Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_5_Економічні науки

ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ МІСЦЕВИХ ЗБОРІВ В УКРАЇНІ

Боровик Петро

к. е. н., доцент

Бортніченко Софія

Горська Ліна

Уманський національний університет садівництва

м. Умань

 

ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ МІСЦЕВИХ ЗБОРІВ В УКРАЇНІ

 

Місцеві збори в Україні донедавна включали збір за парковку автомобілів, ринковий збір, збір за видачу ордера на квартиру, збір з власників собак, курортний збір, збір за участь у бігах на іподромі, збір за виграш на бігах, збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі, збір за право використання місцевої символіки, збір за право проведення кіно- і телезйомок, збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей, збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі. Проте незначний фіскальний і регулюючий потенціал перелічених податкових форм зумовив необхідність реформування як системи місцевого оподаткування так і власне місцевих зборів.

В ході проведення зазначеної реформи, яка відбулась шляхом прийняття Податкового кодексу України та внесення низки змін до цього нормативно-правового акта, на заміну значному переліку місцевих зборів, що функціонували в Україні до цього, спочатку було запроваджено збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір, а з 01.01. 2015 р. залишились лише збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір [1].

Необхідно відмітити, що механізми справляння збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору під час трансформації їх механізмів справляння, проведеної в 2010-2015 рр., були вдосконалені, внаслідок чого посилились як фіскальні так і регулюючі властивості досліджуваних місцевих платежів, порівняно зі збором за парковку автомобілів та курортним збором.

Поряд з цим, в часи фінансової нестабільності, враховуючи той факт, що конфлікт на сході України остаточно не врегульовано, на думку авторів даного дослідження, дещо передчасною була відміна збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, фіскальне значення якого в доходній базі місцевих бюджетів було значно вищим від питомої ваги збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору.

Тому, цілком логічним кроком в подальшому реформуванні механізмів справляння місцевих зборів, що нині функціонують в Україні, є посилення їх фіскальних властивостей а також розширення їх регулюючого впливу на розвиток місцевих територій, що повністю відповідає класичним принципам фінансової та адміністративної децентралізації [2, р. 36].

Практичними кроками на шляху виконання поставленого завдання, на нашу думку, повинні бути :

- розширення повноважень місцевих громад стосовно запровадження нових місцевих зборів та їх адміністрування;

- запровадження обов’язкових внесків на охорону здоров’я громадян, що проживають і працюють в екологічно неблагополучних районах.

Такі кроки не лише підвищать фіскальну роль місцевих зборів, але й сприятимуть підвищенню рівня самодостатності вітчизняних муніципалітетів, що, з одного боку, є одним із завдань фінансової децентралізації [2, р. 312], а з іншого – повністю відповідає вимогам Європейської хартії місцевого самоврядування [3].

Підсумовуючи результати дослідження, зазначимо, що в ході проведення податкової реформи з усіх місцевих зборів, що функціонували в Україні, залишились лише збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір. Поряд з цим, відміна більшості місцевих зборів суттєво послабила фіскальні та регулюючі  властивості зазначених податкових форм.

Тому, з метою вдосконалення чинної системи справляння місцевих зборів необхідно розширити повноваження місцевих громад стосовно запровадження нових місцевих зборів та їх адміністрування, а також запровадити обов’язкові внески на охорону здоров’я громадян, що проживають і працюють в екологічно неблагополучних районах.

 

Література

  1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://sfs.gov.ua/nk/.
  2. Outes W. Fiscal Federalism [Текст] / W. Outes – N.Y.: Harcourt Brase Jovanovich, Juc. – 1972. – 412 p.
  3. Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України № 52/97 – ВР від 15.07. 1997 року. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_036.
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 324
Всього коментарів: 0
avatar