Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_5_Економічні науки

ЗМІНИ ЩОДО ЕФЕТИВНОСТІ ВЕДЕННЯ СВИНАРСТВА

Лозинська Тамара

д.н.держ.упр., професор, завідувач кафедри менеджменту

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

Коваленко Вікторія

провідний фахівець

Інститут свинарства і АПВ НААН України

м. Полтава

 

ЗМІНИ ЩОДО ЕФЕТИВНОСТІ ВЕДЕННЯ СВИНАРСТВА

 

Свинарство протягом тривалого періоду часу залишається важливою складовою тваринництва України, що обумовлено рядом обставин. Так, біологічні особливості свиней, зокрема, їх висока відтворна здатність, короткий ембріональний період розвитку, скороспілість, всеїдність, добра окупність кормів створюють значні економічні переваги для свинарства. Крім того, свинина є традиційним продуктом харчування для українців, що формує високий попит на неї, а, відповідно, й структуру виробництва.

У 2010 році, наприклад, виробництво свинини становило майже третину від загального виробництва м’яса (30,6 %) та займало друге місце після виробництва м’яса птиці. Така тенденція збереглася і в подальші роки: у 2013 питома вага свинини у загальному виробництві м’яса збільшилася і склала 31,3 %, а у 2014 році – 31,4 % від загального виробництва.

Після значного скорочення поголів’я свиней в Україні останніми роками спостерігається тенденція до збільшення його чисельності. На 1 січня 2014 року поголів’я свиней у всіх категоріях господарств України склало 7764,4 тис. гол. (що порівняно з 2013 роком більше на 2,5 %), з них 3792,7 тис. гол. – на сільськогосподарських підприємствах та 3971,7 тис. гол. – у господарствах населення.

Однак нарощування поголів’я свиней відбувається повільно, а основною причиною цього є збитковість виробництва свинини внаслідок застосування застарілих технологій, за яких термін вирощування тварин на м'ясо становить близько року (у розвинених країнах не перевищує шести місяців) [1].

Падіж свиней у цілому по Україні в 2014 році значно знизився і становив 628,5 тис. гол., що на 107,1 тис. гол. менше проти 2013 року та на 114,9 тис. гол. менше проти 2010 року. Значне зростання приплоду свиней за одночасного зниження кількості свиней, що загинули, та зменшення кількості свиней, реалізованих на забій, стали основними чинниками збільшення чисельності поголів'я свиней протягом 2014 року.

Позитивні тенденції підвищення ефективності виробництва продукції свинарства відображають натуральні показники, в першу чергу середньодобові прирости, які у 2014 році зросли проти 2013 року на 9 г і становили 481 г, а проти 2010 року – на 106 г. Також слід відмітити, що витрати кормів всіх видів на виробництво 1 центнеру приросту свиней протягом 2014 року зменшились на 1,1 % та станом на 01 січня 2015 року дорівнювали 4,57 ц кормових одиниць (у т.ч. концентрованих кормів – 4,42 ц).

Прибутковість виробництва та реалізації продукції свинарства визначають дві основні складові: ціна та собівартість, остання з яких напряму залежить від вартості кормів [2].

З 2010 по 2014 рік середня ціна реалізації 1 ц свиней у забійній вазі збільшилася на 73,8 % і склала 1843,5 грн. З 2012 року темпи зростання реалізаційних цін на свинину перевищують темпи зростання її собівартості, що позитивно вплинуло на рівень рентабельності виробництва (рис.).

Рис. Динаміка рентабельності виробництва свинини

у сільськогосподарських підприємствах України, 2010–2014 рр., %

(джерело: дані Держстату України)

 

У 2014 році вартість валової продукції свинарства (у живій вазі) у постійних цінах 2010 року на 1 га сільськогосподарських угідь становила 429,2 грн, що на 2,1 % більше порівняно з 2013 роком та на 15,4 % більше проти 2010 року.

Одним з основних факторів, які стримують розвиток свинарства в Україні, є загострення конкуренції на ринку м'яса та м'ясної продукції [3]. У зв’язку з поступовим падінням купівельної спроможності останнім часом значна частина споживачів віддає перевагу більш дешевому м'ясу птиці.

На початку 2014 року ціни на свинину були майже вдвічі вищі, ніж на курятину. Так, середня споживча ціна на м'ясо свиней становила 44,94 грн/кг, на м'ясо курей – 21,17 грн/кг. В січні 2014 року споживчі ціни у порівнянні з січнем минулого року зросли на м'ясо та м'ясопродукти на 10,9 % (в т.ч. свинину – на 11,3 %) та сало – на 5,7 %. За одинадцять місяців 2015 року середні споживчі ціни на свинину зросли на 15,8 %, на сало – на 32,4 % (попередні дані).

Фахівці Міністерства аграрної політики та продовольства України зазначають, що на формування цінової ситуації на ринку тваринницької продукції впливає ряд чинників, а саме: сезонність попиту, коливання цін на енергоносії та інші ресурси, зміна структури кормових раціонів.

З 2014 року падіння купівельної спроможності населення України негативно позначилося на споживанні. Так, споживання м’яса та м’ясопродуктів зменшилося на 2,0% від попереднього року і становило 54,9 кг на одну особу проти раціональної норми – 83 кг [4].

Така тенденція свідчить про поступове погіршення структури харчування населення внаслідок заміщення білкових продуктів харчування злаковими. Отже, подальше збільшення пропозиції свинини в Україні й загальний розвиток свинарства значною мірою детермінується попитом і залежить від загальноекономічної ситуації в країні.

 

Література

1.   Волощук В. М. Стан і перспективи розвитку галузі свинарства / В. М. Волощук // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 2. – С. 17–20.

2.   Кісіль Д. Т. Невідкладні завдання у розвитку свинарства / Д. Т. Кісіль // Сільський господар. – 2005. – № 5-6. – С. 8–10.

3.   Іванюта В. Ф. Стан і проблеми виробництва продукції свинарства в Україні / В. Ф. Іванюта, Н. М. Бейдик // Агросвіт. – 2008. – № 10. – С. 25–27.

4.   Єгоров Б. Стан харчування населення України / Б. Єгоров, М. Мардар // Товари і ринки. – 2011. – № 1. – С. 140–147.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 635
Всього коментарів: 0
avatar