Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ТЕХНОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ», ПОВ’ЯЗАНЕ З ДІЯЛЬНІСТЮ ВІЙСЬКОВОГО АЕРОДРОМУ

Галкін Сергій

д.б.н, с.н.с., директор

Плескач Любов

н.с., лабораторії екології та захисту рослин

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

м. Біла Церква

 

ТЕХНОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ», ПОВ’ЯЗАНЕ З ДІЯЛЬНІСТЮ ВІЙСЬКОВОГО АЕРОДРОМУ

 

Дендропарк «Олександрія» Національної академії наук України, розташований у м. Біла Церква, Київської області, є одним з найвідоміших в Україні старовинних парків. У 2016 році виповнюється 228 років з часу його заснування. В наш час це одна з провідних академічних установ зі збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття деревних рослин.

Починаючи з кінця ХХ ст. на значній території дендропарку зафіксовано техногенне забруднення ґрунтових та поверхневих вод ставків продуктами діяльності військової частини (військового аеродрому), яка межує з західним кордоном парку. Проведені нами обстеження та аналізи води показали, що основними забруднюючими речовинами були шестивалентний хром (Cr+6) та суміш нафтопродуктів, головним компонентом якої є авіаційний бензин. Крім цього зафіксовано підвищені концентрації азотовмісних сполук та поліхлорбіфенілів.

Нафтопродукти (НП) вперше були виявлені на початку 1990 р. по запаху і плівці в водах водойми “Потерчата” та по погіршенню смакових якостей води джерела, розташованого на одному із його берегів. Пізніше плівковий шлейф НП був зафіксований біля будинку “Лісника” і на поверхні вод р. Рось в районі дачних ділянок (с. Чмирівка). За даними досліджень розповсюдження НП проходить окремими потоками в сторону р. Рось. В 2005 р. достовірна площа забруднення підземних вод НП складала більше 20 га. Вміст НП в підземних водах джерел парку варіював від 1,6 до 14,8 мг/дм3 , а в поверхневих водах – від 1,3 до 5,6 мг/дм3 . Статистичні запаси забрудненої води становили 1200 м3 , притік НП змінювався від 500 л/добу в весняний період до 50 л/добу – в осінній. Забруднення НП охопило підземні води водоносних горизонтів, гірські водовміщуючі породи, поверхневі води водойм, мулові відклади, ґрунти.

За результатами досліджень була оконтурена площа забруднення геологічного середовища парку НП. В неї ввійшли всі три балки дендропарку: західна, центральна і східна та урочище “Будинок лісника”. Найбільш інтенсивне забруднення НП спостерігалося на лівому схилі та тальвегу урочища “Будинок лісника”, а також в верхів’ї західної балки. Ширина фронту просочування НП на схилі урочища “Будинок лісника” досягає 45 м на рівні тилового шва заплавної тераси і корінного берега р. Рось.  В верхів’ї західної балки просочування НП по поверхні ґрунту відбувається на відрізку до 35 м. Вміст НП в підземних водах джерел парку змінювався від 0,05 до 24,8 мг/дм. Найвищі концентрації виявлені в пробах води джерела “Малий Лев”. В водах водойм західного каскаду вміст НП варіював від 0,26 до 0,55 мг/дм3  і перевищував ГДКр. В 5,2 – 11 разів.

Із важких металів природні води та ґрунти дендропарку найбільш забруднені хромом. Джерело виникнення забруднення хромом пов’язують з діяльністю гальванічного цеху авіаремонтного заводу (АРЗ), який розташований поряд з дендропарком. Шестивалентним хромом переважно забруднені поверхневі та підземні води західної частини парку. Проте при зниженні рівня ґрунтових вод Cr6+ можна виявити в водах джерел в центральній і східній частинах парку, оскільки водоносні горизонти мають тісний гідравлічний зв’язок. Ореол забруднення простягається у формі смуги від цеху гальванізації АРЗ до джерела в верхів’ї ставу “Потерчата”. Ширина потоку забруднених вод становить 20 м, товщина забрудненого горизонту – 5м,  довжина потоку – 450 м. Об’єм забрудненої води при цьому становить 13,5 тис.м3. Концентрація Cr6+ в водах свердловин змінювалась від десятих долей мг/дм3 до 240 – 286,0 мг/дм3. Протягом останніх років вміст  Cr6+  в підземних водах джерела, розташованого в верхів’ї західної балки змінювався від 0,48 до 0,53 мг/дм3. В водах водойм даної балки концентрація Cr6+ варіювала від 0,016 (16 ГДКр.) до 0,123 мг/дм3 (123 ГДКр.). В теперішній час концентрація шестивалентного хрому та НП дещо знизилась, проте ці сполуки є наявними в воді водойм та джерел на всій історичній частині дендропарку (201,4 га).

Протягом останніх років в водоймах західної балки парку спостерігається значне підвищення концентрацій азотовмісних сполук, особливо NH4+. Найвищий вміст даного забруднювача спостерігався в 2001 р., при цьому максимальні концентрації  NH4 досягали величини 281,0 мг/дм3 (562 ГДКр.), 286,28  мг/дм3 (572 ГДКр.), 660 мг/дм(1320 ГДКр.). Протягом весняних місяців 2006 р. вміст NH4+ в водах водойм західного каскаду варіював від 28,42 (56,8 ГДКр.) до 131,96 мг/дм3 (263,9 ГДКр.). Найбільш забруднені NH4+ води ставу “Русалка”. За нашими припущеннями, забруднення підземних і поверхневих вод західної балки сполуками азоту обумовлене аварійними викидами каналізаційних колекторів масиву “Гайок” та складами “Агрохімоб’єднання” і селекційної станції, які розташовані вище по потоку ґрунтових вод за межами дендропарку.

Внаслідок надходження азотовмісних сполук та інших біогенних речовин в ставках західного каскаду посилились процеси євтрофікації. Довготривале техногенне забруднення негативно впливає на стан деревної та трав’янистої рослинності парку. Навколо забруднених водойм збільшилася кількість суховершинних дерев. Через високу загальну токсичність вод західного каскаду в ставках, які належать інституту гідробіології НАН України протягом 2002 р. загинуло все дослідне поголів’я риб.

Результати проведених досліджень свідчать про складну екологічну ситуацію на території дендропарку «Олександрія». За підсумками роботи розроблено Запити на Міністерство охорони навколишнього природного середовища, в яких чітко викладено необхідність проведення робіт з ліквідації техногенного забруднення.

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 387
Всього коментарів: 0