Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_2_Біологічні науки

БАКТЕРІАЛЬНА МІКРОБІОТА НАСІННЯ ТОМАТІВ (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) СОРТІВ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Коломієць Юлія

к.б.н., доцент кафедри екоіботехнології та біорізноманіття

Григорюк Іван

д.б.н., членкор НАН України, професор кафедри фізіології,

біохімії рослин та біоенергетики

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

м. Київ

 

БАКТЕРІАЛЬНА МІКРОБІОТА НАСІННЯ ТОМАТІВ (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) СОРТІВ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

 

Всередині та на поверхні насіння томатів постійно присутня сапротрофна і патогенна (різної вірулентності й ступеня агресивності) мікробіота, яка представлена різними систематичними групами. Мікроорганізми, не спричинюючи видимих ознак інфекційного процесу на рослинах,  формують динамічну рівновагу в системі “сапротроф – патоген” й індукують систему резистентності рослин до фітопатогенних організмів. Бактеріальні ендофіти та епіфіти захищають рослини від нематод і шкідливих комах, підвищують їхню стійкість проти абіо- та біотичних чинників середовища [3]. Захисна роль характерна і для слабоагресивчних фітопатогенних бактерій, оскільки слабоагресивний штам індукує стійкість рослини до високоагресивного. Практично кількість фітопатогенних бактерій на органах рослин залежить від виду, фаз росту і розвитку, пори року, кліматичних умов, інтенсивності та спрямованості фізіолого-біохімічних процесів тощо [2].

Наявності патогенів в структурних компонентах насіння навіть в невеликих кількостях приділяють особливу увагу в сільськогосподарському виробництві, оскільки це забезпечує розповсюдження збудників хвороб, які зумовлюють зниження якості і врожаю польових культур [4]. Знезараження насіння помідорів може бути здійснено шляхом термічної обробки, обробки речовинами рослинного та хімічного походження.

 Невід’ємною складовою в технології зберігання і підготовки до сівби є хімічне протруювання насіння, яке обумовлює пригнічення та знищення патогенів [2]. Проте слід враховувати, що за дії хімічних і біологічних пестицидів відбувається пригнічення не лише розвитку патогенів, а й зниження чисельності мікроорганізмів корисної мікрофлори, які лімітують розповсюдження патогенів. Серед епіфітних мікроорганізмів є антагоністи багатьох шкідливих мікроорганізмів. Під впливом протруйників зменшується здатність бактерій до біосинтезу фізіологічно активних речовин, що може відігравати істотну роль у взаємовідносинах епіфітних бактерій з
рослинами [3].

Метою нашої роботи було встановлення змін мікробіоти насіння рослин томатів, яке  протруєне хімічними речовинами.

Об’єктами досліджень слугували 5 детермінантних сортів томатів української селекції. Зокрема, Чайка, Зореслав, Клондайк, Оберіг і Легінь, які внесено до Державного реєстру сортів рослин, що придатні для поширення в Україні на 2015 рік, і стійкі до основних грибкових захворювань.

Для ізоляції бактерій насіння томатів після 15 хв промивання проточною та стерильною водою розтирали в ступці з 0,5 мл фізіологічного розчину після чого невелику кількість матеріалу наносили на поверхню картопляного агару густими штрихами від одного краю чашки Петрі до іншого. Бактерії культивували в термостаті упродовж 24 год. при температурі 28°С. Морфологічні властивості виділених бактерій визначали згідно класичних методів [1, 5].  

Із досліджуваних зразків нами виділено 45 типів ізолятів бактерій, з яких 15 – з насіння сорту Чайка, 8 – Зореслав, 3 – Клондайк, 8 – Оберіг та
10 – Легінь. Найбільша кількість різних типів ізолятів виділялась із необробленого пестицидами насіння сорту Чайка, що свідчить про більшу різноманітності його мікробіоти. З насіння цього сорту було ізольовано: 1 ізолят із сірувато-білими колоніями, 3 – кремово-коричневими і 11, які утворювали колонії забарвлені в жовтий колір (від кремового до оранжевого. З насіння томата сорту Зореслав виділено 6 ізолятів жовтого кольору та 2 – сірувато-білого. Із насіння сорту Клондайк відібрано 1 ізолят із жовтими колоніями і 2 – з колоніями бежевого кольору. Із насіння сорту Оберіг виділено ізоляти з колоніями колоніями жовтого кольору (від кремового до оранжевого) – 6 та сірувато-білого – 2. Насіння сорту томата Легінь містило 7 ізолятів із жовтими колоніями і 3 – сірувато-білого.

Оброблене хімічними речовинами насіння досліджуваних сортів томатів характеризувалося наявністю лише двох видів колоній бежевого кольору: з рівними краями випуклої форми та з нерівними краями плоскої форми.

Отже, мікробіота необробленого насіння томатів є різноманітнішою ніж протруєного фунгіцидом. Найчастіше з необробленого пестицидами насіння томатів усіх досліджуваних сортів виділяли ізоляти, які утворювали колонії жовто-гарячого кольору, і були нами попередньо ідентифіковані як Pantoeа agglomerans. Виділені ізоляти жовто-пігментованих бактерії є основними мікроорганізмами для захисту сортів томатів української селекції від патогенів.

Література

  1. Герхард Ф. Методы общей бактериологии. Т. 1. / Ф. Герхард. – М.: Мир, 1983. – 334 с.
  2. Канивец В.И., Пищур И. Н. Бактериальная микрофлора протравленных семян сахарной свеклы / В. И. Канивец, И. Н. Пищур – Микробиология. – 2001. – Т. 70, № 3. – С. 370 – 373.
  3. Пасічник Л. А. Епіфітна і ендофітна мікрофлора здорового зерна та вегетуючих рослин пшениці / Л. А. Пасічник, Р. І. Гвоздяк, С. Ф. Ходос // Вісник ДАУ, серія Біологія. – 2005. – № 2 (15). – С. 141 – 148.
  4. Пасічник Л. А. Епіфітна фаза існування Pseudomonas syringae pv. coronafaciens – збудника ореольного бактеріозу вівса / Л. А. Пасічник // Мікробіологічний журнал. – 1999. – Т. 61, № 6. – С. 9–14.
  5. Klement Z. Methods in phytobacteriology / Z. Klement, K. Rudolph,
    D. C. Sands – Budapest, 1990. – 567 p.
Категорія: Секція_2_Біологічні науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 257
Всього коментарів: 0
avatar