Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_2_Біологічні науки

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ЕМІСТИМУ С ТА АГРОСТИМУЛІНУ НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИТ НУТУ ЗВИЧАЙНОГО

Павук Олена

студентка

Пида Світлана

д. с.-г. н., професор

завідувач кафедри ботаніки та зоології

Кука Ірина

студентка

Тернопільський національний педагогічний

університет ім. Володимира Гнатюка

м. Тернопіль

 

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ЕМІСТИМУ С ТА АГРОСТИМУЛІНУ НА РОСТОВІ ПРОЦЕСИТ НУТУ ЗВИЧАЙНОГО

 

Нут звичайний є найдавнішою культурою на Землі. Його вирощують в основному як продовольчу рослину в країнах Середнього Сходу. Насіння нуту містить 25 – 32 % білків, 4 – 7,2 % ліпідів та багато інших корисних органічних і мінеральних речовин. Смакові якості нуту високі, недоліком є те, що насіння погано розварюється [1].

Використання у посівах бобових культур регуляторів росту рослин (РРР) сприяє кращому засвоєнню атмосферного азоту бульбочковими бактеріями. Саме це зумовлює підвищення адаптації рослин до певних умов вирощування, врожайності, покращення якості продукції та зниження впливу стресових факторів на рослину. Застосування РРР природного походження є екологічно та економічно вигідним і досить ефективним елементом агротехнологій. Вони відновлюють родючість ґрунту за рахунок збільшення кореневої системи та активації мікрофлори [2]. Фізіологічно активні речовини, які містяться у препаратах, впливають на протікання фізіологічних процесів у рослинах, сприяють збільшенню кількості стебел і активізують формування генеративних органів, що суттєво впливає на насіннєву продуктивність культур [3].

Дослідження впливу регуляторів росту рослин Емістиму С та Агростимуліну на фізіологічні процеси нуту звичайного проводили у польових умовах на ділянках агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Насіння нуту звичайного контрольного варіанту змочували дистильованою водою, а дослідних – РРР Емістим С та Агростимуліном у дозах 25 мл/т з розрахунку 2% від його маси. Сіяли насіння нуту широкорядним способом на глибину загортання 6 – 8 см. Норма висіву 500 тис./га схожих насінин. Площа облікової ділянки становила 2 м², повторність дослідів 4-кратна. Система догляду культури передбачала лише агротехнічні заходи.

Протягом онтогенезу висоту рослин вимірювали за допомогою лінійки, підраховували кількість листків на рослині, масу сирих і сухих рослин визначали шляхом зважування на електронній вазі. Для статистичної обробки даних використовували програму Exel.

Встановлено, що передпосівна обробка насіння нуту звичайного РРР Емістимомґ С та Агростимуліном істотно впливала на ростові процеси рослин, зокрема, збільшувала висоту рослин на 11,0 та 9,7 %, кількість пагонів у кущі — 61,5 та 50,0 %, інтенсифікувала формування на пагонах листків ( на 57,9 та 21,8 %), підвищувала сиру та суху масу надземних органів і коренів відповідно на 30,3 та 7,5, 28,0 та 13,2, 2,6 та 10,2 % (табл.).

Таблиця

Вплив РРР на фізіологічні показники нуту звичайногоу фазі цвітіння

Показник

Варіант

Контроль

Емістим С

Агростимулін

Висота стебла (см)

31,71 ± 1,07

35,21 ± 0,80*

34,78 ± 0,57*

Кількість листків на рослині, шт.

31,38 ± 0,68

49,56 ± 2,34*

38,21 ± 2,13*

Кількість пагонів у кущі, шт.

2,26 ± 0,93

3,65 ± 0,22*

3,39 ± 0,71

Сира маса пагонів, г

59,75 ± 0,59

77,87 ± 2,43*

64,22 ± 1,52

Суха маса пагонів, г

13,33 ± 0,79

17,06 ± 0,91*

15,09 ± 0,39

Сира маса кореня, г

3,83 ± 0,37

3,93 ± 0,21

4,22 ± 0,15

Примітка: * – вірогідна різниця порівняно з контролем

 

Отже, передпосівна обробка насіння нуту звичайного сорту   РРР Емістим С істотніше впливала на ростові процеси рослин порівняно із застосуванням Агростимуліну в умовах Тернопільської області.

 

Література

1. Сайт «Реферат центр» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.referatcentral.org.ua/organization_of_production_load.php?id=983/

2. Сайт «Агро - Портал» : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://articles.agronationale.com.ua/rastenievodstvo_obschee/5600-tehnologiya_viroschuvannya_nutu /

3. Анішин Л. А. Регулятори росту рослин: рекомендації по застосуванню /     Л. А. Анішин, С. П. Пономаренко, З. М. Грицаєнко. – К. : ДП МНТЦ «Агробіотех», 2011. – 38 с.

Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 351
Всього коментарів: 0
avatar