Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ЕКОЛОГО-КЛІМАТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ DARMERA PELTATA (Torr. ex Benth.) Voss У м. КИЄВІ

Швець Ірина

здобувач

Науковий керівник: д.б.н., професор Колесніченко О. В.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ

 

ЕКОЛОГО-КЛІМАТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ DARMERA PELTATA (Torr. ex Benth.) Voss У м. КИЄВІ

 

Одним із напрямків розвитку ботанічної науки є інтродукція рослин. Інтродуценти є першочерговим джерелом вихідного матеріалу щодо поповнення асортименту декоративних рослин для садово-паркового будівництва,  селекційної роботи, фітомеліорації, тощо.

Успішність інтродукції рослин залежить від подібності кліматичних умов природного ареалу зростання та потенційних місць інтродукції. Серед основних кліматичних чинників лімітуючими для інтродуцентів є температура та кількість опадів, які зумовлюють морозо-, зимо-, посухо- та жаростійкість рослин. Саме тому порівняння таких показників як середньомісячні температури повітря та кількість опадів надає орієнтовну оцінку ступеня схожості умов природного місцезростання та районів потенційної інтродукції.

Природний ареал поширення виду Darmera peltata (Torr. ex Bent.) Voss обмежений двома штатами – Каліфорнією і Орегоном (США) [4].

Клімат Каліфорнії і Орегону дуже мінливий, тому для рослин   D. peltata характерне поширення не по всій території, а лише у певних округах даних штатів, головним чином вздовж узбережжя Тихого океану. Зокрема, на території Каліфорнії ареал поширення рослин    D. peltata простягається вздовж гірського хребта Сієрра-Невада, а саме від округу Туларе до округу Сіскаю, включаючи округи Фресно, Маріпоса, Туоломні, Калаверас, Амадор, Ель-Дорадо, Плейсер, Невада, Сьєрра, Плумас, Бьютт, Тіхама, Мендосіно, Гумбольдт, Трініті, Шаста [3, 4].

На території штату Орегон ареал D. peltata зосереджений на території округів Каррі, Джосефін, Джексон, Дуглас, Кус, прямує вздовж гір Кламат і Берегового хребта до округу Лінкольн та Бентон.

У зазначених округах Орегону діапазон коливання середньомісячних температур повітря є досить не значним і варіює у межах +10 – +13 °С. На відміну від Орегону, у округах Каліфорнії спостерігається широке варіювання температурного режиму, що зумовлено значною територіальною протяжністю округів з півночі на південь, та, відповідно, зміною клімату. Найбільша середньорічна температура повітря спостерігається в окрузі Фресно (+18 °С), а найменша – окрузі Плумас (+9 °С) [5, 6].

Опади розподілені по території округів нерівномірно. Річна кількість опадів варіює у межах 240-1825 мм. Найменша річна кількість опадів спостерігається в округах  Туларе (240 мм) й Фресно (292 мм), а найбільша – округах Сієрра (1592 мм), Лінкольн (1620 мм), Каррі (1825 мм) [5, 6].

За фізико-географічним районуванням Київ знаходиться  в межах Дністровсько-Дніпровська лісостепової провінції, що займає центральну частину Лісостепової зони в межах Подільської і Придніпровської височин [1]. В цілому клімат Києва помірно континентальний з відносно м'якою зимою і теплим літом.

Для Києва характерне нерівномірне випадання опадів. Їх кількість, у різні роки, коливається від 396 до 925 мм, а середньобагаторічний показник становить 650 мм. Найбільша кількість опадів (близько 75 %) випадає з квітня по жовтень [2].

Середньорічна температура повітря Києва становить +7,7 °С, найвища вона в липні (+19,3 °С), найнижча – у січні (-5,6 °С) [2].

Отримані результати порівняльної оцінки вказують на те, що кліматичні умови м. Києва є наближеними до природних умов зростання рослин D. peltata. Це дає підстави стверджувати, що інтродукція та акліматизація рослин у Києві є цілком перспективною.

 

Література

1. Клімат України: [монография] / [ред. В. М. Ліпінський, В. А. Дячук, В. М. Бабіченко]. – К. : Вид-во Раєвського, 2003 – 345 с.

2. Климат Киева [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/meteoprog.ua/ru/climate/Kyiv/  

3. Flora of North America [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon

4. USDA Natural Resources Conservation Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://plants.usda.gov/core/profile?symbol

5. Weatherbase [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.weatherbase.com/weather/country.php3

6. World Weather Information Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldweather.org/037/c00143f.htm

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 194
Всього коментарів: 0