Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_2_Біологічні науки

ІНВАЗІЇ ДЕРЕВНИХ ВИДІВ РОСЛИН В УРБОЛАНДШАФТАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Бабицький Андрій

кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики

Серга Олександр

аспірант кафедри ботаніки, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

 

ІНВАЗІЇ ДЕРЕВНИХ ВИДІВ РОСЛИН В УРБОЛАНДШАФТАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

 

Проблема інвазій, тобто проникнення в місцевість особин нехарактерного для неї виду, є однією з пріоритетних у контексті забезпечення екологічної безпеки. Інвазійні види – це чужорідні таксони, які потенційно значимі для екосистеми-реципієнта, що мають економічне значення, історичні, біогеографічні і біоекологічні можливості для вторгнення. Унаслідок інтродукції в флористичні комплекси чужих (заносних) видів рослин, людина порушила природний хід подій. Підраховано, що навмисно або випадково, значна кількість видів рослин інтродуковано в ті області, де їх не було. Однак, переважна більшість екзотичних видів рослин, що опинилися через діяльність людини поза межами свого природного ареалу, не приживається на нових місцях, оскільки змінене навколишнє середовище не відповідає їхнім потребам. Наразі певний відсоток видів рослин успішно освоюється в нових екологічних нішах, де стають інвазійними і збільшуються в чисельності за рахунок пригнічення аборигенних видів. З цього погляду, важливо радикально змінити ставлення до проблеми фітоінвазій, що вимагає її розглядати як одну із складових природоохоронної діяльності [1; 2; 6]. Існують свідчення щодо наявності інвазійних видів у флорі східної частини Полісся України, частка яких нараховує 26 видів судинних рослин, що належать до 25 родів та 12 родин [3; 5]. Водночас необхідно враховувати, що види рослин можуть бути інвазійними в яких небудь районах, але вони не є такими в більшості інших регіонів [4]. Аналіз даних показує, що наявний склад видів дендрофлори в умовах Лісостепу України вивчено недостатньо.

Нашими дослідженнями встановлено, що флора в екосистемах Лісостепової зони України суттєво трансформована господарською діяльністю людини, яка зумовлює поширення і швидке просування інвазійних видів дендроекзотів й зменшення фіторізноманітності. У процесі обстеження нами виявлено деревні види рослин із високою інвазійною спроможністю і ступенем натуралізації, зокрема айлант найвищий, або китайський ясен (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle), карагану дерев’янисту (Caragana arborescens (Lam.)), клен ясенолистий (Acer negundo (L.)), робінію звичайну, або білу акацію (Robinia pseudoacacia (L.)), гледичію звичайну, або колючу (Gleditsia traicamthos (L.)) та в’яз низенький (Ulmus putila (L.)), які потребують постійного контролю. Вони належать до 6 родів і 5 провідних родин, відрізняються за віком, висотою, декоративними ознаками й таксаційними показниками, домінують в садах, лісопаркових зонах і поблизу доріг та гальмують системи життєздатності із витісненням значної кількості рослин місцевої флори.

Нами оцінена ступінь посухо- і жаростійкості й розглянуто превентивні заходи щодо стримування росту популяцій дендроекзотів в урболандшафтах Лісостепу України.

 

Література

  1. Бурда Р.І. Оцінка екологічної загрози заносних рослин в агроландшафтах України / Р.І. Бурда // Пром. ботаника : Сб. науч. тр. – 2001. – Вып. 1. – С. 16–21.
  2. Ванзар О.М. Характеристика адвентивного елемента флори путильського низькогір’я / О.М. Ванзар, В.В. Романюк // Матеріали ХІІІ З’їзду Українського ботанічного товариства (19–23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 33.
  3. Губарь Л.М. Інвазійні види у флорі східної частини малого Полісся / Л.М. Губарь // Матеріали ХІІІ З’їзду Українського ботанічного товариства (19–23 вересня 2011 р., м. Львів). – Львів, 2011. – С. 39.
  4. Кодекс поведения ботанических садов и дендропарков Украины по отношению к инвазивным чужеродным видам / Сост.: Р.И. Бурда, С.А. Приходько, А.А. Куземко, Н.А. Багрикова. – Киев – Донецк, 2014. – 20 с.
  5. Протопопова В.В. Адвентивні рослини Лісостепу та Степу України / В.В. Протопопова. – К. : Наук. думка, 1973. – 192 с.
  6. Протопопова В.В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє / В.В. Протопопова, С.Л. Мосякін, М.В. Шевера. К. : Ін-т ботаніки НАН України, 2002. – 32 с.
Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 1211
Всього коментарів: 0
avatar