Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИДЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПОСІВАХ СОЇ

Прус Леонід

здобувач

Науковий керівник д. с.-г. н., професор Бахмат М.І.

Подільський державний аграрно-технічний

 університет, м. Кам’янець-Подільський, Україна

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СИДЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПОСІВАХ СОЇ

 

Соя, на відміну від інших поширених олійних культур – соняшнику і ріпаку, збагачує грунт азотом завдяки фіксації його з повітря і є унікальним попередником, що сприяє продуктивності наступних культур. Завдяки унікальним властивостям сої попит на насіння цієї культури дедалі зростає на світовому ринку, тому країни-виробники невпинно нарощують його виробництво [1, с.92; 2, с.18; 3, с. 42].

Аналізом отриманих за п’ять років досліджень показників урожайності встановлено, що кращим варіантом виявилась інокуляція насіння штамом –  634б, М-8 + обприскування посівів сої Хетоміком на фоні зароблення у грунт сидеральних добрив, де приріст урожаю по сортах становить Легенда – 0,89 т/га або 30,4%, Анжеліка –0,94 т/га або 29,5%, Ксенія – 0,97 т/га 29,6% і Георгіна –0,89 т/га або 26,8%.

Результати аналізу даних продуктивності сої сортів Легенда, Анжеліка, Ксенія та Георгіна свідчать про те, що ступінь впливу факторів розподілився таким чином: вплив погоди (фактор – рік вирощування) – 48,1%, сидеральні добрива – 12,3%, інокуляція – 15,5%, обприскування посівів – 7,8% і сортність – 16,3%. Аналіз якості стебел сої показав, що на фоні зароблення сидератів, обробка насіння штамом 634б та М-8 чотирьох сортів у поєднанні з обприскуванням посівів Хетоміком сприяла збільшенню вмісту азоту і калію в рослинах, тоді як щодо фосфору цієї закономірності не виявлено.

Аналізу насіння сої свідчать, що вміст кормових одиниць і перетравного протеїну в варіантах із інокуляцією насіння штамом 634б і М-8 та обприскування посівів Хетоміком сортів Легенда, Анжеліка, Ксенія та Георгіна на фоні зароблення у грунт сидеральних добрив підвищувався відповідно від 20 до 26 одиниць та від 9,4 до 11,2 г порівняно з контрольним варіантом (без добрив та обробок).

Вміст олії в насінні сої сортів Легенда, Анжеліка, Ксенія, Георгіна змінювався залежно від зароблення сидератів, обробки насіння та посівів. Найвищий показник одержано у варіанті на фоні добрив оброблення насіння штамом М-8 у поєднанні з обприскуванням посівів Хетоміком на сорті Легенда – 22,6%, Анжеліка – 22,4%, Ксенія – 21,0%, Георгіна – 21,9%. На контролі без добрив та обробок вміст олії становив відповідно до сортів – 20,3; 20,6; 20,5; 20,6%.

Основні показники економічної ефективності застосування штаму М-8 при інокуляції насіння сої сорту Легенда. Показники урожайності прийнято за результати досліду в середньому за 2011-2015 роки на чорноземі опідзоленому. Результати ефективності застосування сидеральних добрив, інокуляції насіння сої та обприскування посівів Так, приріст урожайності (30,4%) є випереджаючим порівняно зі збільшенням витрат на проведення даного агрозаходу з розрахунку на 1 га посівної площі (11,4%). Завдяки цьому знижується собівартість одиниці продукції (20,9%). Комплексний вплив зазначеного фактору у поєднанні з підвищенням виручки від реалізації продукції на 1 га (на 14,4%), сприяє зростанню розміру прибутку на (на 15,8%) та підвищенню рівня рентабельності виробництва (на 13,9%). Окупність прибутком додаткових витрат, пов’язаних з інокуляцією, сидерацією та обприскування посівів становить 9,1 грн./грн.

Таким чином, залежно від застосування штамів бульбочкових бактерій, встановлено різну реакцію на них досліджуваних сортів. Рослини цих сортів формували більшу кількість бобів, повноцінного насіння, бульбочок на кореневій системі, площу листкової поверхні, підвищувалася маса бульбочок на корені однієї рослини та маса 1000 насінин, збільшувався вміст олії, протеїну та вихід кормових одиниць. Проведена економічна оцінка досліджуваних агрозаходів у технології вирощування сої показує, що їх використання економічно ефективне в галузі рослинництва. Ці заходи сприяють підвищенню урожайності, зниженню собівартості продукції, зростанню прибутковості і рентабельності виробництва та скороченню терміну окупності виробничих витрат, що вкрай так необхідно за сучасного стану сільськогосподарського виробництва.

 

Література

1. Деревянский В.П. Масличные в условиях органического земледелия / В.П. Деревянский // Зерно. - 2013. - № 12. - С. 92-95.

2. Камінський І.В. Формування та розвиток ринку зернобобових культур / І.В. Камінський // Автореф. дис. канд. екон. наук. – Київ. – 2013. – 20 с.

3. Маслак О. Економіка сої в Україні / О. Маслак, О. Ільченко // Пропозиція.- 2015.- № 4.- С. 42-46.

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 226
Всього коментарів: 0