Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_3_Ветеринарні науки

ВПЛИВ ГОМЕОСТАЗУ НА ВИНИКНЕННЯ РОДОВОЇ ТА ПІСЛЯРОДОВОЇ ПАТОЛОГІЇ УСУК ТА КІШОК

Корейба Людмила

к. вет. н., доцент,

Марчук Микола

Ващук Олена

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

м. Дніпропетровськ

 

ВПЛИВ ГОМЕОСТАЗУ НА ВИНИКНЕННЯ РОДОВОЇ ТА ПІСЛЯРОДОВОЇ ПАТОЛОГІЇ УСУК ТА КІШОК

 

В період плодоносіння змінюються основні метаболічні процеси в организмі самки, так збільшується потреба у поживних речовинах та підвищується водно-сольовий обмін [1 – 4]. Захворювання матері, як правило, виникає на фоні зниження в крові (до та після родів) загального білка та його фракцій, дефіциту глюкози, калію, магнію, цинку, йоду та інших речовин, що призводить до порушення гомеостазу організму, яке завдяки складній нейрогуморальній регуляції викликає зміну вмісту гормонів в крові, що обумовлює відповідну реакцію у вагітної самки, що клінічно може виявитися порушенням характеру перебігу родового та післяродового періоду, а також розладом функціональної активності яєчників [1].

Нами були отримані результати загальних та біохімічних показників крові 5 вагітних кішок та 5 сук. Одержані результати наведені у таблиці 1.

З даних таблиці видно, що у 2 тварин діагностували підвищення рівня креатиніну ( 162,9 – 170,1, мкмоль/л) та сечовини ( 9,06 – 10,2, ммоль/л) у крові, що свідчило про ниркову недостатність, у 5 - зниження рівня гемоглобіну ( 90 – 101, г/л), кількості еритроцитів (3,2 – 3,7, 1012/л), що відображає різну ступінь анемії, у 3 - порушення кальцій – фосфорного співвідношення ( 1,4 – 1,5, од. ).

У таких тварин спостерігали відсутність родової діяльності, переношену вагітність, первинну родову слабкість, швидке виснаження під час родів, слабке потомство, післяродову еклампсію, мертвонароджених, виродливих плодів.

У тварин, що були схильні до акушерсько – гінекологічної патології, рівень фосфору перед родами був нижче за фізіологічну норму, що свідчило про недостатність рівня енергетичних процесів в організмі.

Таблиця 1

Біохімічні показники крові вагітних самиць

Показники

Концентрація в крові, М ±m

За 3 – 1 день до родів

Загальний білок, г/л

норма

55,0 – 75,0

патологія

51,0 ± 3,2

Альбуміни, г/л

норма

25,0 – 38,0

патологія

23

Глобуліни, г/л

норма

30,0 – 37,0

патологія

28,0 ± 0,5

Загальний кальцій, ммоль/л

норма

2,2 – 3,0

патологія

3,2 ± 0,8

Неорганічний фосфор, ммоль/л

норма

0,9 – 2,0

патологія

0,7 ± 0,1

Са/Р, од

норма

1,7 – 2,0

патологія

1,4 – 1,5(2,1 ± 0,2)

Гемоглобін, г/л

норма

120,0 – 180,0

патологія

110,0 ± 4,5

Креатинін, мкмоль/л

норма

45,0 – 135,0

патологія

162,9 – 170,1

Сечовина, ммоль/л

норма

3,3 – 5,9

патологія

9,06 – 10,2

Глюкоза, ммоль/л

норма

3,4 – 5,65

патологія

3,1 ± 0,2

 

В той час, як у тварин, що мали більш високий рівень глюкози перед родами спостерігали нормальний перебіг родів, що свідчить про достатній рівень біоенергетичних процесів в організмі. Встановлено, що у тварин з затримкою посліду на час родів були знижені показники неспецифічного захисту (загальний білок, загальні імуноглобуліни).

Виникнення та розвиток акушерсько – гінекологічної патології у вагітних самиць відбувається на фоні впливу комплексу несприятливих факторів (знижена концентрація у крові до родів рівня фосфору, глюкози, порушення метаболізму загального білка та його фракцій), що знижують захисно – адаптаційні функції організму у другу половину вагітності, що призводить до порушень у системі ендокринної регуляції.

Тваринам, що мають відхилення в біохімічних показниках крові рекомендовано вести роди під наглядом ветлікаря, дотримуватися спеціальних дієт, проводити превентивні заходи щодо забезпечення підвищення якості життя та корекції стану тварини, здійснювати моніторинг стану тварини у післяродовий період, оцінювати стан та життєздатність приплоду.

 

Література

  1. Дубова О.А. Стан системи гемостазу при вагітності собак: загально патологічні закономірності. / Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.Г.Гжицького. – Т. 4 ( № 2 ). Ч 1. – Львів. – 2002. – С.219-223.
  2. Дюльгер Г.П. Физиология размножения и репродуктивная патология собак. – М.: Колос, 2002. – 152 с.
  3. Карпов В.А. Акушерство мелких животных. – М.: Россельхозиздат, 1984. – 240 с.
  4. Харенко М.І., Хомин С.П., Кошовий в.П. та ін. Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин / навчальний посібник. – Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня», видавництво «Козацький вал», 2005. – 554 с.
Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 275
Всього коментарів: 0
avatar