Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_5_Економічні науки

ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Парафійник Надія

канд.філос.наук, доцент

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ» м.Харків

 

ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Актуальність теми дослідження зумовлена динамікою подій, що відбуваються в українському суспільстві й спрямовані на вдосконалення процесів державного управління. Одним із визначальних факторів впливу на результат управлінського процесу є діяльність органів місцевого самоврядування, які стоять найближче до громадян і місцевих громад. В Україні гарантується місцеве самоврядування, що здійснюється територіальними громадами селищ, міст, як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради і їхні виконавчі органи, а також через районні й обласні ради, що представляють загальні інтереси територіальних общин сіл, селищ і міст.

У сучасному українському суспільстві діяльність як органів державної влади, так і місцевого самоврядування трансформується у бік якісних змін за рахунок використання новітніх інформаційних технологій. Новітні інформаційні технології – це сукупність сучасних електронних технічних засобів і програмного забезпечення, а також організаційних форм і методів їх застосування в інформаційній роботі, яка спрямована на ефективне використання інформаційних ресурсів. В органах місцевого самоврядування новітні інформаційні технології представлені не тільки засобами інформатизації на основі комп’ютерів, різними методами вирішення завдань але й принципово новими формами діяльності даних структур.

Нові інформаційні технології мають ряд відмінних рис і переваг порівняно з традиційними інформаційними технологіями. Основні переваги новітніх технологій полягають у тому, що вони: переводять інформаційний обмін на без паперовий рівень; прискорюють підготовку документів, підвищують якість їх оформлення; автоматизують більшість функцій в інформаційних і комунікаційних процесах; замінюють рутинну працю на творчу; перетворюють масиви документів у інформаційні ресурси розвитку й вирішення складних проблем життєдіяльності суспільства.

Важливим компонентом новітніх інформаційних технологій є методи інформаційної роботи, які адаптовані до можливостей електронних засобів комунікації й обробки інформації в органах місцевого самоврядування. Методи визначають найбільш ефективні шляхи й способи вирішення на основі комп’ютера таких завдань інформаційної роботи, як цільовий пошук і збір, оперативне оброблення, надійність збереження, перероблення й ефективне використання інформації. Залежно від сфери інформаційної діяльності форми застосування новітніх інформаційних технологій мають свої особливості. У вирішенні комунікативних завдань використовується електронна пошта, телекомунікаційні мережі, у професійній діяльності – автоматизовані робочі місця.

Застосування новітніх технологій в органах місцевого самоврядування забезпечить: загальне оброблення документів, збереження документів; дистанційну роботу співробітників з документами; уведення, персональне оброблення й передавання документів; роздрукування текстів документів; обмін інформацією між базами даних; інформаційну підтримку рішень; надання громадянам потрібних інформаційних послуг.

Основними перспективними напрямами провадження новітніх технологій у діяльність органів місцевого самоврядування в Україні є такі: створення та широке запровадження у діловодну практику автоматизованої інформаційної системи аналізу вхідних, вихідних та внутрішніх документів; яка забезпечить зниження випадків втрати документів; оперативність проходження та виконання документа; підвищить якість документування завдяки шаблонам документів, які зберігаються у пам'яті персонального комп'ютера; широке використання електронних інформаційних ресурсів інших органів державної влади.

Впровадження «електронного уряду» та «електронної демократії» в Україні передбачає залученням широких кіл громадськості до різних видів діяльності державних установ шляхом електронних голосувань, опитувань не виключаючи інших форм вирішення питань управління державою. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій забезпечить співпрацю органів місцевого самоврядування з громадянами, бізнесом, громадськими організаціями, зробить їх діяльність прозорою і відкритою, наповнить новим змістом службові комунікації, встановить новий порядок взаємовідносин між різними організаційними структурами.

В Україні потрібно ширше використовувати досвід європейських країн впровадження електронного урядування. Так, наприклад, електрона реєстрація бізнесу в Естонії триває в Інтернеті менше однієї години, майже всі громадяни декларують свої доходи через електронну систему оподаткування. Завдяки електронному уряду естонський громадянин має доступ до перегляду надходжень та витрат державного і місцевих бюджетів.

Удосконалення та підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування в значній мірі залежить від використання сучасних інформаційних технологій, які забезпечують інформування громадськості про їх діяльність; надання он-лайн-послуг, консультацій; здійснюють залучення громадян до прийняття рішень; громадський контроль за діяльністю.

Нові інформаційні технології містять різні електронні засоби опрацювання, збереження, управління інформацією, надання її замовнику. Ефективне їх використання в органах місцевого самоврядування потребує відповідного сучасного технічного й програмного забезпечення, створення громадських точок доступу до Інтернету, які забезпечать співпрацю з громадянами.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 1186
Всього коментарів: 0
avatar