Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Ніконоров Сергій

ст. викладач кафедри енергетики в АПК

Сумський національний аграрний університет

м. Суми

 

ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

 

Структура навколишнього середовища умовно може бути розділена на природні (механічні, фізичні, хімічні та біологічні) і соціальні елементи середовища (праця, побут, соціально-економічний устрій, інформація). Умовність такого поділу пояснюється тим, що природні чинники діють на людину в певних соціальних умовах і нерідко істотно змінені в результаті виробничої і господарської діяльності людей. Властивості факторів навколишнього середовища обумовлюють специфіку впливу на людину. Зміна в рівнях дії будь-якого з перерахованих факторів може призвести до порушень у стані здоров'я. Зміни в стані здоров'я населення, обумовлені впливом факторів навколишнього середовища, методологічно вивчати досить складно, оскільки для цього необхідне використання багатофакторного аналізу.

Незважаючи на різноманітність екологічних факторів, у характері їх впливу на організм і у відповідних реакціях живих істот можна виявити ряд загальних закономірностей. У всіх організмів у процесі їх еволюції виробилися пристосування до сприйняття факторів у певних кількісних межах, які є межами позитивного впливу на організм, його життєдіяльність.

Всі фактори середовища в природі впливають на організм одночасно, причому не кожен сам по собі, тобто у вигляді простої суми, а як складний взаємодіє комплекс. При цьому спостерігається посилення або ослаблення сили одного фактора під впливом іншого, в результаті чого абсолютна сила фактора, яку можна виміряти за допомогою відповідних приладів, не буде рівна силі впливу чинника, яку можна визначити за відповідної реакції організму. Наприклад, спеку легше переносити при сухому, а не вологому повітрі, загроза замерзання вище при морозі з сильним вітром, ніж у безвітряну погоду. Таким чином, один і той же фактор у поєднанні з іншими надає неоднакове екологічний вплив. І навпаки, один і той же екологічний ефект може бути досягнутий різними шляхами. Наприклад, компенсація нестачі вологи може бути здійснена поливом або зниженням температури.

На сучасну людину впливає велика кількість чинників, зумовлених науково-технічним прогресом. Це шкідливі агенти, пов'язані з розвитком атомної та хімічної промисловості, відходи виробництва, зростання темпів життя, розумових навантажень і т.д. Вплив згаданих факторів на людину докорінно змінило структуру захворюваності і смертності. Якщо на початку XX століття провідними були, головним чином, епідемічні хвороби, то в даний час на передній план вийшли серцево-судинні, онкологічні, нервово-психічні захворювання і травматизм.

Прискорення технічного прогресу, прогресуюче забруднення навколишнього середовища, значне зростання стрессогенности сучасного способу життя збільшують ризик розвитку захворювань і роблять кожного потенційним пацієнтом медичних установ. Як відомо, в останні десятиліття відбувається інтенсивна зміна навколишнього середовища за рахунок різкого розширення промислового виробництва, зростання кількості відходів, що забруднюють навколишнє середовище. Все це безпосередньо впливає на здоров'я населення, завдає величезної шкоди економіці, різко зменшує трудові ресурси, а також потенційно створює канцерогенну і мутагенну небезпеку не тільки для здоров'я справжніх, а й майбутніх поколінь. Здоровий організм постійно забезпечує оптимальне функціонування всіх своїх систем у відповідь на будь-які зміни навколишнього середовища, наприклад, перепади температури, атмосферного тиску, зміна вмісту кисню в повітрі, вологості і т.д. Збереження оптимальної життєдіяльності людини при взаємодії з навколишнім середовищем визначається тим, що для його організму існує певна фізіологічна межа витривалості стосовно будь-якого фактора середовища і за кордоном межі цей фактор неминуче буде надавати чинять вплив на здоров'я людини. Несприятливий вплив чинників навколишнього середовища на організм залежить від природи та інтенсивності факторів, від готовності організму і його захисно-пристосувальних можливостей протистояти їм. З цієї позиції виділяють 3 групи факторів: 1) фактори, щодо яких добре відома їх етіологічна роль у розвитку певних захворювань; 2) фактори середовища, які, не будучи безпосередньою причиною хвороби, служать умовами для їх розвитку; 3) чинники, які опосередковано впливають на організм, знижуючи його захисні, пристосувальні можливості.

Жодне суспільство не змогло повністю усунути небезпеку для здоров'я людини, що виникають від одвічних і нових умов навколишнього середовища. Найбільш розвинені сучасні суспільства вже помітно скоротили збитки від традиційних смертельних хвороб, але вони ж створили стиль життя і техніку, що тягнуть собою нові загрози для здоров'я.

 

Література

1. Агаджанян Н. Екологія, здоров'я та перспективи виживання / / Зелений світ. - 2004. - № 13-14. - С. 10-14

2. Гігієна і екологія людини: Підручник для студ. Серед. Проф. Учеб. Закладів / Н. А. Матвєєва, О. В. Леонов, М. П. Грачова та ін; Під ред. Н. А. Матвєєвої. - М.: Видавничий центр «Академія», 2005. - 304 с.

3. Протасов В.Ф. Екологія, здоров'я і охорона навколишнього середовища в Росії: Навчальний і довідковий посібник. - 3-е вид. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 672 с.

4. Степановских А.С. Прикладна екологія: охорона навколишнього середовища: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 751 с.

для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 751 с.

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 743
Всього коментарів: 0