Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_5_Економічні науки

ЧИННИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Чорний Андрій

аспірант

Буковинський державний фінансово-економічний університет

м. Чернівці

 

ЧИННИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

На сучасному етапі розвитку інформаційної економіки відбувається постійне ускладнення системи управління підприємством, що характеризується ущільненням взаємозв’язків між всіма сферами управління. Саме тому зараз набули актуальності процеси удосконалення логістичної діяльності.

Як засвідчує практика, підприємства, які використовують принципи логістичного управління, забезпечують високу конкурентоздатність своєї продукції і послуг за рахунок оптимізації витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією товарів, прискоренням оборотності обігового капіталу, найбільш повного задоволення споживачів у якісних товарах та сервісі. Такий ефект досягається шляхом значного скорочення запасів матеріальних ресурсів і готової продукції у сферах виробництва, постачання і збуту, скорочення тривалості виробничого циклу і циклу виконання замовлень клієнтів, упровадження гнучких автоматизованих і роботизованих виробництв, що дозволяють швидко переходити на випуск нових видів продукції, створення дистрибутивних каналів збуту тощо [2].

Управління логістикою на підприємствах забезпечуються різноманітною інтегрованою інфраструктурою, призначеною виконувати таких завдань:

- Складування продукції в спеціальних ємностях і спорудах;

- Переміщення продукції за допомогою транспортних і маніпуляційних засобів;

- Захист продукції з використанням складських приміщень, яка вимагає системи пакування, передачу інформації тощо;

- Перетворення інформації логістичних процесів [3].

Сукупність логістичних процесів утворює логістичний ланцюг, який допомагає зрозуміти сутність логістичного управліня. Використання логістичного ланцюга дозволяє по-іншому провести вартісний аналіз, визначаючи витрати кожної ланки, які сукупно утворюють ціну товару. Серед основних переваг логістичного управління є те, що скорочується ризик, пов'язаний з діяльністю підприємства. У вирішенні проблеми ризику, першочергове значення має інформаційне забезпечення, яке знижує рівень невизначеності і дає змогу обгрунтувати те чи інше рішення. Підприємство, яке прагне зберегти і збільшити конкурентоспроможність, мусить бути відкритим для інформації, що надходить із зовнішнього середовища , найперше для інформації, що має стратегічне значення. Водночас необхідно вживати заходи до приховування власної інформації, важливої для конкурентів.

Наступним важливим завданням для побудови системи логістичного упраління є створення на підприємстві логістичної інфраструктури, тобто всього того, що обслуговує функціонування системи закупівлі, зберігання, обробки, постачання та транспортування матеріального потоку підприємства з усіма необхідними процедурами до споживача [5].

Під час формування логістичної системи на підприємстві необхідно враховувати безліч факторів та постійно збирати відповідну інформацію. Обов’язковим є створення механізму управління логістичною системою, що є одним із можливих інструментаріїв управлінського персоналу та аналогом системи управління базами даних. При цьому об’єктом управління є логістична система підприємства, а детальніше – логістичні процеси. Лише ретельне дослідження функціональних сфер логістичної системи, чітке формулювання завдань, поставлених перед створеною на підприємстві логістичною системою та розуміння поставлених цілей перед розробниками логістичної системи, надасть можливість створити на підприємстві ефективну логістичну систему та ефективний механізм управління нею івиведе підприємство на вищий рівень функціонування та затвердить його положення на споживчому ринку.

Отже, в сучасних економічних умовах України значимість  логістики зростає. Використання логістики є одним з резервів підвищення економічної ефективності будь-якого підприємства. Підвищення конкурентоспроможності підприємств значною мірою залежить від ефективності їх логістичної діяльності в організаційних межах суб’єкта господарювання та у процесах міжсуб’єктної взаємодії з партнерами в інтегрованих ланцюгах постачань. Це обумовлює потребу в проведенні постійного моніторингу ефективності логістичних процесів та загалом ефективності системи логістики як складної організаційно-економічної та техніко-технологічної системи.

 Логістичне управління підприємством може бути ефективним за умов логістизації кожної ланки ланцюга руху товарів від виробника сировини через виробництво готової продукції, а від нього до кінцевого споживача. Це потребує подальшого дослідження управління на засадах логістики в кожній ланці товароруху.

 

Література

1. Малярець Л. М., Формалізація задач контролінгу логістичної діяльності підприємства: Монографія / Л.М. Малярець, Г.Л. Матвієнко-Біляєва. —  Харків, Вид: ХНЕУ, 2010.

2. Маркіна І.А. Контролінг для менеджерів: навчальний посібник / І.А.Маркіна, О.М.Таран-Лала, М.В.Гунченко. – К.: Центр учбової літератури, 2013.

3. Короленко Н.В. Управління якістю логістичних процесів на підприємствах: інтегральна парадигма / Н. В. Короленко / Ефективна економіка. – 2013. —  №11.

4. Комарницький І.М., Питуляк Н.С. Теоретичне обґрунтування організації логістики на підприємствах / І.М.Комарницький, Н.С. Питуляк // Регіональна економіка, 2007. – № 4. – С. 61-68.

5. Чорнописька, Н. В. Тенденції та перспективи ринку логістичних послуг в Україні  /  Н. В. Чорнописька, О.Є. Шандрівська //  Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. – 2012. – № 735. – С. 244−249.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 1548
Всього коментарів: 0
avatar