Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ярова Богдана

аспірантка

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 

Землі сільськогосподарського призначення у структурі земельного фонду України займають близько 69% [3]. Згідно статті 67 Бюджетного кодексу України, одним із головних джерел надходжень до місцевих бюджетів є податок на майно, що зараховується до відповідних місцевих бюджетів. Тому проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення забезпечать стійкий економічний розвиток держави.

Проблемами удосконалення та застосування науково-методичних підходів до нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення присвячено праці багатьох вітчизняних вчених: Дехтяренка Ю. Ф., Кілочка В. М., Лихогруда М. Г., Манцевича Ю. М., Мартина А. Г., Палехи Ю. М., Третяка А. М. та ін. Але багато аспектів досліджуваної проблеми залишаються дискусійними і потребують здійснення більш глибоких наукових досліджень і обґрунтувань.

Основні проблеми проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення:

1. Проведена актуалізація показників, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів» за №1185 не дозволила досягти в цілому підвищення об’єктивності показників оцінки;

2. Не передбачено здійснення поділу території України за природними умовами для ведення сільського господарства а лише за адміністративно-територіальним устроєм;

3. Проведення такого виду оцінки здійснюється на основі даних економічної оцінки 1981–1987 років, що призводить до використання необ’єктивних та застарілих економічних показників;

4. Залишається не врахованою реальна динаміка собівартості вирощування сільськогосподарської продукції, що призводить до спотворення землеоціночних показників;

5. Викликають сумніви актуальність коефіцієнту норми рентабельності та терміну капіталізації рентного доходу;

6. Не відповідність строків проведення оцінки;

7. Не передбачена процедура визначення і затвердження нормативів проведення оцінки;

8. Відповідно до «Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» планувалося проведення у 2015 році загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з наступним проведенням її переоцінки не рідше ніж один раз на 10 років; розроблення постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення; затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Але, наразі це лише прописані норми, які і досі не виконані.

Проаналізувавши недоліки діючої Методики, приходимо до висновку, що нові методичні підходи повинні вирішувати такі завдання:

1) негайна актуалізація даних;

2) поділ земель у відповідності до природно-сільськогосподарського районування;

3) спрощення доступу до даних шляхом проведення всеохоплюючої оцінки адміністративних районів та надання інформації про оцінку окремої земельної ділянки у формі витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, визначеної на основі шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів;

4) використання нормативів диференціального рентного доходу 2012 року, які визначені у розрізі областей України, які були отримані у результаті оцінки фінансово-економічної діяльності сільськогосподарських підприємств за 2008–2011 роки та ставки Національного банку України тощо.

Отже, діюча Методика не в повній мірі відповідає чинним нормам діючого законодавства, сучасним економіко-правовим умовам сільськогосподарського землекористування, що унеможливлює нормальне функціонування економічних механізмів.

 

Література

  1. Кілочко В. М. Удосконалення грошової оцінки земель в Україні / Кілочко В. М. – К.: ТОВ «ЦЗРУ», 2004. – 160 с. – ISBN  966-8328-06-Х
  2. Мартин А. Г. Регулювання ринку земель в Україні : [монографія] / А. Г. Мартин. – К. : Аграр Медіа Груп, 2011. – с. 254.
  3. Структура земельного фонду України та динаміка його змін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://land.gov.ua/usi-novyny.html?view=item&id=110227:struktura-zemelnoho-fondu-ukrainy-ta-dynamika-ioho-zmin&catid=120:top-novyny
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 978
Всього коментарів: 0
avatar