Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ОХОРОНА ЛІСІВ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

Середа Юрій

здобувач, с.н.с.

Сидоренко Володимир

к.т.н., доцент, начальник кафедри

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

Науковий керівник/консультант: д.т.н., с.н.с. Азаров С.І.

Інститут ядерних досліджень НАН України

 м. Київ

 

ОХОРОНА ЛІСІВ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

 

З усіх природних скарбів, що належать нашій країни, ліс займає особливе місце. Це найдосконаліший високопродуктивний природний комплекс, здатний до відтворення, який дає понад 20 тисяч видів цінної продукції. Ліси – наше національне багатство. Площа лісового фонду в країні становить близько 10,8 млн. га, із яких вкрито лісовою рослинністю 9,7 млн. га. Середній запас деревини на 1 га дорівнює 125 м3, а щорічний приріст – 4,2 м3. Ліси виконують ряд важливих функцій, основна з яких пов'язана з тим, що вони створюють і захищають природні ресурси. Ліси покращують якість довкілля, знижують рівень шуму, перешкоджають сильним вітрам і поглинають пил і гази. Як природне середовище багатьох видів рослин і тварин, ліси сприяють збереженню біологічного та ландшафтного різноманіття. Ліси допомагають регулювати водний режим річок і озер, оберігають ґрунт від ерозії і регулюють температуру. Нераціональне користування лісовими ресурсами призвело до того, що такі екосистеми як широколистяні ліси опинились на межі зникнення. Деградують також гірські ліси на півдні та заплавні ліси в басейнах великих річок. Все це є наслідками їх вирубання для будівельних та промислових потреб. Багато лісів постраждало при спорудженні водосховищ, прокладанні залізничних колій та шосейних доріг, або переведенні їх у категорію сільськогосподарських угідь. Щороку в Україні вирубується близько 14 млн. га лісів. Ліси страждають не тільки від нераціонального використання, але й від промислового забруднення повітря. Більше 1 млн. га лісів гине або ушкоджується промисловими викидами і кислотними дощами. Стан лісів погіршується також від надмірного використання хімічних засобів захисту лісу, хвороб і шкідників лісової рослинності [1].

Пожежонебезпечний сезон у Зоні відчуження (територія, з якої проведено евакуацію населення в 1986 році 30-ти км зона ЧАЕС), наступає з моменту сходження снігового покриву і продовжується до настання стійкої дощової осінньої погоди або утворення снігового покрову. Найбільше число лісових пожеж (65 %) приходиться на весну, 25 % – на осінь і 10 % – на літо. Статистика причин виникнення лісових пожеж у Зоні відчуження показує, що 60 % пожеж пов'язано зі спалюванням відходів, халатністю і навмисними підпалами, 15 % – з екстремальними погодними умовами (іскри, блискавки, самозаймання, розряди ліній електропередач і т.п.), для останньої частини пожеж причини не встановлені. Близько 157 тис. га площі лісів України, забруднених радіонуклідами, було виведено з господарського обігу [2]. Радіаційним обстеження лісів встановлено [3], що загальною рисою радіоактивного забруднення є його мозаїчний, осередковий, високоградієнтний характер, за яким, доволі типовою є різниця між максимальними та мінімальними величинами густини радіоактивного забруднення ґрунту. Число лісових пожеж на забруднених 137Сs території з рівнем радіоактивного забруднення менше 5 Кі/км2 склало 68 %, від 15 до 40 Кі/км2 – 23 %, а решта – території з рівнем радіоактивного забруднення більше 100 Кі/км2. Таким чином, після аварії на ЧАЕС кількість пожеж та площ пошкоджень вогнем лісів у Зоні відчуження і гарантованого відселення збільшилось, що обумовлено впливом комплексу соціально-економічних та радіаційно-лісових чинників, серед яких головними є погіршення протипожежної охорони, протипожежного стану лісових масивів, недостатня ефективність протипожежної профілактики.

З моменту аварії на 4-му блоці ЧАЕС стало зрозуміло, що природне очищення від радіоактивного забруднення проходило повільно. Чисте видалення 137Cs як екомітки складає менше одного відсотка на рік [4], тому, ймовірно, що без технологічного втручання швидкість фізичного розпаду 137Cs буде в значній мірі впливати на тривалість дії Чорнобильської аварії на лісові масиви. Незважаючи на те, що величина абсолютно природної втрати 137Cs в лісах мала, рециркуляція радіоактивного цезію в лісах є динамічним процесом, в рамках якого взаємозворотні переходи між біотичними та абіотичними компонентами лісової екосистеми проходять на сезонній або довготривалій основі. Значні площі пошкодження та загибелі радіоактивно забруднених лісів від вогню (понад 15000 га), загроза вторинного забруднення радіонуклідами чистих територій, вимагають приділення серйозної уваги до питань протипожежного стану лісів в Зоні відчуження, розробки і впровадження спеціалізованої більш ефективної системи протипожежної охорони. Відомо, що внаслідок лісової пожежі радіоактивний дим може підійматися на досить значну висоту (до 3 км), перенесення радіоактивних продуктів згоряння відбувається на велику відстань (до 30 км) від місця пожежі. Причому, тривалість життя радіоактивної димової хмари у нижній тропосфері (до 1,5 км) – менше тижня, у верхній тропосфері – близько місяця, що створює радіаційну небезпеку для здоров'я населення.

Тому одним із головних завдань єдиної державної системи цивільного захисту є раннє виявлення причин виникнення лісових пожеж, мінімізація їх наслідків та забезпечення радіаційного захисту населення від негативного впливу радіоактивної хмари.

 

Література

1. Лісове господарство України. – К.: ТОВ "Видавничий дім «ЕКО-інформ»", 2009. – 71 с.

2. Чернобыльская катастрофа / Гл. ред. В.Г. Барьяхтар. – К.: Наукова думка, 1995. – 558 с.

3. Лес и Чернобыль (лесные экосистемы после аварии на Чернобыльской АЭС, 1986–1994 г.г.) / Под ред. В.А. Игнатьева. – Минск: Изд-во "Стенд", 1994. – 248 с.

4. Экологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС и их преодоление: двадцатилетний опыт / Доклад экспертной группы "Екологія" Чернобыльский форум. – Вена, МАГАТЭ, 2008. – 180 с.

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 203
Всього коментарів: 0