Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_5_Економічні науки

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ КОМІТЕТІВ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ЗАМОВНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СФЕРИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Підмогильний Олександр

начальник відділу

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області

м. Запоріжжя

 

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ КОМІТЕТІВ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ЗАМОВНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СФЕРИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

 

Ринок державних закупівель є значним сегментом національної економіки України. Відповідно до статистичних даних Державної служби статистики України він складав (відповідно до загальної суми коштів за укладеними замовниками торгів договорами на закупівлю товарів, робіт і послуг): у 2012 році – 428 063,4 тис.грн., у 2013 році – 185 467,6 тис.грн., у 2014 році – 113 791,5 тис.грн. [1].

Проте, результати діяльності органів, що здійснюють контроль за сферою державних закупівель – Рахункової палати України, Державної фінансової інспекції України, Антимонопольного комітету України постійно встановлюють численні порушення у цій сфері, а загалом обсяг корупції та зловживань у ній з кожним роком не залишається меншим.

Зазначене відбувається з різних підстав – від умисних дій комітетів з конкурсних торгів замовників до низького кваліфікаційного та професійного рівня членів таких комітетів та правової необізнаності.

Відповідно до частини 1 статті 11 та пункту 12 частини 1 статті 1 Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 № 1197-VII, зі змінами, (далі за текстом – Закон № 1197) для організації та проведення процедур закупівель замовником утворюється комітет з конкурсних торгів, до складу якого входять службові (посадові) особи замовника (генерального замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі. Склад комітету з конкурсних торгів замовника та положення про комітет з конкурсних торгів затверджуються рішенням замовника (генерального замовника) відповідно до частини 2 статті 11 Закону № 1197 [2].

При цьому, незважаючи на існування у Класифікаторі професій ДК 003:2010 посади „фахівець з державних закупівель”, левова частка складів комітетів з конкурсних торгів складається з посадових осіб, що здійснюють ці функції на громадських засадах, та не в змозі чітко та своєчасно орієнтуватися у системі законодавства у сфері державних закупівель.

Поряд з цим, статтею 42 Закону № 1197 визначено, що за порушення вимог, встановлених цим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до його норм, члени комітету з конкурсних торгів замовника (генерального замовника) несуть відповідальність згідно із законами України, зокрема адміністративну (стаття 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та кримінальну [3, 4].

Отже, незважаючи на добровільність та в більшості випадків слабку компетентність членів комітетів з конкурсних торгів, відповідальність за допущені помилки та порушення є досить серйозною.

Автор вважає, що на даний час сфері державних закупівель вкрай необхідна професіоналізація та розбудова потенціалу закупівельних кадрів, поступовий перехід від організації та здійснення закупівель на „примусово-громадських” засадах до проведення такої діяльності на професійних умовах, альтернативне існування „класичних комітетів з конкурсних торгів” та їх професійних колег.

Важливим аспектом реформування сфери держзакупівель є внесення змін до базового Закону № 1197 та нормативно-правових актів, що прийняті на його виконання, якими, зокрема, треба:

- дозволити формування замовниками власних комітетів з конкурсних торгів із залученням інших уповноважених осіб на підставі трудового договору;

- встановити кваліфікаційні критерії (освіта, досвід діяльності у сфері) для інших уповноважених осіб, що залучаються комітетами з конкурсних торгів замовників до проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг;

- запровадити в Україні інститут „спеціальних закупівельних організацій”, що стануть відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель в інтересах замовників тощо.

Завдяки цим законодавчим новелам, можливе навіть запровадження комплексно-цільової системи навчання у сфері прок’юременту через органи Державної служби зайнятості України шляхом організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації у сфері державних закупівель безробітних, з урахуванням поточної та перспективної потреби потенційних роботодавців.

 

Література

 

1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу:  www.ukrstat.gov.ua.

2.Закон України „Про здійснення державних закупівель” від 10.04.2014 № 1197-VII [Електронний ресурс] – Режим доступу: rada.gov.ua.

3. Організація та здіснення контролю органами державної фінансової інспекції України за сферою державних закупівель: практичний посібник / Олександр Підмогильний. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 255 с.

4. Хакаєва Валентина. Окремі аспекти відповідальності у сфері державних закупівель / В. Хакаєва // Радник в сфері державних закупівель. – 2015. - № 4 (43). С. 28 - 31.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 228
Всього коментарів: 0
avatar