Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

СУБ’ЄКТИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Матющенко Сергій

аспірант

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

м. Харків

 

СУБЄКТИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Метою діяльності будь-якого підприємства є отримання максимально можливого прибутку. Інтелектуальний капітал при цьому на пряму впливає на величину прибутку. Інтелектуальний капітал може бути використано для досягнення двох найважливіших задач. Перша: зменшення витрат на виробництво продукції. Друга: випуск конкурентоспроможної за своїми споживчими якостями продукції, аналогів якої ще немає.

Обидві ситуації дозволять підприємству отримати більше прибутку.

Процес формування та розвитку інтелектуального капіталу підприємства є доволі складним. На нього чинять вплив ряд суб’єктів. Метою даної роботи є їх визначення та групування.

Деякі вчені [1] розглядають суб’єкти впливу на інтелектуальний капітал на двох рівнях: макроекономічному та мікроекономічному, де на макроекономічному рівні суб’єктом впливу виступала держава, а на мікроекономічному – саме підприємство-власник інтелектуального капіталу. С цим можна цілком погодитися. Але дана класифікація є не досконалою. М. Шарко вважає, що на розвиток інноваційних систем, а отже і інтелектуального капіталу впливають наступні елементи:комплекс інститутів, що беруть участь у виробництві, переданні та використанні знань; фірми та утворені ними мережі й комунікації; наукову систему; елементи ринкової інфраструктури; макроекономічна політика і форми державного регулювання; систему освіти й професійної підготовки; товарні ринки, ринки факторів виробництва, ринки праці; систему фінансування інновацій [2].

Таким чином, на макрорівні на підприємство і напрями його діяльності та розвитку також дуже сильний вплив здійснює ринок, який уособлює в собі конкурентів та споживачів продукції підприємства.

Крім того, на макрорівні діють безліч інших юридичних осіб, які не відносяться до вищевказаних суб’єктів. Співпрацюючи з ними підприємство може досягати певних результатів. Наприклад, це можуть бути науково-дослідні установи, які будуть здійснювати наукові розробки на замовлення підприємства й проводити їх апробацію на потужностях замовника. Такими партнерами можуть бути різні консалтингові фірми, які забезпечуватимуть певні потреби підприємства у сфері створення, розвитку та управління інтелектуальним капіталом. До цього ж переліку можна віднести компанії, що будуть постачати певні ресурси для організації інноваційного виробництва і т.д..

Список подібних юридичних осіб можна продовжувати й далі, але він буде індивідуальним у кожному окремо взятому випадку на практиці. Держава і ринок будуть основними суб’єктами макрорівня, які завжди впливатимуть на розвиток інтелектуального капіталу кожного підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Вплив суб’єктів різного рівня на розвиток інтелектуального капіталу підприємства

 

Таким чином, узагальнено вплив суб’єктів різного рівня на розвиток інтелектуального капіталу підприємства можна відобразити у вигляді схеми (рис. 1).

 

Література

1. Формування та використання інтелектуального капіталу/ Н. Л. Гавкалова, Н. С. Маркова. - Х.: ХНЕУ, 2006. - 250 c.

2. Шарко М. Модель формування національної інноваційної системи України // Економіка України. — 2005. — № 8. — С. 25-30.

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 416
Всього коментарів: 0
avatar