Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

ЕКОБЕЗПЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ СУНИЦІ САДОВОЇ (FRAGARIA ANANASSA L.) СОРТІВ НЕЙТРАЛЬНОГО ДНЯ

Карпенко Марія

здобувач

Науковий керівник: д. с.г. н., професор Калитка В.В.

Таврійський державний агротехнологічний університет,

м. Мелітополь,Україна

 

ЕКОБЕЗПЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ СУНИЦІ САДОВОЇ (FRAGARIA ANANASSA L.) СОРТІВ НЕЙТРАЛЬНОГО ДНЯ

 

Сорт є найвагомішим фактором інтенсифікації в технології вирощування суниці садової. Останнім часом перевагу надають сортам нейтрального дня, які здатні циклічно плодоносити незалежно від тривалості дня. Завдяки своїм біологічним особливостям рослини вказаних сортів формують суцвіття і плодоносять упродовж усього періоду вегетації [1], що виключає використання синтетичних хімічних речовин і зумовлює необхідність проведення досліджень та розробки технології з використанням екобезпечних препаратів [2] для захисту насаджень від хвороб і отримання високих врожаїв якісної споживчої продукції.

Дослідження проводили у 2014-2015 роках в неопалюваній плівковій теплиці та в лабораторії фізіології і біохімії рослин НДІ агротехнологій та екології Таврійського державного агротехнологічного університету [3]. Висаджували садивний матеріал, що зберігався за технологією фріго [4] сортів Альбіон, Сан Андреас та Фламенко (фактор А)  15 квітня за схемою 70х30х25 на гряди з чорною плівкою та краплинним зрошенням. У фазу висування квітконосів та через 15 днів рослини обробляли розчином Ультрагумату в поєднанні з Фітоцидом (10 мл/10 л води) (фактор В). У контролі використовували воду.

Проведені нами спостереження за проходженням фенологічних фаз розвитку різних сортів суниці нейтрального дня, підтверджують значну залежність їх початку та тривалості від температурного фактора [5]. Встановлено, що від початку вегетації до початку цвітіння суниці сума  активних  температур повітря для  сорту Альбіон складала  382оС, Сан Андреас - 435оС та Фламенко - 488оС. Ультрагумат і Фітоцид істотно не впливали на строки проходження зазначених  фенофаз розвитку рослин.

Аналіз динаміки наростання площі листкової поверхні свідчить, що цей показник характеризувався істотними змінами залежно від фаз розвитку рослин і досліджуваних факторів. В фазу цвітіння найбільша площа листя сформувалась у сорту Фламенко (1459,0 см2/росл) і Сан Андреас (1160 см2/росл), найнижча у сорту Альбіон (739,1 см2/росл). В фазу плодоношення цей показник мав тенденцію до збільшення і становив 1688,6 , 1553,0 і 1095,9 см2/росл відповідно по сортах. Слід зауважити, що саме в цю фазу спостерігався найбільший вплив фактору В, тобто обробки Ультрагуматом з Фітоцидом. Так, площа листкового апарату в цей період в оброблених рослин збільшувалась на 21 % (сорт Альбіон), 18 % (сорт Сан Андреас), 6 % (сорт Фламенко), порівняно з контролем.

Результати проведених досліджень показали, що протягом вегетаційного періоду спостерігались неістотні коливання вмісту сухої речовини по фазах розвитку рослин та сортовому складу. Незначне підвищення цього показника відмічено в фазу цвітіння.

Із досліджуваних сортів вищу урожайність забезпечував сорт Сан Андреас (25,5 т/га), дещо нижчу урожайність мали сорти Фламенко – 17,7 т/га та Альбіон – 15,7 т/га. За дії досліджуваних препаратів урожайність оброблених рослин збільшувалась порівняно з контролем на 44 % у сорту Альбіон, на 5 % у Сан Андреас та 6 %  - у Фламенко.

Урожайність суниці має сильний (r =0,68 - 0,94) кореляційний зв'язок (сорт Фламенко) з площею листкової поверхні, який послаблюється для сорту Альбіон (r = 0,20 – 0,48) і переходить в сильний обернений зв'язок для сорту Сан Андреас з коефіцієнтом кореляції (r = – 0,85 – 0,98).

Частка впливу сортових особливостей  на врожайність суниці складає 68%, вплив фактору обробки – 14 % при несуттєвій (11 %) взаємодії досліджуваних факторів.

Література

1. Павлюк В.В. Суниця цілий рік –  сорти і способи вирощування /

В.В. Павлюк. –  Київ: ТОВ «Аграр Медієн Україна». 2013. – 72 с.

 2. Абакумова А.С. Эффективность экологически безопасных биостимуляторов роста на особенности сельскохозяйственных растений/ А.С. Абакумова // Естественные науки. – 2009. - № 3 (28). – С. 51-56

3. Марковський В.С. Методика проведення агрономічних дослідів з ягідними культурами / В.С. Марковський, І.В. Завгородній. –  Київ, 1993 р.- 29с.

4. Вирощування плодових і ягідних культур в зоні Степу України: Навчальний посібник/ О.М. Лапа, В.К. Джміль, П.В. Волох, В.В. Макарчик.-Дніпропетровськ: «ЕНЕМ», 2010. – 208 с.

5. Копылов В.И. Земляника /  В.И. Копылов. –  Симферополь: ПолиПресс. 2007. –  368 с.

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 284
Всього коментарів: 0