ефективних біосорбційних технологій ремедіації грунтів, забруднених нафтою га нафтопродуктами є доцільною та актуальною.

 

Література

  1. Надеин А.Ф. Очистка воды и почвы от нефтезагрязнений // Экол. и пром-сть России. -2001. –Ноябрь. –С.24-26.
  2. Khokhlov A.V. Biocarbon sorbent of complex action. LAB "LAMBERT" Academic Publishing. 2014. 108 p.
  3. Колесниченко А.В. Процессы биодеградации в нефтезагрязненных почвах / А.В. Колесниченко, А.И. Марченко, Т.П. Побежимова, В.В. Зыкова.- Москва: «Промэкобезопасность», 2004. - 194 с.
Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 303
Всього коментарів: 0