Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_2_Технології_і_природа

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ В ОБМЕЖЕНИХ МОРСЬКИХ АКВАТОРІЯХ

Мотигіна Вікторія

аспірант

Науковий керівник: к.т.н., доцент Тимченко І. В.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

м. Миколаїв

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ НАСЛІДКІВ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ В ОБМЕЖЕНИХ МОРСЬКИХ АКВАТОРІЯХ

 

Функціонування об’єктів морської транспортної інфраструктури, особливо в умовах обмежених акваторій, пов’язано з високим рівнем екологічної небезпеки та ймовірністю виникнення аварійних ситуацій з забрудненням водного середовища небезпечним речовинами, що призводить до порушення екологічної рівноваги морських екосистем [1]. При організації екологічного моніторингу в районі інтенсивного судноплавства, вантажно-розвантажувальних операцій, бункерування суден, при проектуванні нових об’єктів морської транспортної інфраструктури важливим є оцінка екологічних наслідків забруднень та, з урахуванням цього, прийняття  ефективних рішень по запобіганню та їх ліквідації.

В роботі проведено дослідження розробленого механізму експертної оцінки наслідків аварійних ситуацій з розливами нафти в обмежених морських акваторіях, алгоритм якого наведено на рис.1.

Запропонований алгоритм базується на експертних методах оцінки і дозволяє на основі визначених критеріїв отримати інтегровану оцінку небезпеки ситуації в районі спостереження за рівнянням:

,

де: n – кількість експертів,  – вага оцінки (кваліфікація i-го експерту), m – кількість критеріїв оцінки,  - вага критерію оцінки,   – оцінка альтернативи  i-того експерту,  – загальна оцінка за кожним критерієм;  – інтегрована оцінка (за всіма критеріями).

Оцінка експертів здійснюється за наступними запропонованими критеріями: загальна оцінка небезпеки (на основі загальної ситуації на об’єктах і в акваторії, погодних умовах та характеру небезпечної ситуації); рівень небезпечності наслідків (в залежності від типу небезпечних факторів та дислокації забрудненої ділянки); рівень технічних можливостей, необхідних для ліквідації небезпечної ситуації. Механізм включає перевірку достовірності оцінювання через розрахунок коефіцієнту узгодженості оцінок експертів (КУОЕ).

Рис.1.Алгоритм експертної оцінки наслідків аварійних ситуацій

Для дослідження механізму оцінки наслідків було проаналізовано типову аварійну ситуацію з розливом олії в обмеженій акваторії Дніпро-Бузького лиманного каналу. На рис. 2 зображено інтерфейс програми  оцінки небезпечної ситуації.

Рис.2 Інтерфейс програми  оцінки небезпечної ситуації

 

Висновки: Отримані оцінки дозволяють приймати рішення по ліквідації аварійної ситуації, а саме визначити кількість необхідних технічних засобів, рекомендації, щодо послідовності ліквідації аварії, рекомендації слідчому експерту про подальші дії щодо висування звинувачень при несанкціонованих викидах та інші. Отримані розрахунки корелюють з тими, що відповідали характеру наслідків наведеної аварійної ситуації з розливом олії.

 

Література

  1. Регіональнадоповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області у 2015 році [Електронний ресурс] / Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області/ - Режим доступу: [http://dovkillia.in.ua/pdf/regreports/mykolayiv_2015.pdf]

 

Категорія: Секція_2_Технології_і_природа | Додав: Admin (24.03.2016)
Переглядів: 182
Всього коментарів: 0