Головна » Статті » Конференція_2015_12_16-17 » Секція_1_Сільськогосподарські науки

ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ ПОСІВНОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Пилипенко Вікторія

аспірантка кафедри рослинництва

Каленська Світлана

професор, доктор с.- г. наук

Національний університет біоресурсів і

природокористування України

м. Київ

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ГОРОХУ ПОСІВНОГО В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

 

Впровадження технологій вирощування сучасних сортів гороху, розроблених на принципах адаптивного рослинництва, є суттєвим засобом збільшення виробництва продукції рослинництва. У сільському господарстві існує в даний час величезна проблема дефіциту рослинного білка. Загальновідомо, що на сьогодні основними зернобобовими культурами є горох і соя. Широке визнання гороху посівного ( Pisum sativum L. ) пов’язано з оптимальним поєднанням його властивостей: високим вмістом білка в насінні ( в середньому 20 - 27 % ), збалансованістю амінокислотного складу (за виключенням триптофану і метіоніну ), високими засвоюваністю та смаковими якостями та достатньо високою потенційною урожайністю [1,2]. Крім того ця культура є однією з найбільш поширених  та відомих зернобобових культур у світі. Горох забезпечує найвищу урожайність серед зернобобових культур – 3-5 т/га. У ґрунті після нього залишається до 100 кг зв’язаного азоту на 1га та він є гарним попередником для більшості сільськогосподарських культур [3]. На даний час, в Україні спостерігаються постійні коливання обсягів виробництва зерна даної культури. Так, у період з 2006 по 2012 роки найбільший валовий збір його був отриманий у 2006 році: з площі 327 тис. га зібрано 653 тис. т зерна при врожайності 2 т/га. Такого рівня не вдалося досягти у наступні роки, найбільш неврожайним з яких виявився 2007-ий. У 2012 році виробництво гороху сягало 364 тис. т, що на 20% менше попереднього року. Площа до збирання була на рівні 245 тис. га, урожайність – 1,4 т/га. Горох здебільшого вирощують аграрії південних і східних областей[4,5].

На сьогоднішній день основні проблеми, які виникають перед виробниками, які займаються вирощуванням гороху це: є недотримання науково-обгрунтованої технології вирощування культури з урахуванням її біологічних особливостей, застосування непродуктивних місцевих сортів, застосування застарілих технологій вирощування, які не забезпечують формування та збереження високих врожаїв (без обробки насіння інокулянтами). нестійких до хвороб та шкідників сортів. Необхідно визначити шляхи вирішення вищезазначених проблем, з метою уникнення значних збитків у виробництві [5]. Дослідження останніх років свідчать, що врожайність насіння гороху посівного залежить від багатьох елементів технології, а саме від сорту, норм висіву та рівня мінерального живлення. Одним з найважливіших завдань у вирішенні низки проблем є підвищення врожайності та якості насіння шляхом впровадження високопродуктивних сортів гороху саме  з вусатим типом листків.

Хоча й горох є досить поширеною культурою останніми роками спостерігається концепція значного зниження посівних площ під ним. Разом з тим вона стала менш досліджуваною культурою в Україні, особливо  в Правобережного Лісостепу України, тому нами були закладені досліди в цих умовах. Польові дослідження проводили на полях навчально-наукової виробничої лабораторії кафедри рослинництва у ВП НУБіП України “ АДС”. Результати проведених досліджень засвідчили, що найбільш ефективним при вирощуванні гороху посівного сортів Царевич та Девіз української селекції з нормою висіву 1,5 млн.н.шт./га є внесення мінеральних добрив у нормі Р30P90K90 та інокуляцією насіння ризогуміном. За даної технології сорти гороху посівного Царевич та Девіз формували врожай на рівні 3,6 – 4,4 т/га відповідно, а приріст від удобрення у порівнянні до контролю склав 0,8 та 1,1т/га.

 

Література

  1. Рымарь В.Т. Оптимизация минерального питания гороха/ В.Т. Рымарь, Г.П. Покудин, С.В.Мухина, С.В. Махмедов.//Кормопроизводство–2005 - №3–ст.- 10-12.
  2. Жук О.Я., Сич З.Д. Насінництво овочевих культур:  навч. посіб./О.Я. Жук,. З.Д. Сич. - Вінниця: Глобус - ПРЕС, 2011. - 450 с. 2.
  3. Шевченко А.М., Чокригін П.М. Напрямки вдосконалення селекції гороху//Вісник аграрної науки. - 2000.- №12.- с.- 31-39.
  4. Лукашевич Н.П., Коваль И.М., Протько Л.С.Роль мінерального азота в формировании урожайности гороха//Международный аграрный журнал.- 2000.- №8.- с.-15-17.
  5. Безручко О.І. Поповнення ринку сортів рослин: горох овочевий (Pisum sativum L.): научное издание/ О.І. Безручко/ Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин:науково-практичний журнал.-2008.-№1.
Категорія: Секція_1_Сільськогосподарські науки | Додав: Admin (15.12.2015)
Переглядів: 915
Всього коментарів: 0
avatar