Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ РИЗИКУ ПРИ СТРАХУВАННІ МАЙНА

Наливайко Дмитро

аспірант

Київський національний торговельно-економічний університет

м. Київ

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ РИЗИКУ ПРИ СТРАХУВАННІ МАЙНА

 

Страхування – специфічний вид відносин, який безпосередньо пов'язаний з категорією ризику.  За умов ризикового характеру функціонування будь-якого підприємства і не менш ризикової діяльності кожної людини, існує нагальна потреба попередження і відшкодування збитків, завданих несприятливими подіями, ймовірність настання яких й відображає сутність ризику.

Страхова компанія має постійно слідкувати за зміною ризику в тих чи інших галузях, вести відповідний статистичний облік, аналізувати й обробляти інформацію. Спираючись на одержані дані про динаміку ризиків, страховик робить його оцінку. Вона полягає в аналізі всіх ризикових обставин, що характеризують показники ризику.

Зараз в Україні спостерігається істотне підвищення інтересу до страхування взагалі і теоретичним основам страхування зокрема. За 24 роки, які пройшли з моменту оголошення незалежності України, з'явився цілий ряд робіт, в основному підручників, з проблем страхування, з'явилися спеціалізовані періодичні видання. Але ряд важливих питань організації та ведення страхового бізнесу залишаються нерозв'язаними. Одним з таких питань є андерайтинг, як ключовий бізнес-процес будь-якої страхової організації. Адже основна функція будь-якого страховика — це ефективне управління ризиками страхувальників.

Андерайтинг — процес аналізу ризиків; прийняття ризиків на страхування (перестрахування) або відхилення, що включає: їх оцінку; класифікацію на страхові або нестраховими; визначення термінів, умов і розмірів покриття; розрахунок розмірів премії [1, с. 52].

Особливе місце андерайтинг має при страхуванні майна. Це зумовлено рядом факторів, зокрема:

  • значна вартість об'єктів, значні страхові суми, значний обсяг відповідальності страховика; як наслідок, велике значення захисту інтересів страховика – перестрахування;
  • наявність специфічних окремих ризиків для різних галузей промисловості, наприклад, нафтова промисловість, металургійна промисловість, електроенергетика, целюлозно-паперова промисловість;
  • тривалий термін побудови програми страхування (переоцінка основних фондів, інженерний сюрвей, розміщення ризику і т.д.);
  • врегулювання збитків займає тривалий час, вимагає залучення спеціалізованих компаній і фахівців з галузі [2, с. 121].

Найважливішим етапом андерайтингу є формулювання конкретних умов договору, розмірів тарифних ставок і франшиз, рекомендацій страхувальникові щодо зниження ризику.

Подібні оцінки бажано провести для всіх потенційно небезпечних об'єктів на випадок їх аварії, а також на випадок пожежі, повені та стихійних лих, передбачених заявою на страхування.

Після аналізу ризиків у процесі андерайтингу настає ключовий момент. Андерайтер приймає рішення про те, страхувати конкретний ризик чи ні, так як ймовірні збитки занадто великі. Це — найважливіша стадія андерайтингу, оскільки від прийнятого рішення будуть залежати майбутнє розвиток бізнесу страхової компанії та фінансові результати її діяльності.

Після укладення договору страхування андерайтер бере участь в його супроводі, здійснюючи моніторинг стану об'єкта страхування та контроль виконання плану заходів по зниженню ризиків, і, у разі зміни параметрів прийнятих на страхування ризиків, перераховують страховий тариф і готує зміни в договір. При порушеннях страхувальником своїх зобов'язань за договором страхування андерайтер готує висновок про розірвання договору або про зменшення страхової виплати при настанні страхового випадку.

Безперечно, андерайтинг при прийнятті ризиків на страхування має першочергове значення у процесі управління страховими ризиками, оскільки на цьому етапі відбувається встановлення тарифів та формування рентабельного портфеля, що набуває особливої ваги за умов зростаючої збитковості страхових операцій на вітчизняному страховому ринку. Саме професійно організований андерайтинг дозволяє забезпечити рентабельність страхових операцій.

 

Література

  1. Яворська Т.В. Страхові послуги. Навчальний посібник/Львівський національний університет ім. Івана Франка. Економічний факультет, 2008. - 252 с.
  2. Архипов А. П. Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и практикум. Учебное пособие — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 240 с.
  3. Страхование имущества от огня и иных опасностей // Страхование: учебник / Под ред. Т. А. Фёдоровой. — 3-е изд. — М.: Магистр, 2009. — 1006 с.
  4. http://forinsurer.com
Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 392
Всього коментарів: 0
avatar