Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_2_Біологічні науки

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮПИНУ ЖОВТОГО ЗА ДІЇ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН АГРОСТИМУЛІНУ ТА ЕМІСТИМУ С

Вакуленко Віта

магістрант

Шелест Вікторія

студентка

Пида Світлана

д. с.-г. н., професор,

завідувач кафедри ботаніки та зоології

Тернопільський національний педагогічний

університет імені Володимира Гнатюка

м. Тернопіль

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮПИНУ ЖОВТОГО ЗА ДІЇ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН АГРОСТИМУЛІНУ ТА ЕМІСТИМУ С

 

У сучасних умовах розвитку аграрного виробництва особливо актуальним є пошук шляхів підвищення продуктивності сільськогосподарських культур та захист рослин і ґрунтів від забруднення агрохімікатами. Важливим напрямком біологізації землеробства і формування оптимальної продуктивності посівів є використання біологічно активних речовин, зокрема, тих, що виробляються Державним підприємством «Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» НАН України і Міністерства освіти України, що мають природне походження, не шкодять рослинам і природному середовищу, покращують мікробіологічний склад ґрунту тощо [1, 2].

У зв’язку з цим, метою роботи було дослідження впливу регуляторів росту рослин (РРР) Агростимулін та Емістим С на продуктивність люпину жовтого (Lupinus luteus L.) скоростиглого зернового сорту Обрій, занесеного до Державного реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні з 2002р.

Польові досліди проводили на ділянках агробіолабораторії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Технологія вирощування люпину жовтого типова для Лісостепу України (норма висіву – 700 тис. насінин на 1 га, ширина міжрядь 45 см, глибина сівби – 3-4 см, строк сівби – перша половина квітня). Культуру висівали у 8-пільній польовій сівозміні після кукурудзи на зерно без використання добрив та хімічних засобів захисту. Догляд за культурою передбачав лише агротехнічні методи.

Насіння перед посівом зволожували водою із розрахунку 2% від його маси (контроль) та РРР Агростимулін (25 мл/т) і Емістим С (25 мл/т), які виробляються у МНТЦ «Агробіотех» за ТУ У 88.264.037-97 – «Агростимулін» та ТУ У 88.264.021-95 – «Емістим С» [1]. Величину та структуру урожаю культури визначали у фазу повної стиглості методом пробних майданчиків [3]. Статистичне опрацювання даних проводили за допомогою програми MS Excel.

Застосування РРР Агростимулін та Емістим С інтенсифікувало фізіологічні процеси у люпину жовтого сорту Обрій та сприяло зростанню його продуктивності. Так, під час збирання урожаю висота рослин за дії Емістиму С та Агростимуліну зросла на 6,3 та 3,4 % порівняно до контролю. Передпосівна обробка насіння зазначеними РРР сприяла зростанню кількості бобів на одній рослині відповідно на 11,0 та 4,1 % (табл.).

Таблиця

Основні елементи продуктивності люпину жовтого сорту Обрій за дії РРР Агростимулін та Емістим С

Показник

Контроль

Агростимулін

Емістим С

Висота рослин, см

52,5±0,9

54,3±0,8

55,8±1,0

Кількість бобів на 1 рослині, шт.

7,3 ± 0,4

7,6±0,5

8,1±0,6

Довжина бобів, см

4,5±0,05

4,5±0,04

4,7±0,04

Кількість насінин на 1 рослині, шт.

20,8±1,4

22,2±1,8

23,8±1,9

Кількість насінин в 1 бобі, шт.

2,92±0,15

2,93±0,11

3,08±0,15

Маса насіння на 1 рослині, г

3,7±0,26

3,9±0,32

4,2±0,34

Маса 1000 насінин, г

110,5±3,1

111,3±3,1

114,5±5,7

Біологічний врожай насіння, ц/га

10,3±0,6

10,7±0,9

11,7±0,3

 

Кількість та маса насінин на рослині також зростала на 14,4 та 13,5 % щодо контролю за використання Емістиму С, тоді як за дії Агростимуліну зазначені показники підвищилися на 6,7 та 5,4 %. Передпосівна обробка насіння люпину жовтого РРР Агростимуліном  та Емістимом С сприяла зростанню маси 1000 насінин на 0,7 та 3,6 % та біологічної врожайності зерна – на 3,8% та 13,2% відповідно

Отже, аналіз результатів дослідження, проведеного із люпином жовтим сорту Обрій показав, що РРР Агростимулін та Емістим С істотно впливають на продуктивність досліджуваної культури. Ефективнішим елементом агротехніки люпину жовтого в ґрунтово-кліматичних умовах Тернопільської області виявилось застосування препарату Емістим С для передпосівної обробки насіння.

 

Література

1. Анішин Л. А. Регулятори росту рослин. Рекомендації по застосуванню / Л. А. Анішин, С. П. Пономаренко, З. М. Грицаєнко. –– К. : МНТЦ «Агробіотех», 2011. –– 40 с.

2. Біологічно активні речовини в рослинництві / З. М. Грицаєнко, С. П. Пономаренко, В. П. Карпенко, І. Б. Леонтюк. –– К. : ЗАТ «Нічлава», 2008. –– 352 с.

3. Грицаєнко З. М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунту / З. М. Грицаєнко, А. О. Грицаєнко, В. П. Карпенко. – К. : ЗАТ «Нічлава», 2003. – 320 с.

Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 350
Всього коментарів: 0
avatar