Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_2_Біологічні науки

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛОДОВИХ ТІЛ ГРИБА ТРУТОВИКА СПРАВЖНЬОГО ЯК БІОЛОГІЧНОГО РЕСУРСУ НОВІТНІХ БІОТЕХНОЛОГІЙ

Ренкас Оксана, магістр 1-го року навчання

Григорюк Іван, д.б.н., професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики

Теслюк Віктор, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки ім. акад. П.М. Василенка

Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛОДОВИХ ТІЛ ГРИБА ТРУТОВИКА СПРАВЖНЬОГО ЯК БІОЛОГІЧНОГО РЕСУРСУ НОВІТНІХ БІОТЕХНОЛОГІЙ

 

Біотехнологія виробництва мікобіопрепаратів передбачає послідовність технологічних операцій, що включає заготівлю, сушіння, зберігання і подрібнення грибів й передбачає визначення фізичних властивостей плодових тіл гриба трутовика справжнього. Основними фізичними властивостями грибів, які характеризують плодові тіла і мають важливе значення для наукового обґрунтування послідовності технологічних операцій біотехнології переробки і технічного забезпечення, є зовнішній вигляд, колір ззовні й на поверхні зрізу, текстура (консистенція), розміри, запах, смак, маса, вологість та щільність [1].

Розміри плодових тіл грибної сировини для мікобіопрепаратів встановлювали шляхом вимірювання ширини гриба – (d), довжини плодового тіла, від основи кріплення до краю гриба, яка перпендикулярна діаметру – (l) та товщині за висотою в місці кріплення плодового тіла до стовбура дерева – (h).

Вологість плодових тіл грибів визначали прямим методом висушування в сушильній шафі за температури повітря 103±2°С на різних технологічних етапах залежно від пори року і розташування деревних рослин під час заготівлі, зберігання та висушування, а щільність за експлуатаційною вологістю (відношення маси зразка в повітряно-сухому або кімнатно-сухому стані за вологості 11-15 % до його об’єму).

За формою плодові тіла триба трутовика справжнього копитоподібні і лійковидні, без ніжок, в обрисі з формою півкола. Верхня сторона опукла, з концентричними борознами, гола або тонко опушена, гладка, вкрита твердою шкіркою, край тупий, з ніжним пушком [2].

Нами встановлено розміри плодових тіл трутовика звичайного із рослин берези бородавчатої та тополі пірамідальної за місяцями в умовах звичайного росту. Виявлено, що середні розміри гриба із рослин коливалась в межах від 72,3 до 223,8 мм, а максимальний розмір із тополі становив - 387 мм. Обробкою одержаних даних, що відносяться до масових явищ за умов значних вибірок (N>20-30) і відображають вплив розсіювання випадкових чинників нами визначено коефіцієнти варіації, які для грибів із берези дорівнювали 30,3-37,7 %, а тополі 14,9-23,9 %. Точність дослідів для розмірів грибів із берези складала 5,5-7,5 %, тополі 3,0-5,9 %. Вологість плодових тіл свіжозібраних грибів із рослин берези і тополі в умовах природного росту протягом року дорівнювала 33,3-52,5 %, найменший рівень якої був в літній та осінній періоди року. Відносна вологість свіжозібраних грибів із берези і тополі в умовах підвищеної вологості в різні періоди року була 38,5-65,2 %, що передбачає обов’язкове сушіння плодових тіл до процесу подрібнення. Свіжозібрані плодові тіла грибів доставляли мішкотарою на відкритий майданчик або під навіс для сортування і зберігання й здійснювали повітряно-сухе сушіння.

Нашими експериментами доведено, що вологість плодових тіл грибів із рослин тополі і берези в різні пори року коливалась в межах від 10,3 (липень) до 22,8 % (січень). На подальше зберігання і підсушування плодові тіла переносили в умови закритого приміщення, де в холодну пору року підтримували температуру 16-22°С. Визначено, що вологість плодових тіл із берези і тополі в різні пори року становила 8,1 % (береза, липень) - 14,1 % (тополя, січень). Наявна вологість не перевищувала експлуатаційну (11- 15 %), тому після зберігання гриби цілком придатні до подрібнення без додаткового сушіння. Експлуатаційна щільність плодових тіл гриба трутовика справжнього із рослин берези була - 0,38 г см-3,а тополі - 0,34 г см-3. Середній розмір грибів на рослинах берези і тополі становив 72,3-223,8 мм, а максимальний на тополі в діаметрі - 387 мм, що є вихідними даними для розрахунку параметрів та розробки робочих органів дробарки [3].

У результаті повітряно-сухого зберігання в літній період і кімнатно-сухого за умов додержання температурного режиму досягається вологість, що придатна для подрібнення плодових тіл грибів. Гриби в інших екологічних умовах потребують активного сушіння для досягнення виробничої або експлуатаційної вологості. Аналіз отриманих даних показав, що кількість фітомаси плодового тіла в одиниці об’єму плодових тіл грибів із берези більша, ніж грибів із тополі, тому плодові тіла зібрані із берези становлять більшу виробничу цінність для отримання мікобіопрепаратів.

 

Література

  1. Мельничук М.Д. Методологічні і біотехнологічні основи індукування механізмів захисту рослин від хвороб (наукові основи і рекомендації) / [М.Д. Мельничук, В.В. Теслюк, В.О. Дубровін, І.П. Григорюк, В.Ф. Камінський, 1.1. Кошевський, В.В. Редько, О.А. Бойко Ю.В. Коломієць], - К.: Видавничий центр НУБІП України, 2011.-41 с.
  2. Горовой Л.Ф. Икдуцированная устойчивость и разработка препаратов нового поколения для защиты растений / Л.Ф. Горовий // Інтегрований захист рослин на початку ХХІ століття. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Інститут захисту рослин. – К.: Колобіг, 2004. – С. 161-169.
  3. Теслюк В.В. Наукові передумови техніко-технологічного забезпечення процессу виробництва біопрепарату захисту рослин / В.В. Теслюк // Вісник ХДТУ сільського господарства. Випуск 8. т. 2. «Підвищення надійності відновлювальних машин». – Харків, 2001. – С. 128 – 131.
Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 265
Всього коментарів: 0
avatar