Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_2_Біологічні науки

МОНІТОРИНГ СНІГОВОГО ПОКРИВУ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

Долішна Тетяна

студентка

Стельмахович Галина

асистент

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

м. Івано-Франківськ

 

МОНІТОРИНГ СНІГОВОГО ПОКРИВУ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

 

Місто Івано-Франківськ є досить промислово розвинутим, з перевагою підприємств хімічної, будівельної індустрії та енергетики. За даними літератури екологічна ситуація в місті є напруженою. Реальним шляхом оцінки техногенного впливу на міську екосистему є полі елементне визначення снігу на основі моніторингових досліджень.

Забруднення снігу та об’єми поступлення зі снігом основних важких металів та радіонуклідів на території міста Івано-Франківська за зимовий період 2013-2014 років проаналізовані на основі результатів аналізів зразків снігу з 19 пунктів моніторингу та розрахунку запасів снігової води на кожному з пунктів.

Кислотність снігової води в міській екосистемі Івано-Франківська коливалася в межах 5,18-7,58, а середнє її значення склало 6,10. Загальним висновком є те, що снігова вода на території Івано-Франківська переважно слабо кисла, а рідше – близька до нейтральної (табл.1).

Так, підвищена її кислотність відмічена: в промзоні с. Хриплін, в мікрорайоні «Позитрону». Близькі до нейтральних значення кислотності встановлені на вул. Мазепи, Вічевий Майдан та в Привокзальному сквері. Максимальну кислотність снігового покриву (7,58) було зафіксовано біля вул. Мазепи, а мінімальну (5,25) – промзона с. Хриплін.

Таблиця 1

Результати моніторингу снігу на території Івано-Франківська в 2014 році

 

 

Пункти моніторингу

Вміст хімічного елементу

 

pH

Вміст радіонукліду

Pb, мг/кг

Pb, мг/м2

К-40, Бк\кг

К-40,Кі\км2

1

Мікрорайон Радіозаводу

0,165

6,27

6,30

0,0008

0,029

2

Вічевий Майдан

0,082

1,48

6,88

0,0005

0,008

3

С. Крихівці

0,082

3,20

6,41

0,0010

0,015

4

Парк ім.Т.Г.Шевченка

0,165

6,27

5,38

0,0010

0,047

5

Привокзальний парк

0,074

2,52

6,75

0,0008

0,012

6

Парк Воїнів

0,082

2,62

5,68

0,0008

0,039

7

Біля річки Б.Солотвинська

0,082

3,77

5,26

0,0012

0,048

8

М.р. ІФНТУНГ

0,165

6,11

6,76

0,0009

0,019

9

Вул. Мазепи

0,117

3,39

7,58

0,0007

0,011

10

Вул. Вовчинецька

0,052

1,20

5,70

0,0005

0,011

11

Мікрорайон «Позитрону»

0,165

4,62

5,33

0,0007

0,011

12

Мікрорайон «Пасічна»

0,082

3,44

6,83

0,0011

0,016

13

Вул. Івасюка

0,147

3,97

6,35

0,0007

0,010

14

Промзона с. Хриплін

0,074

3,48

5,25

0,0010

0,034

Мінімум

0,052

1,20

5,25

0,0005

0,008

Максимум

0,165

6,27

7,58

0,0012

0,048

Середнє

0,109

3,738

6,175

0,0008

0,036

                           

 

Концентрація свинцю у сніговій воді на території Івано-Франківська у 2014 році коливається від 0,33 до 0,163 мг/кг, а середнє склало 0,109 мг/кг. Розраховані відповідно поступлення зі снігом свинцю мали наступні характеристики: коливань від 0,169 до 6,321 мг/м2 , при середньому – 3,738 мг/м2 (табл.1)

Територіальний розподіл щільності забруднення снігу радіокалієм має вирівняний характер – на переважній частині міста його значення є нижчими за середній рівень. Гамма-радіоактивності радіокалію в снігу на території Івано-Франківська в 2014 році коливається від 8,8 до 45,7 Бк/кг, а середнє її значення дорівнювало 21,4 Бк/кг. Після переводу на площу отримано наступні результати: середня щільність забруднення склала 0,021 Кі/км2 , при коливаннях від 0,008 до 0,048 Кі/км2.

Висновок. Таким чином, отримані результати більше, як у 800 разів перевищують фонові значення для регіону і це є найбільшим перевищенням фону серед всіх показників, які визначалися. Територіальний розподіл значень вмісту свинцю у сніговій воді має аналогічні до описаного закономірності. Максимальний рівень випадіння свинцю в 2014 році зафіксований по вул. Мазепа, а максимальні його концентрації у сніговій воді – в мікрорайоні Радіозаводу. Мінімальні об’єми поступлень свинцю зі снігом встановлені в 2010 році на вул. Вовчинецька.

 

Література

1 Оцінка стану довкілля міста Івано-Франківська: Звіт з НДР (заключений)/УкрНДІгірліс. – Івано-Франківськ, 2005. – 81 с.

2 Про моніторинг навколишнього середовища: №328 від 14 квітня 1993 року//Постанова КМУ – Київ, 1993. – 14 с.

3 Адаменко О. М., Крижанівський Є. І., Нейко Є.М., Русанов Г.Г., Журавель О.М., Міщенко Л.В., Кольцова Н.І. Екологія міста Івано-Франківська. – «Сіверсія МВ», 2004. – 200 с.

Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 200
Всього коментарів: 0
avatar