Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_2_Біологічні науки

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ЕМІСТИМУ С ТА АГРОСТИМУЛІНУ НА ПРОЦЕСИ ВОДООБМІНУ У РОСЛИНАХ ЛЮПИНУ БІЛОГО

Пида Світлана, д. с.-г. н., професор,

завідувач кафедри ботаніки та зоології

Кобрин Ірина, магістрант

Демида Ольга, студентка

Тернопільський національний педагогічний

університет ім. Володимира Гнатюка

м. Тернопіль

 

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН ЕМІСТИМУ С ТА АГРОСТИМУЛІНУ НА ПРОЦЕСИ ВОДООБМІНУ У РОСЛИНАХ ЛЮПИНУ БІЛОГО

 

Рослинний організм - це складна саморегулююча система, що забезпечує формування певного рівня урожайності за рахунок узгодженого функціонування внутрішньоклітинних процесів, антропогенного впливу людини та різноманітних факторів навколишнього середовища[2].

Використання регуляторів росту рослин (РРР) дає змогу досягти таких результатів, які за використання інших агрозаходів будуть практично не можливими. Фізіологічно активні речовинибіологічних препаратів, впливають на протікання фізіологічних процесів у рослинах, сприяютьзбільшенню кількості стебел і активізують формування генеративних органів, що суттєво впливає на насіннєву продуктивність культур, окрім того зменшується спонтанний мутагенез клітин[2].

Дослідження впливу регуляторів росту рослин Емістим Ста Агростимуліну на процеси водообміну у рослинах люпину білого сорту Макарівський проводили у польових умовах на ділянках агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.Насіння люпину білого контрольного варіанту змочували дистильованою водою,а дослідних –РРР Емістим С та Агростимуліном у дозах 25 мл/т з розрахунку 2% від його маси. Інтенсивність транспіраціївстановлювали за Л.А. Івановим, вміст водиу листках [1] та їх водоутримуючу здатність –ваговим методом [3].

Встановлено, що передпосівна обробка насіння РРР збільшує обводнення тканин листків люпину білого у генеративних фазах розвитку рослин на 4,25-4,45 та 5,22-5,67 % (табл. 1)

Таблиця 1

Вміст води (%) у листках люпину білого за дії РРР

Варіант

Фаза росту і розвитку

цвітіння

формування бобів

1

Контроль

20,47±0,16

14,76±0,36

2

Емістим С

24,72±0,13

19,98±0,16

3

Агростимулін

24,92±0,14

20,43±0,23

Найінтенсивнішевипаровують воду листки рослин у фазах цвітіння та формування бобів за дії РРР Агростимулін, що на 32 та 45% відповідно більше контролю (табл. 2). Відомо,що із збільшенням інтенсивності транспірації зростає надходження води та поживних речовин до рослини.Інтенсивність транспіраціїзалежить відтемператури повітря.З підвищеннямтемператури збільшується інтенсивність випаровування води з поверхні листків [3].

Таблиця 2

Інтенсивність транспірації(мг/м2×год) листків люпину білого

Варіант

Фаза росту і розвитку

цвітіння

формування бобів

1

Контроль

дата 26.06.15р.

час – 12.00год

t (пов.)- 31°C

248,8±16,1

дата 17.08.15р.

час – 12.00 год

t (пов.)- 24°C

 

46,4±3,6

2

РРР Емістим С

290,9±14,6

59,9±3,4

3

РРР Агростимулін

328,8±17,3

67,3±3,8

Показником стійкості рослин до посухи слугує водоутримуюча здатність рослинних тканин. У посухостійких рослин цей показник буде вищим. Водоутримуючу здатність зрізаних листків характеризували за величиною водовіддачі через 2, 4 і т.д. години. При цьому більшій водовіддачі відповідала менша водоутримуюча здатність і навпаки. Водовіддачу виражали у відсотках від початкової сирої маси[3].

Аналіз показав, що найбільш посухо– та жаростійкими виявилисьрослини люпину білого за передпосівної обробки насіння РРР Емістим С, листки яких віддавали вологу поступово і в малих кількостях – 41,06% від початкової маси листків через 24 год (табл.3).Найменшу здатність переносити посуху проявили рослини люпину білого за дії РРР Агростимулін, листки яких втрачали вологу швидко і у великій кількості – 50,41% від початкової маси за досліджуваний період.

Таблиця 3

Водоутримуюча здатність листків люпину білого, втрата води у % від

початкової маси

Варіант

Час, через

2 год.

4 год.

6 год.

24 год.

1

Контроль

9,72

13,82

18,02

45,57

2

Емістим С

7,84

10,82

14,5

41,06

3

Агростимулін

11,26

14,06

18,1

50,41

             

 

Отже,РРР Емістим С та Агростимулін впливають на процеси водообміну у рослинах люпину білого. Передпосівна обробка насіння люпину білого сорту Макарівський РРР Агростимулін підвищує обводнення листків та інтенсивність їх транспірації. За дії РРР Емістим С зростає посухостійкість люпину білого в умовах Західного Лісостепу України.

 

Література

  1. Векірчик К. М. Фізіологія рослин: практикум / К. М. Векірчик. – К. : Вища школа, 1984. – 240 с.
  2. Біологічно активні речовини в рослинництві / З. М. Грицаєнко, С. П.Пономаренко, В. П.Карпенко, І. Б. Леонтюк. – К. : ЗАТ „НІЧЛАВА", 2008. – 352 с.
  3. Кушниренко М.Д. Методы оценки засухоустойчивости плодовых растений / М.Д. Кушниренко, Г.П. Курчатова, Е.В. Крюков. – Кишинев: Штиинца, 1975. – 22с.
Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 329
Всього коментарів: 0
avatar