Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_3_Ветеринарні науки

ВИКОРИСТАННЯ ОЗОНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОВЕЦЬ ТА КІЗ З НЕСПЕ-ЦИФІЧНИМ ВЕСТИБУЛОВАГІНІТОМ

Скляров Павло

д. вет. н., доцент, професор кафедри хірургії і акушерства  с.-г. тварин, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,

м. Дніпропетровськ

Кошевой Віктор

д. біол. н., професор, завідувач кафедри акушерства,

гінекології і біотехнології розмноження тварин,

Федоренко Сергій

к. ве.т н., доцент, доцент кафедри акушерства,

гінекології і біотехнології розмноження тварин,

Харківська державна зооветеринарна академія

м. Харків

 

ВИКОРИСТАННЯ ОЗОНУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОВЕЦЬ ТА КІЗ З НЕСПЕЦИФІЧНИМ ВЕСТИБУЛОВАГІНІТОМ

 

Вестибуліт є гінекологічною патологією, яка за незначної поширеності та сприятливого прогнозу, тим не менше може обумовлювати неплідність [1, 4].

Застосування загальноприйнятих засобів за лікування вестибуліту, яке передбачає зрошення (спринцювання) в’яжучими та припікальними розчинами і мазей чи емульсій з антимікробними препаратами, не завжди забезпечує очікуваний ефект [2, 3].

Перспективною може бути озонотерапія, яка має широкий діапазон впливу: озон згубний для переважної більшості бактерій, вірусів, грибків і чинить імуномодулюючий, протигіпоксичний і дезінтоксикаційний вплив [5-8].

У зв’язку з цим, для лікування овець та кіз з неспецифічним вестибуловагінітом ми застосовували озонотерапію і у пункті програми, який передбачав застосування антибактеріальних препаратів (окситетрациклінова мазь та пенстрен 400) замінено озономістськими (ОКО – озонована кукурудзяна олія та Прозон – комплексний препарат, що містить озоновану кукурудзяну олію та спиртовий розчин прополісу).

Препарати наносяться на слизову оболонку каудальної частини вагіни за допомогою одноразового стерильного ватно-марлевого тампону з утримувачем.

Попередньо проводили туалет зовнішніх статевих органів, розтуляли статеві губи, вводили тампон насичений препаратом і круговими рухами розподіляли його по слизовій оболонці каудальної частини вагіни та її присінка.

Обробку здійснювали 3-4-разово з інтервалом 24 год.

За результатами проведеної терапії у дослідних тварин відзначено скорочення тривалості періоду від початку лікування до зникнення клінічних ознак хвороби на 0,9-2,3 доби, підвищення заплідненості після осіменіння на 3,6-8,3%.

При цьому встановлено економічну ефективність способу (+53%-67%).

Позитивні зміни відзначено і в характеристиці вагінального мазка. Так, світло-оптичною мікроскопією встановлено зменшення кількості епітеліоцитів та лейкоцитів (на 66-72%) і кількості мікробів (на 92-97%), нормалізацію співвідношення кількості епітеліоцитів та лейкоцитів, епітеліоцитів з нормальною структурою та дистрофією. За люмінесцентної мікроскопії відзначено збільшення клітин з зеленим забарвленням (на 61-67%), зменшення клітин з жовто-червоним забарвленням (на 78-83%), а також нормалізацію співвідношення клітин.

Таким чином, наведені результати свідчать про високу терапевтичну та економічну ефективність способу озонотерапії овець та кіз з неспецифічним вестибуловагінітом, що дає підстави рекомендувати його для практичного застосування.

 

Література

  1. Гинекологические заболевания овцематок и коз [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.allvet.ru/diseases/sheep_terapy14.php.
  2. Карпов В.А. Акушерство и гинекология мелких домашних животных / В.А. Карпов. – М.: Росагропромиздат, 1990. – 288 с.
  3. Кедрова А.Г. Рациональная фармакотерапия основных заболеваний влагалища / А.Г. Кедрова // Гинекология. – 2014. – Т. 16. – № 1. – С. 123-126.
  4. Кошевой В.П. Проблеми відтворення овець і кіз та шляхи їх вирішення: монографія / Кошевой В.П., Скляров П.М., Науменко С.В.; за заг. ред. проф. В.П. Кошевого. – Харків-Дніпропетровськ, 2011. – 467 с.
  5. Куликов А.Г. Озонотерапия – эффективный физический метод лечения и реабилитации / А.Г. Куликов // Журнал МедиАль. – 2013. – № 2. – С. 8-9.
  6. Озономістські препарати та їх використання у ветеринарній репродуктології (метод. рек.) / [В.П. Кошевой, С.Я. Федоренко, С.В. Науменко та ін.]. – Харків, 2014. – 81 с.
  7. Павлов Д.С. Озонотерапия в клинической практике / Павлов Д.С. // Физиотерапия, бальнеология и реабилитация. – 2003. – № 4. – С. 49-54.
  8. Сибельдина Л.А. Озонотерапия: современные подходы – уникальные возможности / Л.А. Сибельдина // Медицинский алфавит. – 2011. – Т. 3. – № 16. – С. 50-52.
Категорія: Секція_3_Ветеринарні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 239
Всього коментарів: 0
avatar