Головна » Статті » Конференція_2016_03_24-25 » Секція_1_Екологія_і_природокористування

ДОСЯГНЕННЯ НЕЙТРАЛЬНОГО РІВНЯ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ракоїд Олена

к.с.-г.н., доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності

Національний університет біоресурсів та природокористування України

м. Київ

 

ДОСЯГНЕННЯ НЕЙТРАЛЬНОГО РІВНЯ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 

Процеси деградації земель і опустелювання, а також зумовлені ними екологічні та соціально-економічні наслідки, серед яких − поширення бідності, голоду, локальних конфліктів та провокування вимушеної міграції населення, мають глобальний характер і добре усвідомлюються більшістю країн світу. Для консолідації міжнародних зусиль у подоланні цих проблем, зокрема, понад 20 років тому (17 червня 1994 р.) було прийнято Конвенцію ООН про боротьбу з опустелюванням (КБО) [1], сторонами якої є 194 країни, у тому числі, Україна.

Однак, незважаючи на зусилля на міжнародному, регіональному та національному рівнях, за час, що минув, істотних зрушень до покращення стану проблеми не відбулося. За даними КБО, нині понад 1,5 млрд. населення, з яких 74% є бідними, повністю залежать від землі, яка уже є деградованою; щороку у світі втрачається 24 млрд. тон родючих ґрунтів, а збитки від деградації земель оцінюються у 40 млрд. доларів щорічно [2].

Саме тому проблемам деградації земель та опустелюванню було приділено значну увагу під час Всесвітнього саміту зі сталого розвитку Ріо+20, що проходив у м. Ріо-де-Жанейро (Бразилія) у 2012 р. У п. 206 підсумкового документа цього саміту „Майбутнє, якого ми прагнемо” декларується: „Ми усвідомлюємо необхідність невідкладних дій щодо відвернення у зворотному напрямку процесу деградації земель. У цьому зв’язку, в контексті сталого розвитку ми будемо прагнути досягти нейтрального рівня деградації земель у світі” [3]. Зважаючи на те, що земельні ресурси, які деградують тривожними темпами, створюючи загрозу сталому розвитку, цільова задача 15.3 Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), прийнятих у вересні 2015 р., встановлює нову глобальну амбітну мету: домогтися досягнення нейтрального рівня деградації земель у світі до 2030 року [4].

Ця мета спрямована на підтримку і збільшення кількості здорових і продуктивних земельних ресурсів, відповідно до національних пріоритетів в області розвитку. Нейтральний рівень деградації земель – це гнучка мета, яка може бути реалізована на місцевому, регіональному або національному рівнях. Вона визнає суверенітет націй управляти компромісами і отримувати вигоду з синергії між біологічною та економічною продуктивністю.

Для досягнення нейтрального рівня деградації земель слід впроваджувати практики сталого управління земельними ресурсами, такі як агролісомеліорація і екологобезпечне сільське господарство, які можуть знизити дефіцит врожайності і підвищити стійкість ландшафтів, запобігаючи подальшій деградації земель. Стале управління земельними ресурсами та діяльність по відновленню екосистем разом утворюють ландшафтний (екосистемний) підхід, за якого земельні, водні та лісові ресурси управляються як єдина інтегрована система для задоволення потреб в області продовольчої безпеки на відповідному рівні, забезпечення безперервного потоку екосистемних послуг і сприяння всебічному, зеленому зростанню.

Безперечно, стан земель визначається повсякденним її використанням на місцевому рівні. Тому залучення місцевих громад і максимальне використання місцевих ініціатив має вирішальне значення для досягнення нейтрального рівня деградації земель.

Використання ландшафтного підходу, інвестиції в рекультивацію деградованих земель може сприяти досягненню й інших глобальних цілей, таких, як зменшення рівня бідності, забезпечення продовольчої і водної безпеки, охорони біорізноманіття та пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них. Наприклад, розрахунки свідчать, що відновлення лише 12% деградованих земель сільськогосподарського призначення може привести до збільшення доходів дрібних землевласників на 35-40 млрд. доларів на рік і допоможе нагодувати ще 200 мільйонів чоловік щорічно протягом 15 років. Це також може підвищити стійкість до посухи і нестачі води, а також скоротити викиди парникових газів майже на 2 Гт CO2-екв. на рік [4].

Таки чином, прагнення досягти нейтрального рівня деградації земель має передбачати розроблення та впровадження політики і практики сталого управління земельними ресурсами для забезпечення таких взаємопов’язаних процесів, як мінімізація поточної деградації земель та запобігання їй у майбутньому та відновлення деградованих та малопродуктивних земель, а також ренатуралізація деградованих природних та напівприродних екосистем, що надають життєво важливі послуги для людей та підтримують функції навколишнього природного середовища.

 

Література

1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_120/print1413292086272003

2. Towards a Land Degradation Neutral World. A Sustainable Development Priority [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Rio+20/Land%20degradation%20neutrality%202015/LDNFlyer.pdf

3. Future We Want [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%20Want%2019%20June%201230pm.pdf

4. Sustainable Development Goals [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Категорія: Секція_1_Екологія_і_природокористування | Додав: Admin (23.03.2016)
Переглядів: 268
Всього коментарів: 0