Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

TENDENCJE I PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU ŚWIATOWEGO ZIARNA

Didkiwska Olena

studentka magistratu

Kyryluk Dmytro

kandydat nauk ekonomicznych, starszy wykładowca

Narodowy uniwersytet życia i ochrony środowiska Ukrainy

m. Kijów

 

TENDENCJE I PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU ŚWIATOWEGO ZIARNA

 

W pomyślnym rozwoju wielu sektorów gospodarki naszego kraju, zwłaszcza w sektorze rolnictwa, rozstrzygającą rolę odgrywa zwiększenie objętości produkcji ziarna. Zbożowa produkcja jest liderem w strukturze agrarnego sektoru Ukrainy. Od poziomu i efektywności jego rozwoju zależy dobrobyt ludności, gwarantowanie narodowego spożywczego bezpieczeństwa, eksportowe możliwości kraju.

Produkcja ziarna i zbożowy rynek w Ukrainie jest główną składową rolniczej produkcji. Od realizacji zbożowych kultur rolniczych producenci otrzymują prawie jedną trzecią wpływów pieniężnych.

W Ukrainie od ogólnej ilości wyprodukowanego ziarna na karmę dla bydła i drobiu wykorzystują 52-57%, na żywienie -15-17%, nasienie - 8-10%, przerób - 3-4%, straty przy przechowywaniu wynoszą 6-8%.

Przy badaniu głównych wskaźników dynamiki światowej produkcji ziarna za ostatnie lata można obserwować tendencję zwiększenia produkcji brutto ziarna, co jest spowodowane zwiększeniem obszaru modułu i wydajnością placów i urodzajności.

Światowa produkcja brutto pszenicy w roku 2014 wynosi 725 mln. t, czyli na 10 mln. t  więcej niż w poprzednim okresie, urodzajność wynosi 33 c/ha, a powierzchnie zasiewu 222 ha.

Pszenica uprawiana jest w umiarkowanych i subtropikalnych strefach klimatycznych. Światowymi liderami  produkcji pszenicy są: UE (27%) Chiny (21%), Indie (16%), a także USA, Rosja, Francja, Niemcy, Ukraina (4%), Kanada. Największe urodzaje kukurydzy tradycyjnie zbierają USA (35%), kraje Łacińskiej Ameryki (Brazylia (8%), Argentyna (3%)). Znacznie mniejszą role odgrywają kraje państw europejskich.

Ziarno jest głównym energetycznym źródłem życia ludzkiego organizmu.  W strukturze  artykułów żywnościowych zboża i rośliny strączkowe stanowią 76%  produkcji artykułów żywnościowych.

Każdy region świata charakteryzuje się własnym zestawem głównych zbożowych kultur : Europa - pszenica, jęczmień, żyto, Azja - ryż, pszenica, Ameryka - kukurydza, pszenica, Australia - pszenica, Afryka - kukurydza, sorgo, proso.

Ziarno dla Ukrainy - strategiczna rynkowa produkcja i jedno z głównych źródeł dochodów pieniężnych dla producentów rolnych.

W roku 2014 zebrano rekordowy w historii Ukrainy urodzaj zboża - 63,05 mln. ton, co jest o 38.04% więcej wskaźnika 2012 roku. Na 80% dana objętość była sformowana kosztem dwóch gatunków - pszenicy i kukurydzy, że mają praktycznie równe cząstki.

Podobne zwiększenie ogólnego zbioru wyznaczyły dwa główne czynniki:

- ponowny podział struktury siewnych powierzchni zbóż.

- ostatnie cztery sezony odznaczają się znaczącym postępem w podwyższeniu technologicznej efektywności zbożowej produkcji.

Liczba wyników na 2014 r. zasiane pola pod ziarna zbóż i roślin strączkowych wyniosły 15mln. ha, co jest na 3.26% mniej w porównaniu do 2012 roku.

Pszenica dla Ukrainy jest priorytetową zbożową kulturą. Wysoka wydajność 2014 roku - 41,3 c/hа pozwoliła otrzymać największy urodzaj za ostatnie lata - 24,96 mln. ton.

Dynamika eksportu pszenicy na 2009/2010-2013/2014 МР ma jawną tendencję do zwiększenia. Za ten okres eksport wzrósł na 1,1%. Za ostatnie dziesięciolecie eksport ziarna z kraju wzrósł o 77%.

Podsumowując powyższe, warto zaznaczyć o perspektywach rozwoju zbożowej branży Ukrainy jak jednej z najbardziej zorientowanych na eksport.

 

Literatura

1. USDA [Zasób elektroniczny] - Dostęp: http://www.usda.gov/

2. Organizacja Żywności i Rolnictwa [Zasób elektroniczny] - Dostęp: www.faostat.fao.org.

3. Oficjalna strona internetowa Państwowej służby statystyki Ukrainy [Zasób elektroniczny] - Dostęp: www.ukrstat.gov.ua

4. FAPRI [Zasób elektroniczny] - Dostęp: http://www.fapri.iastate.edu/

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 220
Всього коментарів: 0
avatar