Головна » Статті » Конференція_2015_10_20-21 » Секція_5_Економічні науки

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ – ПЕРВИННИЙ ФАКТОР ЗАБЕПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Шумкова Вікторія

аспірант

Сумський національний аграрний університет

м. Суми

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ – ПЕРВИННИЙ ФАКТОР ЗАБЕПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Економічна безпека підприємства характеризується сукупністю якісних і кількісних показників, які залежать від спроможності керівництва підприємства і спеціалістів ефективно уникнути можливих загроз та ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.

З метою досягнення найбільш високого рівня економічної безпеки підприємство має проводити роботу із забезпечення максимальної безпеки основних функціональних складових своєї роботи.

Вивчаючи літературу присвячену економічній безпеці підприємства ми дійшли до висновку, що економічна безпека будь-якого підприємства складається з двох основних частин:

- внутрішньовиробничі складові – це такі складові економічної безпеки підприємства, що дозволяють підтримувати її стабільність у середині підприємства;

- позавиробничі складові – це такі складові економічної безпеки підприємства, які впливають на зменшення зовнішніх негативних факторів впливу на діяльність підприємства [2].

Першою складовою економічної безпеки будь-якого підприємства, включаючи сільськогосподарське, є організаційно-управлінська. Організаційно-управлінська безпека - це фактор, який впливає на рівень економічної безпеки сільськогосподарського підприємства у майбутньому, оскільки організація створення підприємства передує всім іншим процесам формування діяльності, тобто це форма управління підприємством.

Сільськогосподарські підприємства в Україні можуть створюватися у наступних формах: товариства з обмеженою відповідальністю; приватні сільськогосподарські підприємства; асоціації; селянські (фермерські) господарства; агропромислові об’єднання; агрокомбінати; агрофірми; виробничі й науково-виробничі системи.

За даними Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації станом на 01.07.2015 року в Сумській області функціонує 1089 агроформувань, з яких 712 фермерських господарств і 377 сільськогосподарських підприємств (з них 220 товариств з обмеженою відповідальністю, 97 приватних підприємств, 18 приватних акціонерних товариств, 12 сільськогосподарських виробничих кооперативів, 11 відкритих акціонерних товариств, 9 державних господарств) [3].

Найбільшу кількість у Сумській області займають товариства з обмеженою відповідальність, але на нашу думку це є не найкращою формою організації сільськогосподарського підприємства. Оскільки наша держава встає на європейський шлях, то нам потрібно скористатися європейським досвідом організації підприємств агропромислового комплексу.

Найрозповсюдженішою організаційно-правовою формою сільськогосподарського підприємства в європейських країнах є сімейні ферми та кооперативи фермерських господарств.

Середній розмір сімейної ферми залежить від місцевих історичних, соціальних, природних умов і спеціалізації. Так, наприклад, в Австралії він досягає 1,8 тис. га., у США і Канаді - близько 200 га., тоді як у Західній Європі становить лише 17 га., а в Японії - 2 га.

Головною перевагою європейських фермерських кооперативів є те, що кооперація, як один з основних факторів підвищення рівня економіки фермерських господарств забезпечує більш раціональне використання матеріальних, фінансових засобів, знижує потребу в них; кооперація є інструментом включення фермерів у ринкові відносини і сприяє створенню в АПК конкурентноздатного сектора. Як показує практика, при кооперуванні фермерами засобів і ресурсів, досягнуті показники в господарській діяльності малих сільськогосподарських формувань помітно вищі [1].

У країнах Європи широко розроблено законодавство щодо сімейних ферм та фермерських кооперативі, що дає їм змогу розвиватися та функціонувати на рівні агропромислових холдингів та транснаціональних корпорацій. Також зарубіжним законодавством передбачено державну підтримку фермерських господарств у вигляді пільгового оподаткування та державних фінансових допомог, що значно підсилює їх конкурентоспроможність.

Значення економічної безпеки у діяльності будь-якого підприємства дуже велике і відіграє значну роль у забезпеченні позитивної динаміки його розвитку. Особливу увагу слід приділяти, звісно, організаційно-правовій формі діяльності сільськогосподарського підприємства, адже це у майбутньому буде мати величезний вплив на його можливість позиціонування на ринку, отримання прибутку, вибір подальших шляхів для розвитку та стратегій забезпечення економічної безпеки.

 

Література

1. Прус Н.В. Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / Н.В.Прус // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля// – 2011. - №3 (157). – С.183-193.

2. Ортинський В.Л. Економічна безпека підприємств, організацій, установ [Текст]: / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б.Живко [та ін.]// –К.:Правова єдність, 2009. – 544 с.

3. Офіційний сайт Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс], Режим доступу: http://agroprom.gov.ua

Категорія: Секція_5_Економічні науки | Додав: Admin (19.10.2015)
Переглядів: 433
Всього коментарів: 0
avatar